Gå tilbage leveret af  Boliga logo    
Boligdebatten.dk   Boligdebatten.dk > Boligdebatten > Generelt
Opret bruger OSS Søgning Dagens indlæg Marker alt som læst


Svar
 
Emne værktøjer Visningsmåde
  #1 (permalink)  
Gammel 13th February 2013, 08:08 AM
Junior Member
 
Registreringsdato: Feb 2013
Indlæg: 2
Standard Privat husudlejning.... endnu en varmeregnig?

Hej.
jeg håber nogen kan fortælle mig hvad og hvordan det her lige skal drejes.... jeg prøver at gøre det kort.

vi bor til leje i et stort villa hus hvor min kone og jeg har førstesalen, og en anden dame med hendes barn har stue etagen.
vi giver 5000,- i husleje og 1000,- i AC, for vand og varme, vi har ca. 85kvm og underboen har ca..... 130kvm. (bliver opvarmet med Gas)

da vi flyttede ind i Slutningen af August fik vi af vide at 1000,- til AC var rigeligt når vi nu var 2 lejer i huset, og det står også i vores Kotrakt "AC 1000,-"

i December ringede udlejer til os og sagde at der de sidste 3mdr var blevet brugt samlet for knap 20.000,- i varme.... det kom som noget af et shock for os da vi ikke har varme på i soveværelset og kontoret, og kun har 19* i køk og har kun over 21* i stuen når vi har gæster.

men nu ringede hun igen og sagde at der i Januar er blevet brugt for 4700,- i Varme, trods at vi har været 1uge på ferie og der ikke har været tændt for varmen i den uge.
"heldigvis" har vi opsagt lejemålet pr 1Marts MEN!!!!
hun vil gerne have at vi betaler for det forbrug der har været i vinters, NU!

og så er det jeg spørg, må man det?
jeg mener burde man ikke sige at der er et forbrug på fx 20.000,- fordelt på 12mdr. altså 1666,- pr mdr, skal vi betale for det? kan hun godt bare sige jeg har en regning på 4700,- og en på 20.000,- fordelt på 2 lejere... det skal betales nu, og ikke over 12mdr.


for hvad med dem der flytter ind efter os? skal de så i de varme måneder kun betale 2-300,- når solen skinner og så senere betale flere 1000kr i de kolde måneder.....??
jeg mener nemlig jeg har læst et sted at AC'en kan kun hæves med 6uges varsling og skal være ligeligt fordelt på 12mdr.

giver det mening det jeg skriver???
håber der er nogle der ved bedsked.

hilsen
Ham med den tomme pengepung...
Besvar med citat
  #2 (permalink)  
Gammel 13th February 2013, 08:36 AM
jkc jkc er offline
Senior Member
 
Registreringsdato: Jul 2010
Indlæg: 607
Standard

Du bør jo se et varmeregnskab - herunder hvordan omkostningerne bliver fordelt mv.. Men ac er jo aconto, og du skal jo betale for det du bruger, og hvis du kun har boet der om vinteren, så vil vil dine aconto betalinger jo ikke dække dit forbrug. Hvis du har brugt det, så skal du også betale.
Besvar med citat
  #3 (permalink)  
Gammel 13th February 2013, 08:37 AM
Member
 
Registreringsdato: Feb 2011
Indlæg: 66
Standard

Det lyder som om der skal en tredjepart ind over for at udrede det der. Varmeudgiften lyder vel høj i mine ører, hvordan har udlejer dokumenteret varmeregnskabet?
Du skal skriftligt gøre indsigelse overfor udlejer jvf. lejelovens §40 stk 3. Du skal være konkret, her at du mener at varmeregningen er for højt sat (og udokumenteret?) og at pengene skal kræves hen over året. Når udlejer har sendt sit svar tilbage, kan du gå til huslejenævnet, så vil de vurdere sagen.
Besvar med citat
  #4 (permalink)  
Gammel 13th February 2013, 09:15 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: May 2008
Indlæg: 1,947
Standard

Du kommer nok ikke udenom at læse nedenstående :-)

Lejeloven
§ 38. Udlejeren kan med 6 ugers varsel til en betalingstermin forlange, at lejeren skal betale a conto-bidrag til dækning af lejerens andel i ejendommens udgifter til opvarmning og forsyning med varmt vand, når udgifterne hertil ikke er indeholdt i lejen. Udlejeren kan med samme varsel forlange forhøjelse af løbende a conto-bidrag.

