Boligdebatten.dk

Boligdebatten.dk (http://www.boligdebatten.dk/index.php)
-   Jura (http://www.boligdebatten.dk/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Bestyrelse samt medlemmer har besluttet at begrænse købere under 50 år? (http://www.boligdebatten.dk/showthread.php?t=17247)

Gunilla 25th April 2012 08:51 PM

Bestyrelse samt medlemmer har besluttet at begrænse købere under 50 år?
 
Hejsa,

(andelsboligforening)
Som ovenstående også skriver, har bestyrelsen kommet med et forslag om at begrænse lejere samt købere de skal være over 50 år fordi folk i denne forening er imod børnefamilier, de valgte desværre ud af 18 boligere 14 for reglen samt 3 imod reglen.
Nu står jeg som den ene familie med børn i bygningen og føler mig så diskrimineret fordi jeg har børn.
Kan sådan en regel virkelig træde i kraft hvis 2/3 del af stemmerne beslutter dette ?????????????????


Jeg beder om virkelig hjælp på dette område, samt hvem eventuelt jeg skal kontakte hvis sagen skal bringes til større myndighed end en generalforsamling.

mvh
Gunilla

terp2004 25th April 2012 09:15 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af Gunilla (Indlæg 264354)
Hejsa,

(andelsboligforening)
Som ovenstående også skriver, har bestyrelsen kommet med et forslag om at begrænse lejere samt købere de skal være over 50 år fordi folk i denne forening er imod børnefamilier, de valgte desværre ud af 18 boligere 14 for reglen samt 3 imod reglen.
Nu står jeg som den ene familie med børn i bygningen og føler mig så diskrimineret fordi jeg har børn.
Kan sådan en regel virkelig træde i kraft hvis 2/3 del af stemmerne beslutter dette ?????????????????


Jeg beder om virkelig hjælp på dette område, samt hvem eventuelt jeg skal kontakte hvis sagen skal bringes til større myndighed end en generalforsamling.

mvh
Gunilla

Et lignende spørgsmål bliver behandlet her:
Breve: 700,* Kan bestyrelsen nægte at godkende mine købere, fordi de kun er 24 år?

Jeg ville dog få en boligadvokat med forstand på andelsboligforeninger til at vurdere det. Det er en relativt voldsom begrænsning af lægge på dine muligheder for salg osv. Een ting er, hvis kravet var lavet ved foreningens oprettelse, men her er der jo tale om, at det indføres ud af det blå.

Du skal allierede dig med dem, der støtter dig, og så skal I bede bestyrelsen kontakte en uafhængig boligadvokat, der kan fortælle jeg, hvad der kan besluttes i en forening og hvad der ikke kan.

Hvis ikke, bestyrelsen ønsker det, så er det desværre dig, der har bolden. Så kan du enten på egen hånd kontakte advokater for at høre, om det er rimeligt. Du er i sidste ende måske endda nødt til at føre en sag i byretten for at få prøvet sagen.

Lån evt. litteratur på biblioteket om andelsboligforeninger. Det kan være, de behandler spørgsmålet.

hansen71 26th April 2012 08:15 AM

Wow absurd regel. Men ihvertfald en god grund til at gå langt uden om andelsboliger såfremt det virkeligt kan være rigtigt at sådanne regler pludselig kan blive trukket ned over ørene på en.

chantmaster 26th April 2012 08:34 AM

Hvad er diskrimination?

Citer:

Diskrimination er en usaglig forskelsbehandling, som medfører, at en person får en ringere behandling end andre på baggrund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

...

I den danske lovgivning er der opstillet visse kriterier, som det som udgangspunkt er forbudt at lægge vægt på. Disse er:

Køn
Race
Hudfarve
Religion eller tro
Politisk anskuelse
Seksuel orientering
Alder
Handicap
National, social eller etnisk oprindelse.
Oversat, det svarer til de skriver de kun vil have etniske danskere boende - men det kan være lidt op af bakke at komme af med det.

molan 26th April 2012 09:00 AM

Citer:

Oprindeligt indsendt af terp2004 (Indlæg 264359)
Et lignende spørgsmål bliver behandlet her:
Breve: 700,* Kan bestyrelsen nægte at godkende mine købere, fordi de kun er 24 år?

