Gå tilbage leveret af  Boliga logo    
Boligdebatten.dk   Boligdebatten.dk > Politik og Økonomi > Politik
Opret bruger OSS Søgning Dagens indlæg Marker alt som læst


Svar
 
Emne værktøjer Visningsmåde
  #11 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 02:01 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Sep 2008
Indlæg: 7,207
Standard

Citer:
Oprindeligt indsendt af Vymer Se indlæg
stikkerpligt er stikkerpligt.

Pak det ind som du lyster, Sky. Det ændrer intet.
Jeg kan forstå han oponnerer imod den sort/hvide opdeling der lægges op til i referencerne til SS og Stasi. Det ødelæggende for enhver debat at alting skal stilles op som om man er nazist (eller kommunist) hvis man er tilhænger af en ide der også blev brugt (på en helt anden måde) af de lande.

Nazisterne byggede også motorveje i stor stil. Man bliver vel heller ikke nazist fordi man er tilhænger af en ny motorvej, eller hvad?
Besvar med citat
  #12 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 02:25 PM
Moderator
 
Registreringsdato: Apr 2007
Lokation: 2860
Indlæg: 11,122
Standard

Citer:
Oprindeligt indsendt af Firsttimebuyer Se indlæg
Jeg kan forstå han oponnerer imod den sort/hvide opdeling der lægges op til i referencerne til SS og Stasi. Det ødelæggende for enhver debat at alting skal stilles op som om man er nazist (eller kommunist) hvis man er tilhænger af en ide der også blev brugt (på en helt anden måde) af de lande.

Nazisterne byggede også motorveje i stor stil. Man bliver vel heller ikke nazist fordi man er tilhænger af en ny motorvej, eller hvad?
Præcis. At stikke nogen har intet med stasi at gøre, endnu mindre med ss. Stasi var kommunist partiets hemmelige politi, hvis job det var at opspore "klassefjender"...

Citer:
Between 1950 and 1989, the Stasi employed a total of 274,000 persons in an effort to root out the class enemy.[5][6] In 1989, the Stasi employed 91,015 persons full time, including 2,000 fully employed unofficial collaborators, 13,073 soldiers and 2,232 officers of GDR army,[7] along with 173,081 unofficial informants inside GDR[8] and 1,553 informants in West Germany.[9] In terms of the identity of inoffizielle Mitarbeiter (IMs) Stasi informants, by 1995, 174,000 had been identified, which approximated 2.5% of East Germany's population between the ages of 18 and 60.[5] 10,000 IMs were under 18 years of age.[5]
While these calculations were from official records, according to the federal commissioner in charge of the Stasi archives in Berlin, because many such records were destroyed, there were likely closer to 500,000 Stasi informers.[5] A former Stasi colonel who served in the counterintelligence directorate estimated that the figure could be as high as 2 million if occasional informants were included.[5]
Stasi efforts with one agent per 166 citizens dwarfed, for example, the Nazi Gestapo, which employed only 40,000 officials to watch a population of 80 million (one officer per 2,000 citizens) and the Soviet KGB, which employed 480,000 full time agents to oversee a nation of 280 million residents (one agent per 583 citizens).[10] When informants were included, the Stasi had one spy per 66 citizens of East Germany.[10] When part-time informer adults were included, the figures reach approximately one spy per 6.5 citizens.[10]
Med andre ord, de havde en mccarthy agtig forfølgelse af deres egne medborgere igang. Der er meget langt fra det at angive ulovlige udlændinge til den her slags virksomhed. Iøvrigt så har man så vidt jeg ved pligt til at indberette forbrydere eller forbrydelser til politiet hvis man ser dem. Så vi lever allerede i en stikker stat. Dog en demokratisk en af slagsen, og der er ikke dødsstraf for noget som helst, ligesom man heller ikke bliver ført bort til en kælder for aldrig at komme tilbage....

Iøvrigt, andre ting nazierne gjorde, som i vel også mener så må være nazimetoder: Dyrerettigheder, velfærdsstat, rygeforbud, og meget andet vi i dag er stolte af ...
__________________
Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an impression of solidity to pure wind.
- George Orwell

At skabe en god debat
Besvar med citat
  #13 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 02:26 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Apr 2007
Indlæg: 945
Standard

Citer:
Oprindeligt indsendt af Firsttimebuyer Se indlæg
Jeg kan forstå han oponnerer imod den sort/hvide opdeling der lægges op til i referencerne til SS og Stasi. Det ødelæggende for enhver debat at alting skal stilles op som om man er nazist (eller kommunist) hvis man er tilhænger af en ide der også blev brugt (på en helt anden måde) af de lande.