Stk. 2. Bidragene betales med lige store beløb i forbindelse med de almindelige lejebetalinger.

Stk. 3. De samlede bidrag for et år må højst opkræves med den udgift, som forventes at blive pålignet for varmeregnskabsperioden.

§ 39. Varmeregnskabsåret begynder den 1. juni, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Udlejeren kan med 6 ugers varsel bestemme, at varmeregnskabet fremtidig skal afsluttes på en anden dato. Regnskabsperioden ved overgangen til det nye regnskabsår må højst være 18 måneder.

Stk. 3. For ejendomme, hvor leverancen sker fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal varmeregnskabsåret dog følge varmeforsyningsanlæggets.

§ 40. Regnskabet vedrørende udgifterne til ejendommens opvarmning og forsyning med varmt vand i varmeregnskabsåret skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Sker leverancen fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet dog være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget. Regnskabet skal indeholde oplysning om lejernes andel af de samlede varmeudgifter og om lejernes adgang til at gøre indsigelse, jf. stk. 3. Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af endelig afregning efter 2. pkt. Indeholder regnskabet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt.

Stk. 2. Når varmeregnskabet er udsendt, skal udlejeren på lejerens forlangende give ham eller hans befuldmægtigede adgang til at gennemgå bilagene på ejendommen eller andetsteds i vedkommende byområde.

Stk. 3. Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod varmeregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af varmeregnskabet. I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod varmeregnskabet, jf. 1. pkt. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Udlejeren skal da indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis han ønsker at fastholde sit krav i henhold til varmeregnskabet.

§ 41. Har lejeren betalt for lidt i a contobidrag, kan udlejeren kræve tillægsbetaling ved den første lejebetaling, der skal finde sted, når der er forløbet 1 måned efter, at lejeren har modtaget regnskabet. Overstiger tillægsbetalingen 3 måneders leje, er lejeren dog berettiget til at betale i 3 lige store månedlige rater, således at første rate forfalder til det fastsatte tidspunkt for tillægsbetalingen. Fraflytter lejeren, skal tillægsbetaling senest betales på fraflytningsdagen.

Stk. 2. Har lejeren betalt for meget i a conto-bidrag, skal det for meget betalte tilbagebetales kontant til lejeren eller fradrages i første lejebetaling efter, at varmeregnskabet er udsendt.

§ 42. Er regnskabet ikke kommet frem til lejeren ved udløbet af den i § 40, stk. 1, nævnte frist, mister udlejeren sin ret til at kræve tillægsbetaling af lejeren.

Stk. 2. Fremsendes regnskabet ikke inden 2 måneder efter den i stk. 1 nævnte frist, kan lejeren undlade at indbetale varmebidrag, indtil lejeren har modtaget regnskabet og har modtaget et eventuelt for meget betalt varmebidrag for den afsluttede varmeregnskabsperiode.
Besvar med citat
  #5 (permalink)  
Gammel 13th February 2013, 09:21 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: May 2008
Indlæg: 1,947
Standard

Du skal betale, hvad du forbruger.
Udlejer kan af gode grunde i de fleste tilfælde ikke forudse, hvor længe lejer bor til leje, hvorfor aconto-udgifter ses over 12 mdr. Nogle mennesker bruger meget varme - andre meget lidt. Det ved udlejer af gode grunde heller ikke noget om.
Derfor er aconto blot et kvalificeret gæt. I jeres tilfælde, har I boet der i de kolde måneder, og det er dyrt. Alternativet var et telt på heden - og så havde det kostet gratis i aconto varme. Sådan er det bare.

Hvis du har en begrundet mistanke om, at varmeudgiften er alt, alt for høj ift faktisk forbrug, så skal det da undersøges. Der skal være meget klare beviser på fejl, før du kan få ret.

