Boligdebatten.dk

Boligdebatten.dk (http://www.boligdebatten.dk/index.php)
-   Jura (http://www.boligdebatten.dk/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Kan man opsige sit 2 årige fremleje før tid (http://www.boligdebatten.dk/showthread.php?t=19954)

katmus 17th April 2013 06:27 PM

Kan man opsige sit 2 årige fremleje før tid
 
En bekendt bor til leje i et hus som ejeren har fremlejet til dem i 2 år.

De har boet der 6 mdr. men ville egentlig gerne ud af kontrakten, da de har fundet et hus de gerne vil købe.

jeg mener at en tidsbegrænset udlejning er bindende for begge parter og at de ikke kan komme ud af den uden aft aftale det med udlejer.
Er det korrekt eller ikke.?

terp2004 17th April 2013 08:17 PM

Måske - det afhænger af lejekontrakten.

Ejendomsforeningen Danmark / Dom ændrer på klausul om uopsigelighed

Dom ændrer på klausul om uopsigelighed

I Huset Jura 1/2012 blev GD 2012/13 refereret. Østre Landsret slog her fast, at lejer kunne opsige en lejeaftale uanset, at det i § 11 i typeformular A8 var anført, at lejemålet var tidsbegrænset fra 1. juli 2008-30 juni 2010. Der var ikke i § 11 nævnt noget om opsigelighed i lejeperioden.
Lejer opsagde tidsbegrænset lejemål

Lejer opsagde efter et år lejemålet med tre måneders varsel, hvilket Østre Landsret således fastslog var berettiget. Landsretten henviste blandt andet til, at det i lejekontraktens § 2 var bestemt, at lejeaftalen kunne opsiges med tre måneders varsel, medmindre andet var aftalt og anført i kontraktens § 11. Dermed fandt landsretten, at det almindelige udgangspunkt i LL § 80 om uopsigelighed i en tidsbegrænset lejeaftale var fraveget. Domsreferatet kan medlemmer læse her.

Som det fremgår af en artikel af Lars Top Rud-Petersen i Huset Jura 2/2012 er dommen diskutabel og kan synes tvivlsom. Artiklen kan medlemmer læse her.

katmus 17th April 2013 09:16 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af terp2004 (Indlæg 299385)
Måske - det afhænger af lejekontrakten.

Ejendomsforeningen Danmark / Dom ændrer på klausul om uopsigelighed

Dom ændrer på klausul om uopsigelighed

I Huset Jura 1/2012 blev GD 2012/13 refereret. Østre Landsret slog her fast, at lejer kunne opsige en lejeaftale uanset, at det i § 11 i typeformular A8 var anført, at lejemålet var tidsbegrænset fra 1. juli 2008-30 juni 2010. Der var ikke i § 11 nævnt noget om opsigelighed i lejeperioden.
Lejer opsagde tidsbegrænset lejemål

Lejer opsagde efter et år lejemålet med tre måneders varsel, hvilket Østre Landsret således fastslog var berettiget. Landsretten henviste blandt andet til, at det i lejekontraktens § 2 var bestemt, at lejeaftalen kunne opsiges med tre måneders varsel, medmindre andet var aftalt og anført i kontraktens § 11. Dermed fandt landsretten, at det almindelige udgangspunkt i LL § 80 om uopsigelighed i en tidsbegrænset lejeaftale var fraveget. Domsreferatet kan medlemmer læse her.

Som det fremgår af en artikel af Lars Top Rud-Petersen i Huset Jura 2/2012 er dommen diskutabel og kan synes tvivlsom. Artiklen kan medlemmer læse her.

Det forstår jeg ikke... der står i § 11 at det er tidsbestemt og i dommen står der "at der ikke står noget i §11. ?

Ahh... der står i §11 at lejemålet gælder en periode, men ikke at det er uopsigeligt.
D.v.s. hvis der i §11 ikke står at det er uopsigeligt, så er dommen her gældende?

sune1971 17th April 2013 10:12 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af katmus (Indlæg 299395)
Det forstår jeg ikke... der står i § 11 at det er tidsbestemt og i dommen står der "at der ikke står noget i §11. ?

Ahh... der står i §11 at lejemålet gælder en periode, men ikke at det er uopsigeligt.
D.v.s. hvis der i §11 ikke står at det er uopsigeligt, så er dommen her gældende?

Sådan læser jeg det, så hvis der ikke specifikt er anført uopsigelighed er det muligt at opsige.

terp2004 18th April 2013 09:26 AM

Citer:

Oprindeligt indsendt af sune1971 (Indlæg 299400)
Sådan læser jeg det, så hvis der ikke specifikt er anført uopsigelighed er det muligt at opsige.

Det er også sådan, jeg læser det.

fonss 22nd November 2014 04:17 PM

Jeg er desværre lige havnet i en problemstilling tilsvarende dommen.

Jeg er dog ikke helt sikker på om man umiddelbart kan overføre dommen til mit problem, jf. at dommen fremhæver, at udlejer er professionel, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

Sagen er at jeg har en kontrakt til 30/6/2015, men den ønskes afsluttet allerede 01/03/2015.

Formuleringen i min kontrakts § 11 særlige vilkår lyder:

"Lejemålet er tidsbegrænset, jf. lejelovens § 80, i perioden 01.07.2013 - 30.06.2015, hvor lejeaftalen ophører uden varsel fra nogen af parterne.