Jeg ville dog få en boligadvokat med forstand på andelsboligforeninger til at vurdere det. Det er en relativt voldsom begrænsning af lægge på dine muligheder for salg osv. Een ting er, hvis kravet var lavet ved foreningens oprettelse, men her er der jo tale om, at det indføres ud af det blå.

Du skal allierede dig med dem, der støtter dig, og så skal I bede bestyrelsen kontakte en uafhængig boligadvokat, der kan fortælle jeg, hvad der kan besluttes i en forening og hvad der ikke kan.

Hvis ikke, bestyrelsen ønsker det, så er det desværre dig, der har bolden. Så kan du enten på egen hånd kontakte advokater for at høre, om det er rimeligt. Du er i sidste ende måske endda nødt til at føre en sag i byretten for at få prøvet sagen.

Lån evt. litteratur på biblioteket om andelsboligforeninger. Det kan være, de behandler spørgsmålet.

For det første er der ikke tale om det samme i det du linker til, for det andet har boligadvokaten ikke ret, hvis denne mener at alder i sig selv er en saglig begrundelse.

Saglig skal (med minder der står noget andet i formålsparagraffen) forstås som led i driften af andelsboligforeningen. En saglig begrundelse skal altså være noget a la, at de ikke forventer at husorden vil bliver overholdt eller at der er kan være usikkerhed omkring overholdelsen af deres økonomiske forpligtigelser.

Generalforsamling er største myndighed så længe loven ellers overholdes. Generalforsamling kan god vedtage en sådan ændring altså begrænse købere til at være over 50 år, men igen så skal formålsparagraffen også ændres. Andelsboligforening skal altså laves om til en slags ældrebolig, for at man kan vedtage noget sådant, eller vil det bare være diskrimination og usagligt begrundelse (usaglig i forhold til foreningens drift).

Gunilla 26th April 2012 12:40 PM

Citer:

Generalforsamling er største myndighed så længe loven ellers overholdes. Generalforsamling kan god vedtage en sådan ændring altså begrænse købere til at være over 50 år, men igen så skal formålsparagraffen også ændres. Andelsboligforening skal altså laves om til en slags ældrebolig, for at man kan vedtage noget sådant, eller vil det bare være diskrimination og usagligt begrundelse (usaglig i forhold til foreningens drift).
Hvad betyder det at formålsparagraffen skal ændres (og kan dette eventuelt ændres med en ekstraordinær generalforsamling), og hvor står det i de generalle vedtægter ????
Jeg vil meget gerne forstå det her, inden jeg tager næste skridt, hvad ville du anbefale mig at tage af tiltag for at undgå dette, for jeg mister ufattelige med penge hvis det laves om til ældreboliger, på nuværende tidspunkt bor vi jo som er under 50, 5 personer i en af lejlighederne ? skal dette forstås sådan at hvis det bliver til ældre boligere ligger der diskrimination i forslaget samt beslutningen ?

molan 26th April 2012 02:55 PM

Eks. i den andelsboligforening hvor jeg bor, der lyder formålsparagraffen sådan:

§ 2 Formål
2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. Nr. 33 m, ae, aa, ad Sundby Øste

Vores foreningen har altså "kun" til formål at administrere ejendommen, hvis noget ikke kan begrundes som en del af det at administrere ejendommen, så er det udover forenings beføjelser og formål.

Men en sådan formålsparagraf kan jo ændre ved en vedtægtsændring, så foreningen får et andet eller andre formål. Pensionistklubber, juniorklubber, spejderforeninger og sportsforeninger har andre formålsparagraffer og kan derfor også sætte andre regler. Eks. regler om krav til alder, medlemskab af folkekirken eller hvad ved jeg, bare det er en del af foreningens formål.

Giver det mening?

PS: En ekstraordinær generalforsamling kan ænder vedtægterne hvis kravende ellers er opfyldt (kan være krav til antallet af fremmødte eller at 2/3 skal stemme for eller sådan noget. Men de regler finder du i jeres nuværende vedtægter).

