Boligdebatten.dk

Boligdebatten.dk (http://www.boligdebatten.dk/index.php)
-   Politik (http://www.boligdebatten.dk/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Feminismen er den drivende kraft i den politiske korrekthed (http://www.boligdebatten.dk/showthread.php?t=19916)

Praktisk Gris 24th April 2013 01:47 AM

Vestlige mænd higer efter at udrette præstationer
 
Citer:

Oprindeligt indsendt af Skyblue (Indlæg 299674)
Jeg skal ikke gøre mig klog på de genetiske forskelle på kinesere og vesterlændinge, men den økonomiske forklaring på vestens fremgang og kinas nedtur (de var langt foran os i 1400tallet), er at der i europa var meget mere konkurrence. I Kina ku man fra centralt hold beslutte at man ikke ville anvende skydevåben selvom man havde opfundet dem. I europa ku man jo bare lade være, men før end siden kom naboen med det...

Kina nåede muligvis til amerika, de nåede ihvertfald til sydafrika, og så tog de hjem, fordi kejseren ikke gad mere..

Konkurrence er da shit. Ikke som i krig, men som i motivation :)


Traditionelt peger man på tre grupper af faktorer som mulige årsager til at den industrielle revolution først slog igennem i Europa og ikke for eksempel i Kina eller Indien. Jeg vil gerne tilføje en fjerde gruppe som den egentlige dybere psykologiske drivkraft.

Geografi:
Floder, ufremkommelige sumpe og bjergkæder skabte naturlige forudsætninger for at Europa forblev et kontinent opdelt i mange nationer og fyrstedømmer. Derved kunne en enkelt konge eller fyrste ikke standse et teknisk fremskridt ved at forbyde det, som for eksempel bogtrykning, kanoner eller nye skibstyper, fordi der altid var mindst et nabofyrstedømme, som ville tillade det.

Især tidligere blev det foreslået at i de nordlige lande, som det meste af Europa tilhører, er vinteren meget lang, og dette fremelskede en tradition for planlægning.

I England forekom kul- og jern-forekomster geografisk tæt på hinanden.

Kultur:
Den protestantiske arbejdsmoral (Weber) kommer af at Gud er almægtig, hans veje er uransalige, og han frelser de sjæle, som han ønsker at frelse. Menneskene kan ikke opsætte regler for Guds beslutninger ved at sige, at personer, som gør de og de gode gerninger, vil blive frelst. Den enkelte kan derfor aldrig vide, om hans sjæl vil blive frelst eller ikke, da alt er i Guds hånd, og Hans vilje kender ingen dødelige. Protestanter kan kun arbejde hårdt og systematisk i deres liv her på Jorden, og tage arbejdet frugter som et bevis på Guds nåde. Således, at hvis de har god profit, er det et tegn på at Gud ser nådigt på dem, og det kan give dem håb om frelse - men ikke vished. Fordi de aldrig kan føle sig helt sikre på deres sjæls frelse, er dette en konstant motivation til at være flittig.

Andre verdensdeles religioner fortæller at Gud hele tiden er til stede i denne Verden og intet sker uden hans beslutninger (islam), alt er således en kæde af uforudsigelige mirakler; eller at Verden er hyllet i mystik (Budda), som ikke kan forstås rationelt. Men imidlertid Europas Jødisk-kristne kultur udsiger at Gud skabte Verden med dens evige naturlove, han drog derefter bort til en fjern galakse og overlod det hele til menneskene, som et urværk, der var trukket op; derfor giver det mening at udforske disse evige naturlove.

Institutioner:
Alt andet lige vil lande med høj arbejdsmoral opnå større velstand. Allerede i Middelalderen fremkom munkeordenen Cistercienserne, hvis munke var kendte for at være enormt arbejdsomme og sparsommelige. Præcis de dyder, som Weber tilskrev protestantismen. Weber har fremhævet Cistercienserne som tidlige forløbere for den protestantiske etik.

Efter den Engelske borgerkrig blev fedualismen afløst af liberalismen.

