Gå tilbage leveret af  Boliga logo    
Boligdebatten.dk   Boligdebatten.dk > Boligdebatten > Generelt
Opret bruger OSS Søgning Dagens indlæg Marker alt som læst


Svar
 
Emne værktøjer Visningsmåde
  #1 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 12:25 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Indlæg: 492
Standard Stop forældrekøbene nu -

Forældrekøbets muligheder med både at udnytte rentefradraget hos forældrene og boligsikring til børnenes betaling af resten, giver langt den største direkte støtte til nogen form for bolig her i landet ( med mulig undtagelse af deciderede plejehjemsboliger til samfundets absolut svageste ).

Denne støtte har forvredet indgangspriserne på boligmarkedet voldsomt, og det er næppe tilfældigt, at spekulationsboblerne er værst, der hvor forældrekøbene er flest.

Boligsikringen er jo indkomstbestemt, og de studerende poder tjener jo ikke så meget i studietiden. Det offentlige har ikke været gode til at undersøge den postulerede lejes rimelighed, i mange tilfælde er der jo ikke engang tale om en reel betaling af den postulerede leje. En ordentlig kontrol af det postulerede grundlag for boligsikringens beregning, vil i det mindste lægge en dæmper på tilskuddets størrelse.

Når poderne skal flytte fra forældrekøbsboligen og stifte familie, er det imidlertid ikke så mange, som fortsætter med en ny og større bolig finansieret af forældre og støttet af det offentlige med boligsikring. Fidusen er også knap så stor, for nu tjener de unge mennesker jo deres egne penge, og kan ikke få boligsikring, i hvert fald ikke i samme procentuelle omfang som før.

Den bedste hjælp til en normalisering af boligmarkedet vil være at få reguleret støtten til forældrekøb til rimelige grænser, eller simpelthen fjerne muligheden helt.

Forældrekøbsordningerne er simpelthen det dyreste og mest ødelæggende subsidie på boligmarkedet. Det er klart, at når en studerende kan bo i en forældrekøbsbolig til 1½ - 2 mill for ca 2000,. kr. pr. md. i nettohusleje og de offentlige kasser betaler resten, ( ja det er altså ikke forældrene, men alle os andre skatteydere der lægger kassen ), så er der INTET andet, der kan konkurrere,( ikke engang et kollegieværelse ), slet ikke når forældrekøbsboblen har sikret de første forældrekøbere meget store spekulationsgevinster.

Når indgangsniveauet på et boligmarked subsidieres fuldstændigt vanvittigt og ukontrolleret, ovenikøbet med subsidier til samfundets aller bedst stillede, er det klart, at de bare lidt større og bedre boliger, bliver helt uforholdsmæssigt dyrere at købe og bebo uden tilsvarende subsidier. Faktisk så dyre, at der ikke findes kunder til at købe dem.

Sidst redigeret af skeptikeren : 15th July 2007 kl. 04:13 PM.
Besvar med citat
  #2 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 12:34 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Lokation: Østerbro
Indlæg: 2,878
Standard

Sjovt, jeg gik netop og tænkte på at starte en tråd med det samme emne.

Man kan undre sig over, at dette emne slet ikke er på politikernes dagsorden, trods det at det er noget som påvirker hverdagen for rigtig mange mennesker, nemlig de som vil ind på ejerboligmarkedet.

Gad vide om man ser forældrekøb som erstatning for alle de kollegier man ikke får bygget. Og selvfølgelig er kollegier ikke altid attraktive, med deling af alt muligt. Men lige nu er det endog meget svært at få en kollegieplads. Fx egmontkollegiet (København), hvor jeg selv har boet, har 5 gange så stor søgning som de kan opfylde.

Men ligemeget det, så burde man da bruge al den sparede boligsikring til at bygge kollegier for. Det må da blive en overskudsforretning.

Btw, hvis nu man gjorde det til lovkrav, at folk der køber ejerbolig, først må leje den til andre efter et antal år, ville det ikke være OK ?