Nazisterne byggede også motorveje i stor stil. Man bliver vel heller ikke nazist fordi man er tilhænger af en ny motorvej, eller hvad?
Nej, man skal selvfølgelig relativere - men det være sagt, så er jeg slet, slet, slet ikke overbevist om at DF er demokratisk anlagt. Det er de kun, fordi de er nødt til det. Tror du de førnævnte referencer ville være totalt langt ude, hvis DF havde flertal i DK? Det tror jeg ikke
Besvar med citat
  #14 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 02:28 PM
Moderator
 
Registreringsdato: Apr 2007
Lokation: 2860
Indlæg: 11,122
Standard

I øvrigt.. Det er ikke svært at se om SS overvåger en. De sidder oftest gemt i tiger tanks, og prøver at være stille og falde i et med omgivelserne. Som f.eks. her:Ingen af folkene på billederne har nogen som helst anelse om at de bliver overvåget!! Man kan ikke høre en lyd! Meget snedigt!
Besvar med citat
  #15 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 03:29 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Nov 2008
Indlæg: 10,783
Standard

Stikkerpligt er et tegn på totalitær tænkning.

Se blot det danske enevælde og deres pålægning af stikkerpligt på den danske adel.

Stikkerpligt er stikkerpligt.

Og bemærk jeg bruger socialismen som udgangspunkt. Stasi vil være fuldt enig i stikkerpligt.

Citer:
Oprindeligt indsendt af Firsttimebuyer Se indlæg
Jeg kan forstå han oponnerer imod den sort/hvide opdeling der lægges op til i referencerne til SS og Stasi. Det ødelæggende for enhver debat at alting skal stilles op som om man er nazist (eller kommunist) hvis man er tilhænger af en ide der også blev brugt (på en helt anden måde) af de lande.

Nazisterne byggede også motorveje i stor stil. Man bliver vel heller ikke nazist fordi man er tilhænger af en ny motorvej, eller hvad?
Besvar med citat
  #16 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 03:31 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Nov 2008
Indlæg: 10,783
Standard

Tja, tag det op med eatorbeeaten. Hans vås ikke mit.

Jeg siger det er Stasi-tankegang at ville indføre stikkerpligt.

Citer:
Oprindeligt indsendt af Skyblue Se indlæg
I øvrigt.. Det er ikke svært at se om SS overvåger en. De sidder oftest gemt i tiger tanks, og prøver at være stille og falde i et med omgivelserne. Som f.eks. her:Ingen af folkene på billederne har nogen som helst anelse om at de bliver overvåget!! Man kan ikke høre en lyd! Meget snedigt!
Besvar med citat
  #17 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 03:51 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Apr 2007
Indlæg: 945
Standard

https://docs.google.com/viewer?url=h...number=1&w=864

hvor hyggeligt!
Besvar med citat
  #18 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 04:19 PM
Moderator
 
Registreringsdato: Apr 2007
Lokation: 2860
Indlæg: 11,122
Standard

Citer:
Oprindeligt indsendt af Vymer Se indlæg
Tja, tag det op med eatorbeeaten. Hans vås ikke mit.

Jeg siger det er Stasi-tankegang at ville indføre stikkerpligt.
Mener du at DF er det hemmelige politi???

Nåmen lidt fakta på banen (retsplejeloven):

Citer:
§ 168. Enhver har med de i loven fastsatte undtagelser pligt til at afgive forklaring for retten som vidne.
§ 169. Tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet hverv, må ikke uden samtykke af vedkommende myndighed afkræves vidneforklaring om forhold, med hensyn til hvilke der i det offentliges interesse påhviler dem tavshedspligt. For medlemmer af Folketinget kræves samtykke af tingets formand og vedkommende minister.
Stk. 2. Nægtes samtykke, kan retten, såfremt forklaringens afgivelse findes at være af afgørende betydning for sagens udfald, pålægge vedkommende myndighed over for retten at redegøre for grundene til nægtelsen. Finder retten herefter, at hensynet til hemmeligholdelse bør vige for hensynet til sagens oplysning, kan den bestemme, at vidneforklaring skal afgives. Dette gælder dog ikke, hvis nægtelsen er begrundet med hensynet til statens sikkerhed, til dens forhold til fremmede magter eller med hensynet til tredjemands liv eller helbred.
§ 170. Mod dens ønske, som har krav på hemmeligholdelse, må vidneforklaring ikke afkræves præster i folkekirken eller andre trossamfund, læger, forsvarere, retsmæglere og advokater om det, som er kommet til deres kundskab ved udøvelsen af deres virksomhed.
Stk. 2. Retten kan pålægge læger, retsmæglere og advokater, bortset fra forsvarere i straffesager, at afgive vidneforklaring, når forklaringen anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige til, at forklaring afkræves. Sådant pålæg kan i borgerlige sager ikke udstrækkes til, hvad en advokat har erfaret i en retssag, som har været betroet ham til udførelse, eller hvori hans råd har været søgt.
Stk. 3. Retten kan bestemme, at forklaring ikke skal afgives om forhold, med hensyn til hvilke vidnet i medfør af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning.
Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder også for de pågældende personers medhjælpere.
Som det ses af §170, er læger undtaget at skulle vidne mod ulovlige udlændinge såfremt de har behandlet dem.