Efter den engelske borgerkrig blev en mængde små markeder afløst af et stort marked, hvilket gjorde at at det kunne betale sig at udnytte tekniske nyskabelser.

Tildeling af begrænsede monopoler til opfindere inden for rammerne af et patentsystem.

Psykologi:
Nu vil jeg imidlertid, i samklang med Freud og professor Schwarz, foreslå at den dybere drivende kraft i udviklingen af den Vestlige civilisation, og den egentlige årsag til Vestens teknologiske forspring er af psykologisk art.

Vestlige mænd higer efter at udrette præstationer - grundlæggende og ubevidst for at fremstå værdige til at vinde kvinders kærlighed. En mand føler en dyb usikkerhed om, hvorvidt hans livs projekt - altså at vinde kvinders kærlighed - vil lykkes eller ikke.

En sådan dyb og fundamental frygt kan ikke erkendes bevidst, og derfor viser den sig som en konstant og uforklarligt higen mod at opnå noget, at skabe noget, at gøre en forskel, en rastløshed og en nysgerrighed, som kun kan forklares med henvisning til det ubevidste, hvortil den er fortrængt.

Det er denne tvangs-prægede side af mænds arbejde, der har resulteret i Vestens tekniske opfindelser og kulturelle skabelse.

Derfor, Vestens historiske tekniske forspring byggede på den traditionelle vestlige spænding mellem mænd og kvinder og mellem mænd indbyrdes, som feministerne nu vil smide ud.

Praktisk Gris 2nd May 2013 08:39 AM

Men hvorfor brød feminismen igennem i Vesten?
 
Citer:

Oprindeligt indsendt af Praktisk Gris (Indlæg 299496)
I Kina og har jeg ofte hørt den bemærkning fra kinesere, at vestlige mænd er alt for interesserede i kvinder. De synes ikke at det er helt naturligt at mænd er så interesserede i kvinder.

Vestlige mænd higer efter at udrette præstationer - grundlæggende og ubevidst for at fremstå værdige til at vinde kvinders kærlighed. Det er deres livs projekt.

En mand er rivaliserende af natur. Derfor måler han sig mod andre mænd. Vestlige mænd elsker ikke andre mænd, men de kan føle sympati og respektere og værdsætte hinanden.

En mand føler en dyb usikkerhed om, hvorvidt hans livs projekt - altså at vinde kvinders kærlighed - vil lykkes eller ikke.

En sådan dyb og fundamental frygt kan ikke erkendes bevidst, og derfor viser den sig som et uforklarligt higen mod at opnå noget, at skabe noget, at gøre en forskel, en rastløshed og en nysgerrighed, som kun kan forklares med henvisning til det ubevidste, hvortil den er fortrængt.

Det er denne tvangsprægede side af mænds arbejde, der har resulteret i, at tekniske opfindelser og kulturel skabelse stort set har været en mandlig aktivitet i hele den Vestlige civilisations historie.

En sådan tvangspræget stræben efter præstationer er i almindelighed ikke til stede hos kvinder. De vil ofte føle at de hviler i sig selv, at de er attråværdige blot fordi de kvinder, og derfor har de ikke behov for en sådan rastløs søgen og stræben.

Dette er den spændig mellem de to køn, som har været drivkraften i udviklingen af den vestlige civilisation, og dette er den egentlige forklaring på, hvorfor den industrielle revolution slog igennem i Europa og ikke andre steder.

Song dynasty var en meget kreativ periode i Kinas historie. De opfandt både papirpenge og fremstilling af jern ved hjælp af de billige koks istedet for trækul. De brugte det i nogen tid og så forsvandt det igen. De lavede den berømte statue af jern.

Englænderne opfandt fremstilling af jern baseret på koks langt senere, men på grund af de vestlige mænds rivalisering og nysgerrighed og rastløshed fulgte straks en stribe af nye opfindelser baseret på billigt jern, dampmaskinen, spindemaskinen, jernbaner, dampskibe og meget mere.