Sidst redigeret af peter777 : 15th July 2007 kl. 12:43 PM.
Besvar med citat
  #3 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 12:54 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Apr 2007
Indlæg: 3,519
Standard

Jeg har haft flere indlæg hvor jeg peger på forældrekøb som éen af hovedaktørene for et fuldstændigt urealistisk marked.
Skaden er dog sket, og den kommer til at blive dyr for mange nu . . . Jeg er enig i at der skal sættes en stopper for dette for fremtiden.
Besvar med citat
  #4 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 01:13 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Indlæg: 492
Standard

Gorrion:

Ja, det har du. Men emnet fortjener yderligere fokus nu, for det er faktisk kun på denne del af markedet i København by, at der p.t. er lidt gang i handelen, og stadig til vildt urealistiske priser, hvis det ikke var for de vanvittige subsidier.

Det er derfor vigtigt at få sat en stopper for disse subsidier og de spekulationsforventninger de skaber, inden der er nye købere, der kommer i klemme. For tiden er det mest første generations forældrekøb, der sættes til salg, med henblik på at hjemtage spekulationsforventningen, så her er ikke mange i uforskyldt knibe og kapitalgevinsterne af en størrelse, hvor der er meget at tære af.

Lovgiverne kunne jo starte med at kræve bopælspligt i en årrække ( som Peter777 foreslår ) og så sætte den skattemæssige bopæl til den sidst anskaffede ejerbolig. I øvrigt er det da noget pjat, at enkelte spekulanter kan opkøbe et større antal ejerboliger til udlejning uden kontrol af huslejen og den deraf følgende mulighed for boligsikring til den priviligerede "lejer". Så forsvinder idéen med ejerboliger jo fuldstændigt.

Det er imidlertid nok for meget at forvente. Jeg har sågar, for nogle år siden, mødt en boligpolitisk ordfører, der personligt lå inde med en del flere ejerboliger i København end hun selv havde brug for til eget eller familiemæssigt brug, og hun er næppe alene på tinge. Så mon ikke folketinget kan blive enige om, at alt er godt som det er.

Rentefradrag på topskatten er jo ikke et gode andre skatteydere er vant til, og 15% kontant tilskud fra staten til podens postulerede betalinger til far og mor pynter også på budgettet. Et herligt gode, en skam at rentestigningerne nu ødelægger mulighederne for at hjemtage gevinsten.

Sidst redigeret af skeptikeren : 15th July 2007 kl. 06:13 PM.
Besvar med citat
  #5 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 06:55 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Indlæg: 492
Standard Nu står forældrekøb til at give tab

forældrekøb indebærer en likvid belastning af forældrenes økonomi. Hidtil har denne årlige udgift rigeligt kunnet betales af værdistigninger.

Når markedet falder, og det har det også gjort på de mindre boliger, så vil forældrene, udover de årlige ydelser, også komme til at betale et kontant tab i mærkbart omfang når boligen skal afhændes. Selvom tabet skal fordeles over en årrække, formentlig de 4-6 år studiet tager, så er et værditab i størrelsesordenen 3-500.000 også en mærkbar forhøjelse af den reelle årlige husleje.

Selvfølgelig kan tabet fratrækkes i skatten, men det skal dog betales først.

Yderligere er afdragsfri F1 ikke længere en god idé, så for mange af dagens forældrekøb vil den årlige likvide belastning ( læs kontante udgift ) også stige i takt med rentestigningerne og valget af mere sikre lån.

Alt ialt bliver der også færre forældre, der har råd til forældrekøbsordningen. Gad vide hvor mange forældre der kan og tør give sig i kast med disse handler nu, hvis de sætter sig rigtigt ind i risici og realomkostninger ? Og her er ejendomsmæglerne nok ikke de rigtige at spørge. Prøv med banken i stedet, der er risikovilligheden på købers vegne nu væsentligt formindsket.
Besvar med citat
  #6 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 07:05 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Lokation: Østerbro
Indlæg: 2,878
Standard

Citer:
Oprindeligt indsendt af skeptikeren Se indlæg
Selvfølgelig kan tabet fratrækkes i skatten, men det skal dog betales først.
Det er vist ikke sandt vel ? Tab på boligværdi er egenfinansieret, ligesom gevinst heller ikke beskattes.
Besvar med citat
  #7 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 07:15 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Indlæg: 492
Standard