anmeldelse - Den Store Danske

Citer:
Der er ikke i dansk ret nogen generel pligt til at indgive anmeldelse, fordi man bliver opmærksom på, at en forbrydelse er blevet begået eller er ved at blive begået. Pligt til anmeldelse kan dog være til stede i konkrete situationer. Fx har enhver efter Straffelovens § 141 pligt til "om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden" at forhindre visse statsforbrydelser og forbrydelser, der medfører fare for menneskeliv eller betydelige samfundsværdier, og ifølge Den sociale servicelov § 154 har enhver ubetinget pligt til at anmelde vanrøgt af børn til kommunen.
Pengeinstitutter, kasinoer og andre har fra 2002 pligt til at underrette politiet ved mistanke om hvidvask af penge. Denne pligt er i henhold til et EU-direktiv blevet udvidet til i et vist omfang også at omfatte bl.a. advokater og revisorer.
Så, såfremt læger behandler mistænkte terrorister, må man formode at straffelovens §141 overtrumfer lægens fritagelse i retsplejelovens §170. Den ordning synes jeg egentlig er fornuftig nok.

Der er iøvrigt pligt til at melde vanrøgt af børn. Er det også stasimetoder?
Besvar med citat
  #19 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 06:19 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jan 2008
Indlæg: 7,296
Standard

Citer:
Oprindeligt indsendt af Vymer Se indlæg
Jeg siger det er Stasi-tankegang at ville indføre stikkerpligt.
Jamen, det har vi da allesammen.

Hvis jeg tilfældigvis kommer forbi en mig helt uvedkommende byggeplads og ser ulovlige byggeaktiviteter (i.e. overtrædelse af tekniske reglementer etc.), som jeg per definition i kraft af min udd. og mit arbejde er eller burde være bekendt med, så SKAL jeg reagere. Ellers bliver JEG straffet.

Vi har pligt til at varsko politiet, hvis vi observerer kriminalitet. Osv.

Vi har også pligt til at vidne i en retssal.


Så selvfølgeligt skal man da anmelde formodede kriminelle aktiviteter.


Problemet her er udelukkende, at visse professioner indenfor helse, socialforsorg mv. mener sig hævet over den slags. De ønsker - for samfundets penge - at udøve deres "kald" efter egne moralske regler. Den går bare ikke.


/BF
Besvar med citat
  #20 (permalink)  
Gammel 23rd December 2010, 06:26 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jan 2008
Indlæg: 7,296
Standard

Citer:
Oprindeligt indsendt af Firsttimebuyer Se indlæg
Så længe lægerne bruger deres egen fritid og ikke sender regningen helt eller delvist videre til statskassen, så synes jeg ikke de har nogen pligt til at indberette det nogen steder.

Men det er klart at hvis staten skal deltage i at betale omkostninger til løn, medicin eller andet i forbindelse med behandlingen, så skal der også være mulighed for at følge op på hvordan skattekronerne bliver brugt.
Det er lige præcist det. Lægerne er i det off. tjeneste. I øvrigt skal de blot anmelde mistænkelig adfærd mv.. De skal jo ikke arrestere patienter mv.

Det næste er vel at socialrådgivere nærmest per definition skal være blåøjede, så ingen snydepelse kommer i klemme...

Eller pædagogerne skal lukke øjnene, når lille Jens for tiende gang "har slået sig i weekenden", så ingen børnemishandlere kommer unødigt i klemme?


Nej. Det er en samfundspligt at anmelde mistænkelig adfærd. Retsforfølge, dømme etc. har vi helt andre folk til. Det skal borgerne ikke gøre selv. Systemet skal faktisk forekomme så retfærdigt og effektivt, at ingen borger føler trang til selvtægt.


/BF

Sidst redigeret af BamsesFar : 23rd December 2010 kl. 06:29 PM.
Besvar med citat
Svar


Emne værktøjer
Visningsmåde

Regler for indlæg
Du kan ikke starte nye emner
Du kan ikke svare på indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Du kan ikke rette dine indlæg

vB code er aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er ikke aktiv
Trackbacks are aktiv
Pingbacks are aktiv
Refbacks are ikke aktiv

Lignende emner
Emne Startet af Forum Svar Nyeste indlæg
Udlejer kræver 1 års opsigelse sune1971 Jura 2 25th June 2010 07:47 AM
S-politiker kræver reformer mukke Generelt 3 12th February 2010 08:41 AM
Hvornår bryder boligpriserne gennem 10.000 kroner milestenen ? peter777 Generelt 47 7th October 2009 03:18 PM
gad vide hvornår de bryder sammen... moniulven Generelt 2 13th November 2008 08:58 PM
Kapitalfond bryder sammen Gorrion Generelt 4 14th March 2008 09:00 AMAl tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 10:23 AM.Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.