Feminismen vil gøre mænd og kvinder ens, og dermed fjerne den spænding mellem mænd og kvinder og mellem mænd indbyrdes, som hidtil har været drivkraften i den vestlige civilisation. Det er den mest dødelige trussel mod Vesten, som vi indtil nu har stået over for.

Feminisme og politisk korrekthed

OK - Alt hvad vestlige mænd gør i form af arbejde, præstationer og heltegerninger, gør de dybest set for at gøre sig fortjente til kvinders kærlighed. Det var den traditionelle spænding mellem de to køn og mellem mænd indbyrdes, som var den indre drivkraft i udviklingen af den vestlige civilisation og den industrielle revolution.

Den industrielle revolution brød igennem i Europa, fordi vestlige mænd elsker deres kvinder højere, end mænd i andre civilisationer gør; og dermed havde vestlige mænd et kraftigere "drive" og motivation til at arbejde og præstere.

Men hvorfor brød feminismen da først igennem i Europa og Nord Amerika?

Det gjorde den i virkeligheden af samme årsag, nemlig at vestlige mænd elskede deres kvinder - så at sige -for meget.

Tendenser til feminisme har uden tvivl eksisteret gennem hele menneskehedens lange historie. Når istidens Cro Magnon jægerne kom tilbage til hulen med bytte, blev de sandsynligvis tiljublet af hele stammen. Men nogle kvinder følte et stik af misundelse, de drømte om at skubbe mændene til side og selv gå på jagt efter mammutter og uldhårede næsehorn og modtage stemmens hyldest.Det er nemt at forestille sig at de pikante sagn om amazoner og skjoldmøer afspejlede kvinders urgamle drøm om at vippe mændene af pinden og selv blive frygtede krigere.

Sigmund Freud fastholdt hele sit liv, at kvinder er misundelige på mænd, fordi mænd har en penis. Det vil sige at de dybt i deres ubevidste misunder mænd typiske mandlige egenskaber såsom fysisk styrke, en vis ufølsom beslutsomhed, anlæg for psykisk udholdenhed med videre.

Der har utvivlsomt også været tendenser til feminisme i andre civilisationer i Asien, Afrika og i Mellemøsten, men der har mændene ikke elsket deres kvinder så højt, som vestlige mænd gør, og derfor har de blot givet de oprørske kvinder nogle tørre tærsk og smidt dem hen i sengen, hvor de efter deres mening hører hjemme.

Men vestlige mænd har været paralyseret og ude af stand til at reagere beslutsomt mod feminismen, fordi de elsker deres kvinder for højt.

Praktisk Gris 5th May 2013 02:26 PM

Hvor kommer intelligens fra? Er arv eller miljø?
 
Brainwash 2:7 - The Parental Effect

Endnu en blændende dokumentar af nordmanden Harald Eia

Hvorfor har forskellige personer forskellige personligheder?I Norge er det et problem at elever med højt uddannede forældre scorer bedre karakterer, end elever med mindre højt uddannede forældre.

Tidligere undervisningsminister og professor i psykologi Gudmund Harness siger at det er et paradoks, systemet er designet til at skabe lighed, men alligevl bliver de uligheder, vi havde i det gamle system genskabt i det nye system.

Selv om alle går i den sammen skole og modtager den samme uddannlse er det alligevel således, at børn af forældre med højere uddannelse scorer bedre og i højere grad selv opnår en højere uddannelse.Professor i sociologi Willy Pedersen mener at børn blot kopierer og efterligner deres forældre, og derfor får børn af forældre med højere uddannelse også en højere uddannelse. 50% af børn, som vokser op med forældre, som ryger, vil også begynde at ryge. De kopierer også forældrene, mener professoren

Tidligere Børne- og ligestillings-minister Anniken Huitfeldt mener at forældre er rollemodeller og har et stort ansvar. Døtrene efterligner ikke Paris Hilton eller Britney Spears, siger hun, de efterligner mor. Hvis alkohol og rygning er et vigtigt element i forældrenes livsstil, er der store chancer for børnene vil kopiere og overtage denne livsstil.