Gunilla 26th April 2012 03:25 PM

Citer:

§ 2 Formål
2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. Nr. 33 m, ae, aa, ad Sundby Øste
Dvs hvis denne paragraf skal laves om, så skal det hele laves om til at det bliver seniorbolig hvilket i den sidste ende vil stride imod de nuværende beboers rettigheder hermed også diskrimination af alder osv..sådan det skal forstås ?

Nbork 26th April 2012 03:33 PM

Hvis man sådan laver formålsparagraffen om til fx. seniorboliger - bør foreningen så ikke forholde sig til hvordan man skal behandle de beboere der efterfølgende ikke kan leve op til formålsparagraffen. Skal de frikøbes - smides på porten og vil det være OK hvis man efter 1 år eller 2 kan finde flertal for at ændre til til studieboliger ?

Gunilla 26th April 2012 10:06 PM

Citer:

Hvis man sådan laver formålsparagraffen om til fx. seniorboliger - bør foreningen så ikke forholde sig til hvordan man skal behandle de beboere der efterfølgende ikke kan leve op til formålsparagraffen. Skal de frikøbes - smides på porten og vil det være OK hvis man efter 1 år eller 2 kan finde flertal for at ændre til til studieboliger ?
Gode argumenter du kommer med her, jeg ville også tilføje, at hvis det skulle gå hen at blive seniorboliger, burde så man ikke også tænke nærmere på 1 og 2 sal skulle forsynes med elevator, hvilket kræver en del investering i bygningen hvis dette skulle realiseres, ved ikke om det et krav for seniorer, kun en forestilling.

terp2004 26th April 2012 10:08 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af molan (Indlæg 264389)
Generalforsamling er største myndighed så længe loven ellers overholdes. Generalforsamling kan god vedtage en sådan ændring altså begrænse købere til at være over 50 år, men igen så skal formålsparagraffen også ændres.

Jeg tvivler på, at det er lovligt, at indføre aldersbegrænsning i en allerede etableret andelsboligforeningen. At en generalforsamling vedtager det, gør det ikke mere lovligt. At ændre formålsparagraffen i en andelsboligforening vil jeg mene kræver enstemmighed. Hvis blot een stemmer imod, vil det falde. Det er blot min fornemmelse, så mit bedste råd vil være at søge kvalificeret bistand.

Gunilla 26th April 2012 10:15 PM

Fandt lige følgende tiltag for en forening kan blive godkendt for at lave foreningen om til seniorboliger :

Tilgængelighedskrav for en seniorbolig:


Udvendige forhold:

Boligen ligger højst 500 m fra dagligvarebutik
Boligen ligger højst 500 m fra busholdeplads
Elevator – såfremt det er etagebyggeri
Boligen har trappefri adgangsveje
Fordørens åbning skal være min. 90 cm
Adgangsvejene er oplyste
Adgangsvejene har fast belægning (fliser, asfalt o.l.)


Indvendige forhold:

Boligen er trappefri
Døråbninger skal være mindst 78 cm
Boligen er uden dørtrin
Soveværelset er på min. 12 m2
Badeværelset er på min. 6 m2

I Private Andelsboligforeninger anses kravene at være opfyldt 100 %.

Nbork 27th April 2012 07:59 AM

Sjovt argument
Citer:

købere de skal være over 50 år fordi folk i denne forening er imod børnefamilier
Jeg kan klare alderskravet men har hjemmeboende børn.
De er godt nok store - spiller høj musik og har mange venner på besøg - de går ikke tidligt i seng - kan jeg kvalificere mig til en bolig?

molan 27th April 2012 08:21 AM

Citer:

Oprindeligt indsendt af terp2004 (Indlæg 264452)
Jeg tvivler på, at det er lovligt, at indføre aldersbegrænsning i en allerede etableret andelsboligforeningen. At en generalforsamling vedtager det, gør det ikke mere lovligt. At ændre formålsparagraffen i en andelsboligforening vil jeg mene kræver enstemmighed. Hvis blot een stemmer imod, vil det falde. Det er blot min fornemmelse, så mit bedste råd vil være at søge kvalificeret bistand.

Så læs "Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber".