Det er oplyst lejerne, at tidsbegrænsningen skyldes udlejers forhold, jf. lejeloven § 80, stk. 3, da udlejer ønsker at benytte lejligheden igen efter endt studie i Odense."

Den er således langt henad vejen enslydende med formuleringen i den kontrakt dommen vedrører, som lyder således:

"Lejemålet er aftalt til at være tidsbegrænset til 2 år. Lejeperioden er gældende fra 01.07.2008 og ophører derfor til fraflytning uden yderligere varsel pr. 30.06.2010."

Men dog med det vigtige forbehold, at min kontrakt eksplicit forholder sig til begrundelsen for tidsbegrænsningen og dermed implicit - efter min vurdering - fremhæver uopsigelighed.

Hvad er jeres mening om spørgsmålet? Kan min kontrakt opsiges før tid eller gælder den til 30/6/2015?

Jeg er klar over at udlejer selvfølgelig har genudlejningspligt, hvorfor spørgsmålet kan anses for teoretisk, men jeg finder det meget interesant at få afklaret alligevel.
Den endelige afklaring kommer selvfølgelig ikke før Højesteret engang i fremtiden får spørgsmålet til bedømmelse.

På forhånd tak for jeres input

fonss 22nd November 2014 04:23 PM

Disse links kan måske belyse problemet lidt mere:

Landsretsdom fastslår, at lejer kan opsige tidsbegrænset lejemål - DELACOUR

https://www.linkedin.com/groups/En-n...939.S.96893204

http://www.kapas.dk/resources/Tidsbe...kontrakter.pdf

Det sidste er fra før dommen, men behandler tidsbegrænsningsbestemmelsen nærmere.

silkeborg99 22nd November 2014 05:12 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af fonss (Indlæg 333887)
Jeg er desværre lige havnet i en problemstilling tilsvarende dommen.

Jeg er dog ikke helt sikker på om man umiddelbart kan overføre dommen til mit problem, jf. at dommen fremhæver, at udlejer er professionel, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

Sagen er at jeg har en kontrakt til 30/6/2015, men den ønskes afsluttet allerede 01/03/2015.

Formuleringen i min kontrakts § 11 særlige vilkår lyder:

"Lejemålet er tidsbegrænset, jf. lejelovens § 80, i perioden 01.07.2013 - 30.06.2015, hvor lejeaftalen ophører uden varsel fra nogen af parterne.

Det er oplyst lejerne, at tidsbegrænsningen skyldes udlejers forhold, jf. lejeloven § 80, stk. 3, da udlejer ønsker at benytte lejligheden igen efter endt studie i Odense."

Den er således langt henad vejen enslydende med formuleringen i den kontrakt dommen vedrører, som lyder således:

"Lejemålet er aftalt til at være tidsbegrænset til 2 år. Lejeperioden er gældende fra 01.07.2008 og ophører derfor til fraflytning uden yderligere varsel pr. 30.06.2010."

Men dog med det vigtige forbehold, at min kontrakt eksplicit forholder sig til begrundelsen for tidsbegrænsningen og dermed implicit - efter min vurdering - fremhæver uopsigelighed.

Hvad er jeres mening om spørgsmålet? Kan min kontrakt opsiges før tid eller gælder den til 30/6/2015?

Jeg er klar over at udlejer selvfølgelig har genudlejningspligt, hvorfor spørgsmålet kan anses for teoretisk, men jeg finder det meget interesant at få afklaret alligevel.
Den endelige afklaring kommer selvfølgelig ikke før Højesteret engang i fremtiden får spørgsmålet til bedømmelse.

På forhånd tak for jeres input

Den ekstra formulering omkring årsagen til den midlertidige lejeperiode du har i din kontrakt har jo kun betydning hvis problemet var at du ønskede at forlænge dit lejemål udover den tidbegrænsede periode, altså spørgsmålet om tidsbegrænsningen på de 2 år er tilladt. Her ville du nok ikke få medhold da udlejers argument er validt.

Din situation drejer sig derimod om der er uopsigelighed indenfor tidsbegræsningen og svarer derfor til dommens præmisser, og derfor er konklusionen som terp og sune nævner nedenfor at du kan opsige før tid, såfremt der ikke i §11 eksplicit står nævnt at lejemålet er uopsigeligt fra lejers side. I praksis må udlejer se om den kan genudlejes de 4 resterende måneder.

koden 22nd November 2014 05:12 PM

Jeg kan ikke se hvorfor du ikke skulle kunne fraflytte før tid.

Hvordan er det lige med depositum.
Jeg kunne godt selv finde på at at Bo depositum op, fordi det kan være svært at få det tilbage.
Ikke fordi jeg ville smutte fra istandsættelsen.
Men man står vel lidt bedre når han ikke har ens penge :-)

Var der i øvrigt kommet nye regler om istandsættelse ikke længere skulle finde sted?
Eller var det kun nye kontrakter?

silkeborg99 22nd November 2014 05:18 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af koden (Indlæg 333895)
Jeg kunne godt selv finde på at at Bo depositum op, fordi det kan være svært at få det tilbage.

Hvis du har 3 måneders husleje og har en prof. udlejer bliver du smidt ud inden de 3 måneder. Dertil kommer at du ikke får lov til evt. selv at istandsætte dit lejemål (for at spare penge), og jeg tror ikke du skal forvente at udlejer gør nogen speciel indsats for at gøre istandsættelsen billigst muligt, så lad være med det ;)


Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 08:10 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.