Peter777

Jo desværre, under virksomhedsordningen er tab fradragsberettiget og gevinst skattepligtig som kapitalindkomst ( nænsom beskatning ). Men gevinsten kan delvist skjules helt lovligt ved salg til poderne til offentlig vurdering minus 15 %. Og børnene er ikke underlagt de samme regler, de kan frit kapitalisere gevinsten skattefrit. Så her er der da kreative muligheder ved insiderhandler. Pengene bliver i familien, og skattevæsenet ( læs dig og mig ) betaler.

Se nedenstående link.

http://robinhus.dk/vilsoe/ForaeldreKoeb.pdf

Sidst redigeret af skeptikeren : 15th July 2007 kl. 07:20 PM.
Besvar med citat
  #8 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 07:24 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Lokation: Østerbro
Indlæg: 2,878
Standard

link til lov om boligsikring, såkaldt "lov om boligstøtte":
A20050007529 (0)

citater
§ 1. Lejere, herunder medlemmer af almennyttige andelsboligforeninger, jf. kap. 2 i lov om boligbyggeri, har efter ansøgning ret til boligstøtte efter reglerne i denne lov.
§ 3. Boligstøtte til ansøgere, der ikke er pensionister, betegnes i loven boligsikring
§ 6. Beregningen af boligstøtte sker på grundlag af husstandsindkomsten
§ 10. Ved opgørelse af boligudgiften for lejere lægges den leje til grund, som efter lejeaftalen skal betales for lejlighedens areal, fælles boligareal, adgangsareal samt tilhørende sædvanlige udenomsrum.
§ 11. Overstiger lejen i væsentlig grad den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse, eller må lejen anses for delvis betaling for luksuriøst udstyr eller beliggenhed, kan kommunalbestyrelsen nedsætte lejen med et beløb, der svarer til forskellen
§ 14. Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, kan ikke overstige 62.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 7.
§ 15. Overstiger lejen halvdelen af husstandsindkomsten, skal kommunalbestyrelsen efter en samlet vurdering af husstandsmedlemmernes økonomiske og personlige forhold bestemme, om boligstøtte kan ydes. Det samme gælder, hvis særlige forhold, f.eks. i forbindelse med ansøgerens afståelse af sin hidtidige bolig og leje af den lejlighed, hvortil boligstøtte søges, sandsynliggør, at lejeaftalen er tilrettelagt med særligt henblik på opnåelse af boligstøtte. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at boligstøtte ydes med et nedsat beløb.
§ 23. Den årlige boligstøtte kan ikke være større end 33.036 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 16
§ 40. Ansøgning om boligstøtte indgives til kommunalbestyrelsen. Boligstøtte ydes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ansøgningens indgivelse

Læg især mærke til §15. Førældrekøb burde få en klokke til at ringe hos de ansvarlige (kommunalbestyrelsen), og så kunne de jo blot afvise ansøgningen. Gad vide hvordan horder af forældre gang på gang glider sikkert gennem nåleøjet ?
Besvar med citat
  #9 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 07:25 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jun 2007
Indlæg: 492
Standard

Tjah hvorfor mon ?
Besvar med citat
  #10 (permalink)  
Gammel 15th July 2007, 07:37 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Apr 2007
Indlæg: 1,398
Standard

"Stop forældrekøbene nu"

Hvor stor er mon chancen for det med den nuværende regering? Boligejere er fredet i klasse A. Dem er der nemlig stemmer - mange stemmer - i. Antallet af førstegangskøbere udgør vel ikke mere end et par mandater og hellere score 10 mandater på at frede boligejere end 2 på at hjælpe førstegangskøbere.
Besvar med citat
Svar


Emne værktøjer
Visningsmåde

Regler for indlæg
Du kan ikke starte nye emner
Du kan ikke svare på indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Du kan ikke rette dine indlæg

vB code er aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er ikke aktiv
Trackbacks are aktiv
Pingbacks are aktiv
Refbacks are ikke aktivAl tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 04:04 PM.Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.