Generalforsamling er øverste myndighed (men de er stadig underlagt landets love i øvrigt). Kravende til vedtægtsændringer stå i vedtægterne, og er sandsynligvis 2/3 flertal og ikke enstemmighed.

At søge kvalificeret bistand er altid tilrådeligt.

Aldersbegrænsning kan godt indføres i en allerede etableret andelsboligforeningen, men krave gælder kun nye andelshavere ikke dem som flyttede ind på andre betingelser. Dvs. man kan ikke ændre reglerne bagud kun fremad, og nuværende beboer som er under 50 år kan blive boende, de kan bare ikke sælge til nogen under 50 år (hvilet reelt vil betyde prisfald, grundet det indskrænkede kundegrundlag). Det er en af ulemperne ved andelsboligforeningen frem for ejerboliger.

molan 27th April 2012 08:24 AM

Citer:

Oprindeligt indsendt af Gunilla (Indlæg 264454)
Fandt lige følgende tiltag for en forening kan blive godkendt for at lave foreningen om til seniorboliger :

Tilgængelighedskrav for en seniorbolig:


Udvendige forhold:

Boligen ligger højst 500 m fra dagligvarebutik
Boligen ligger højst 500 m fra busholdeplads
Elevator – såfremt det er etagebyggeri
Boligen har trappefri adgangsveje
Fordørens åbning skal være min. 90 cm
Adgangsvejene er oplyste
Adgangsvejene har fast belægning (fliser, asfalt o.l.)


Indvendige forhold:

Boligen er trappefri
Døråbninger skal være mindst 78 cm
Boligen er uden dørtrin
Soveværelset er på min. 12 m2
Badeværelset er på min. 6 m2

I Private Andelsboligforeninger anses kravene at være opfyldt 100 %.

Tror du misforstod, det er ikke "seniorboliger", seniorboliger, men man ændre formålet til at tilgodese folk over 50 (en salgs seniorbolig). Andelsboligforeninger behøver ikke leve op til et eneste krav for seniorboliger.

chantmaster 27th April 2012 02:05 PM

Det burde være en svær sag for en bestyrelse at tvinge et salg til underpris igennem når denne er under maksimalprisen.

Hvis et ungt par vil give 300.000, og ingen andre vil give over 100.000 så går jeg ud fra foreningen skal kompensere for forskellen?

Det var lettere i gamle dage med maksimalpriser.

Firsttimebuyer 27th April 2012 06:22 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af chantmaster (Indlæg 264487)
Det burde være en svær sag for en bestyrelse at tvinge et salg til underpris igennem når denne er under maksimalprisen.

Hvis et ungt par vil give 300.000, og ingen andre vil give over 100.000 så går jeg ud fra foreningen skal kompensere for forskellen?

Det var lettere i gamle dage med maksimalpriser.

Hvis man kan dokumentere at andelsforeningen har truffet en beslutning (de nye vedtægter) som medfører et økonomisk tab så vil man formentlig kunne sagsøge dem for at få dækket dette tab.

Måske kunne det være en god ide at gøre det klart overfor bestyrelsen at man vil forsøge at opnå erstatning for et evt. tab som vedtægtsændringen medfører. Bare risikoen for at 2-3 andelshavere der er uenige i ændringer hver kræver erstatning og at man kunne risikere at tabe sagen kunne måske motivere til at droppe forslaget...

efo 27th April 2012 07:03 PM

Denne form for adgangsbegrænsning eksisterer også i ejerforeninger der er flere steder i Hellerup med disse begrænsninger.

molan 27th April 2012 11:02 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af chantmaster (Indlæg 264487)
Hvis et ungt par vil give 300.000, og ingen andre vil give over 100.000 så går jeg ud fra foreningen skal kompensere for forskellen?

Desværre er det ikke muligt, da de ikke har foretager sig noget ulovligt. Den maksimalprisen er netop det, en maksimalprise ikke en pris andelshaveren har krav på at få.

Det er urimeligt kan vi godt blive enige om, og det er en af de ting jeg har imod andelsbevægelsen.

molan 27th April 2012 11:04 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af Firsttimebuyer (Indlæg 264500)
Hvis man kan dokumentere at andelsforeningen har truffet en beslutning (de nye vedtægter) som medfører et økonomisk tab så vil man formentlig kunne sagsøge dem for at få dækket dette tab.