Psykiatriker Hans Olav Tungesvik mener, at der hviler et stort ansvar på forældrene. Forældre er et spejl for deres børn, mener han. Mange af voksnes psykologiske problemer kan forklares med problemer med forældrene i den tidlige barndom, mener han. Han mener at 80% af en persons intelligens og personlighed kommer fra miljøet.Robert Plomin fra Kings's college i London er leder af flere tvilling og adoptionsstudier. Gennem mere end 30 år har han undersøgt adopterede børns biologiske forældre og adoptivforældrene og sammenhold det med det adopterede barns udvikling, og fundet at adoptivbarnets udvikling nøje følger de biologiske forældre. Han mener at generne spiller en helt afgørende rolle for et barns udvikling.

Why do brighter parents have brighter children? Nature or nurture? spørger Plomin. Han tror at svaret er "nature".

Robert Plomin mener at det kun er akademikere i elfenbenstårnet, som har disse aparte teorier, om at alt kommer fra miljøet. Det er fordi at akademikere har oftest ingen børn selv, og derfor har de ingen erfaring med virkeligheden.

Den amerikanske børnepsykolog Judith Harris mener, at forældre generelt ikke har særlig stor indflydelse på et barns udvikling.En teenager søger at blive en successfuld voksen, som ikke nødvendigvis behøver at have gode relationer til forældre. De har mentalt forladt reden, de vender ryggen til forældrene. Hvad det drejer sig om for dem, er at gøre et godt indtryk på deres venner og kollegaer, finde noget som de er gode til, finde nogle, som de kan komme godt ud af det med. Dette er deres fremtid; forældrene er fortiden. De er som dyreunger, som har forladt reden.

Harris mener at børn bliver mere påvirket af jævnaldrende end af forældre. De lærer at ryge og drikke af jævnaldrende og ikke af forældrene.

Sagt i korthed, forældrene kan ikke gøre så meget, og dermed tynger ansvaret ikke så tungt på deres skuldre.

Den norske professor i psykologi Kristian Tambs mener ikke at børn lærer at drikke alkohol af deres forældre, blot fordi de ser deres forældre drikke alkohol.

Professor i psykologi Leif Edward Ottesen Kennair afviser den udbredte traditionelle psykologiske teori at voksnes psykologiske problemer kan føres tilbage til overgreb og oplevelser i barndommen.

Som vi ved, er påstande om overgreb fra faderen i barndommen blevet hyppigt anvendt af frigjorte kvinder, som undskyldning for deres manglende succes.

Brainwash 2:7 - The Parental Effect on Vimeo

Praktisk Gris 7th May 2013 02:24 PM

Darwins udviklingslov vendt på hovedet
 
I går aftes viste DR1 tredie afsnit af serien "9.z mod Kina". En dansk 9. klasse fra Århus konkurrerer med en kinesisk 9. klasse fra Harbin.De danske elever brugte megen tid på at fnise og pjatte med hinanden, som de har lært det i folkeskolen.

Kineserne vinder stort hver gang.

Hvad så, er det arv eller miljø? Er det fordi danske unge simpelthen ikke er så skarpe, eller er det deres lærere, som slappe og ligeglade, og hele folkeskolen, der er en kærlig og vattet opbevarings-anstalt.

Er vi danskere blevet fuldstændig håbløst degenerede? Skal vi aldrig mere fostre en Niels Bohr, en Søren Kirkegård eller en Tycho Brahe?

Hvis vi har mod til at se kendsgerningerne i øjnene, må vi erkende at befolkningens gennemsnitlige intelligens-niveau logisk set må være faldet, og det er også dette, som vi ser demonstreret gang på gang.

Det må jo være sådan, at hvis mange rødhårede kvinder fravalgte at få børn, så ville der ikke blive født så mange rødhårede børn.

