Se enkelt indlæg
  #8 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 07:24 PM
peter777 peter777 er offline
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Lokation: Østerbro
Indlæg: 2,878
Standard

link til lov om boligsikring, såkaldt "lov om boligstøtte":
A20050007529 (0)

citater
§ 1. Lejere, herunder medlemmer af almennyttige andelsboligforeninger, jf. kap. 2 i lov om boligbyggeri, har efter ansøgning ret til boligstøtte efter reglerne i denne lov.
§ 3. Boligstøtte til ansøgere, der ikke er pensionister, betegnes i loven boligsikring
§ 6. Beregningen af boligstøtte sker på grundlag af husstandsindkomsten
§ 10. Ved opgørelse af boligudgiften for lejere lægges den leje til grund, som efter lejeaftalen skal betales for lejlighedens areal, fælles boligareal, adgangsareal samt tilhørende sædvanlige udenomsrum.
§ 11. Overstiger lejen i væsentlig grad den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse, eller må lejen anses for delvis betaling for luksuriøst udstyr eller beliggenhed, kan kommunalbestyrelsen nedsætte lejen med et beløb, der svarer til forskellen
§ 14. Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, kan ikke overstige 62.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 7.
§ 15. Overstiger lejen halvdelen af husstandsindkomsten, skal kommunalbestyrelsen efter en samlet vurdering af husstandsmedlemmernes økonomiske og personlige forhold bestemme, om boligstøtte kan ydes. Det samme gælder, hvis særlige forhold, f.eks. i forbindelse med ansøgerens afståelse af sin hidtidige bolig og leje af den lejlighed, hvortil boligstøtte søges, sandsynliggør, at lejeaftalen er tilrettelagt med særligt henblik på opnåelse af boligstøtte. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at boligstøtte ydes med et nedsat beløb.
§ 23. Den årlige boligstøtte kan ikke være større end 33.036 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 16
§ 40. Ansøgning om boligstøtte indgives til kommunalbestyrelsen. Boligstøtte ydes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ansøgningens indgivelse

Læg især mærke til §15. Førældrekøb burde få en klokke til at ringe hos de ansvarlige (kommunalbestyrelsen), og så kunne de jo blot afvise ansøgningen. Gad vide hvordan horder af forældre gang på gang glider sikkert gennem nåleøjet ?
Besvar med citat