Det har du formentlig ikke ret i, der er ingen lovhjemmel for erstatningskrav grundet ændrede andelskriterier.

For at kunne vinde en sag, skal man have en lov at hænger det op på og det har man ikke.

Firsttimebuyer 1st May 2012 09:40 AM

Citer:

Oprindeligt indsendt af molan (Indlæg 264506)
Det har du formentlig ikke ret i, der er ingen lovhjemmel for erstatningskrav grundet ændrede andelskriterier.

For at kunne vinde en sag, skal man have en lov at hænger det op på og det har man ikke.

Hvis man kan dokumentere at andelsforeningens beslutning fører til et økonomisk tab for den enkelte så mener jeg ikke det kan udelukkes at der kan blive et erstatningsansvar.

Under alle omstændigheder ville det ikke forhindre mig i at gøre bestyrelsen opmærksom på at jeg i hvert fald ville forsøge at gøre foreningen erstatningsansvarlig for et evt tab. Det kunne jo virke afskrækkende.

moi 1st May 2012 05:00 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af Firsttimebuyer (Indlæg 264715)
Hvis man kan dokumentere at andelsforeningens beslutning fører til et økonomisk tab for den enkelte så mener jeg ikke det kan udelukkes at der kan blive et erstatningsansvar.

Under alle omstændigheder ville det ikke forhindre mig i at gøre bestyrelsen opmærksom på at jeg i hvert fald ville forsøge at gøre foreningen erstatningsansvarlig for et evt tab. Det kunne jo virke afskrækkende.

Dokumentere er nøgleordet - juridisk er der enorm forskel på at kunne sandsynligøre et tab, og på at kunne dokumentere et tab.

Firsttimebuyer 1st May 2012 07:41 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af moi (Indlæg 264757)
Dokumentere er nøgleordet - juridisk er der enorm forskel på at kunne sandsynligøre et tab, og på at kunne dokumentere et tab.

Tja, det kan jo f.eks. gøres ved at man finder en køber der er under 50 og er villig til at betale den pris man beder om. Derefter beder man bestyrelsen finde en anden køber der er over 50 og er villig til at betale det samme. Hvis de ikke kan det så er de ansvarlige for et økonomisk tab. Om de så også er erstatningsansvarlige er et andet spørgsmål.

Tror du en bestyrelse bestående af en flok gamle røvhuller der hader børn tør tage chancen og risikere et erstatningskrav? :)

moi 2nd May 2012 05:00 AM

Citer:

Oprindeligt indsendt af Firsttimebuyer (Indlæg 264766)
Tja, det kan jo f.eks. gøres ved at man finder en køber der er under 50 og er villig til at betale den pris man beder om. Derefter beder man bestyrelsen finde en anden køber der er over 50 og er villig til at betale det samme. Hvis de ikke kan det så er de ansvarlige for et økonomisk tab. Om de så også er erstatningsansvarlige er et andet spørgsmål.

Tror du en bestyrelse bestående af en flok gamle røvhuller der hader børn tør tage chancen og risikere et erstatningskrav? :)

Ja!

Ü

molan 2nd May 2012 11:43 AM

Citer:

Oprindeligt indsendt af Firsttimebuyer (Indlæg 264715)
Hvis man kan dokumentere at andelsforeningens beslutning fører til et økonomisk tab for den enkelte så mener jeg ikke det kan udelukkes at der kan blive et erstatningsansvar.

Vi har foreningsfrihed i Danmark og under de regler, er der ingen erstatningspligtigt for konsekvensen af brugen af foreningsfriheden. Det er jo det, vi snakker om her. Prisfaldet er en naturlig konsekvensens, af forringelsen af markedspotentialet, men ikke andet.

Så i henhold til hvilen lov, vil du påkalde erstatningsansvar?

Der er ikke brudt nogen lov, regler eller godt skik, der er altså intet galt i beslutningen, udover at det kan sige at være umoralskes.


Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 01:48 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.