Mht. varsler og alt muligt andet, så se Lejeloven i forrige indlæg.
Besvar med citat
  #6 (permalink)  
Gammel 13th February 2013, 10:23 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Sep 2008
Indlæg: 7,196
Standard

Udlejer kan vel dokumentere den reele udgift i form af regning fra fjernvarmeværket eller hvem der nu end leverer varmen.
Besvar med citat
  #7 (permalink)  
Gammel 13th February 2013, 10:25 AM
Junior Member
 
Registreringsdato: Feb 2013
Indlæg: 2
Standard

jeg takker for alle svarene der er kommet indtil videre.

jeg er helt enig i at jeg skal betale for mit forbrug, og at Gas er dyrt til opvarmning.
MEN!
jeg er ikke enig i at min kone og jeg i en 85kvm lejlighed på 1sal, hvor vi ofte sidder og fryser, ingen varme på soveværelse og kontor, og en gennemsnits temperatur på 19* i resten af lejligheden, i et hus fra 2003 der er "energimærket C " - skal betale 30.000kr (på 6mdr) på 2 lejere, dvs 15.000,- per mand. (ekstra vel og mærke)
der sidder nemlig ingen bi målere til vores lejlighed, der sidder kun en hoved måler ved fyret der måler hele forbruget, så vi kan ikke se om vi bruger for 2000,- eller for 20.000,- er der ikke regler at der skal være selvstændig målere???
og som nævnt før, så har jeg en ide om at underboen har 25* nede ved dem.


§ 40. Regnskabet vedrørende udgifterne til ejendommens opvarmning og forsyning med varmt vand i varmeregnskabsåret skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Sker leverancen fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet dog være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget. Regnskabet skal indeholde oplysning om lejernes andel af de samlede varmeudgifter og om lejernes adgang til at gøre indsigelse, jf. stk. 3. Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af endelig afregning efter 2. pkt. Indeholder regnskabet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt.

betyder det ikke at jeg skal kunne se hvad jeg har brugt individuelt i min lejlighed?
hvad nu hvis der er brud på et gas-ledning? eller at fyret er indstillet forkert så det måske bruger alt for meget gas?
Besvar med citat
  #8 (permalink)  
Gammel 13th February 2013, 10:55 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: May 2008
Indlæg: 1,947
Standard

Vedr. det fremhævede: Nej, det betyder blot, at du skal kunne se, hvordan FORDELINGEN mellem lejlighederne er (eller egentlig bare, hvor meget din din andel af de samlede udgifter er).

Udlejer kan bestemme, at udgifterne fordeles efter bruttoetageareal eller rumfang (hvilket nok er sket i dit tilfælde). Det betyder - som du selv er inde på - at den ene kan fyre som i helvede og den anden bo som på Nordpolen og alligevel "splitte" regningen. Et flertal af lejere kan dog bestemme, at det i stedet skal fordeles efter opsatte målere.

Din betaling for varme

Sidst redigeret af terp2004 : 13th February 2013 kl. 10:59 AM.
Besvar med citat
Svar


Emne værktøjer
Visningsmåde

Regler for indlæg
Du kan ikke starte nye emner
Du kan ikke svare på indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Du kan ikke rette dine indlæg

vB code er aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er ikke aktiv
Trackbacks are aktiv
Pingbacks are aktiv
Refbacks are ikke aktiv

Lignende emner
Emne Startet af Forum Svar Nyeste indlæg
Endnu et eksempel på, at ejd.mæglerne ikke har lært de nye priser endnu. thsv Generelt 105 13th August 2010 11:40 AM
Privat udlejning Amira Generelt lejeboliger 1 21st July 2010 12:39 PM
Når man lejer privat... 3 små grise Generelt lejeboliger 7 6th February 2010 04:44 PM
Privat lån til rentebesparelse? Klodshans Finansiering 7 11th June 2009 08:57 PM
privat boliglån mg_1828 Finansiering 4 2nd June 2009 08:42 PMAl tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 10:49 PM.Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.