Og videre, hvis mange intelligente kvinder foretrækker karriere og oplevelser fremfor børn og familie, så vil der ikke blive født så mange intelligente børn.

Enhver kan se sig om i sin egen omgangskreds, og der vil I med stor sandsynlighed få øje på, at kvinder, som har været ambitiøse og intelligente nok til at få en form for højere uddannelse, de har fået ingen eller måske et enkelt barn i en sen alder. Der vil være undtagelser, men det er hovedtendensen. Og sådan har det været siden 1973 og endog før.

Det er en slags Darwin's udviklingslov vendt på hovedet. Kun de mindst egnede får afkom og giver deres gener videre.

Som professor Robert Plomin sagde til Harald Eia (forrige indlæg): "det er kun akademikere i elfenbenstårnet, som har disse aparte teorier, om at alt kommer fra miljøet. Det er fordi at akademikere har oftest ingen børn selv, og derfor har de ingen erfaring med virkeligheden." - også i England afviser højt uddannede kvinder at stifte familie og få børn!

De danske elever er blevet sat på plads i både dansk og matematik. I går var turen kommet til kampen om kreativitet og samarbejde. Også der vandt kineserne stort.

Kun i viden om sex var de danske elever kineserne fuldstændig overlegne. De tegnede langt flere pikke, patter og baller i kreativitetstesten.

Danskere forstiller sig ofte at selvom vi ikke arbejder så hårdt som asiaterne og ikke har så meget paratviden, så er vi alligevel overlegne i kreativitet og evne til samarbejde, og derfor har vi ærlig fortjent 10-20 gange så høje lønninger som asiaterne.

Det viste sig at de danske elever spildte tiden med at fnise og pjatte, sådan som de har lært det i folkeskolen. Dette forvekslede de med kreativitet og samarbejdsevener.

Se udsendelsen på DR1:
http://www.dr.dk/tv/se/dr1-dokumenta...od-kina-3-4#!/

Elevformand efter Kina-tæv: Det er pinligt | Nyheder | DR

Danske elever slår kineserne i viden om sex | Nyheder | DR

madsensd 7th May 2013 05:34 PM

Citer:

Oprindeligt indsendt af Praktisk Gris (Indlæg 301147)
I går aftes viste DR1 tredie afsnit af serien "9.z mod Kina". En dansk 9. klasse fra Århus konkurrerer med en kinesisk 9. klasse fra Harbin.De danske elever brugte megen tid på at fnise og pjatte med hinanden, som de har lært det i folkeskolen.

Kineserne vinder stort hver gang.

Hvad så, er det arv eller miljø? Er det fordi danske unge simpelthen ikke er så skarpe, eller er det deres lærere, som slappe og ligeglade, og hele folkeskolen, der er en kærlig og vattet opbevarings-anstalt.

Er vi danskere blevet fuldstændig håbløst degenerede? Skal vi aldrig mere fostre en Niels Bohr, en Søren Kirkegård eller en Tycho Brahe?

Hvis vi har mod til at se kendsgerningerne i øjnene, må vi erkende at befolkningens gennemsnitlige intelligens-niveau logisk set må være faldet, og det er også dette, som vi ser demonstreret gang på gang.

Det må jo være sådan, at hvis mange rødhårede kvinder fravalgte at få børn, så ville der ikke blive født så mange rødhårede børn.

Og videre, hvis mange intelligente kvinder foretrækker karriere og oplevelser fremfor børn og familie, så vil der ikke blive født så mange intelligente børn.

Enhver kan se sig om i sin egen omgangskreds, og der vil I med stor sandsynlighed få øje på, at kvinder, som har været ambitiøse og intelligente nok til at få en form for højere uddannelse, de har fået ingen eller måske et enkelt barn i en sen alder. Der vil være undtagelser, men det er hovedtendensen. Og sådan har det været siden 1973 og endog før.

Det er en slags Darwin's udviklingslov vendt på hovedet. Kun de mindst egnede får afkom og giver deres gener videre.

Som professor Robert Plomin sagde til Harald Eia (forrige indlæg): "det er kun akademikere i elfenbenstårnet, som har disse aparte teorier, om at alt kommer fra miljøet. Det er fordi at akademikere har oftest ingen børn selv, og derfor har de ingen erfaring med virkeligheden." - også i England afviser højt uddannede kvinder at stifte familie og få børn!

De danske elever er blevet sat på plads i både dansk og matematik. I går var turen kommet til kampen om kreativitet og samarbejde. Også der vandt kineserne stort.

Kun i viden om sex var de danske elever kineserne fuldstændig overlegne. De tegnede langt flere pikke, patter og baller i kreativitetstesten.

Danskere forstiller sig ofte at selvom vi ikke arbejder så hårdt som asiaterne og ikke har så meget paratviden, så er vi alligevel overlegne i kreativitet og evne til samarbejde, og derfor har vi ærlig fortjent 10-20 gange så høje lønninger som asiaterne.

Det viste sig at de danske elever spildte tiden med at fnise og pjatte, sådan som de har lært det i folkeskolen. Dette forvekslede de med kreativitet og samarbejdsevener.

Se udsendelsen på DR1:
DR1 Dokumentaren - 9.z mod Kina (3:4) | DR1 | DR

Elevformand efter Kina-tæv: Det er pinligt | Nyheder | DR

Danske elever slår kineserne i viden om sex | Nyheder | DR

Uden en bevidst fordummelse af de sidste 2 generationer havde socialisme/feminisme ikke eksisteret, og uden socialisme/feminisme havde vi ikke haft en kæmpe djøficeret gældfærdsstat der er ved at ryge i hullet.

Praktisk Gris 11th May 2013 02:49 PM

Feminism - Islamisn. The axis of power
 
Feminister giver ofte udtryk for at deres hjertesag er at redde deres medsøstre fra mænds undertrykkelse og udnyttelse.

I den islamiske kultur er kvinder så umyndiggjorte og diskriminerede, som de næsten kan blive. Som Lars Hedegaard har påpeget, bliver kvinder i den muslimske kultur massivt undertrykt.

Hvordan kan det være at engagerede feminister ikke organiserer den ene demonstration efter den anden ud for Wolls Mose, Gjellerup Parken og Mjølner Parken imod den omfattende kvindeundertrykkelse? Der er da virkelig noget at tage fat på!


David Hume 1711 – 1776

David Hume skrev: "Fornuften er, og bør kun være slave af lidenskaberne, og den kan aldrig foregive at have noget andet formål end at tjene og adlyde dem." (A Treatise of Human Nature)

Han mente at følelser er den første årsag til fornuftens logiske konklusioner og dermed vore handlinger. For eksempel, vi mærker en følelse af sult, og derfor sætter vi vor fornuft igang med at finde ud af, hvordan vi kan skaffe noget mad. Eller en følelse fortæller os, at vi gerne vil have noget sex, og derfor begynder vor fornuft at lægge en logisk og realistisk plan for at opnå dette.

Men hvad er da den følelse, som motiverer feminister til deres kamp? Det kan ikke være medfølelsen med deres ulykkelige undertrykte medsøstre, for de synes ganske ligeglade med den muslimske kvindeundertrykkelse.

Den grundlæggende følelse i feministers hjerte og hjerne må være og er - hadet til de hvide mænd. Den virkelige kerne i feminismen er, at de vil vippe deres egne mænd af pinden. Muslimske mænd og andre etniske mænd opfatter de blot som allierede i kampen mod de patriakalske magthavere.

madsensd 13th May 2013 09:30 AM

Nej, det er ikke 1 april:

Debattør straffet for at true Kvinfo på nettet - Politiken.dk

Er der lighed for loven?:

http://www.manfo.dk/node/429

Praktisk Gris 17th June 2013 07:53 AM

Kvinfos direktør vil hellere føje muslimerne end støtte kvinders ligestilling
 
Citer:

Oprindeligt indsendt af Praktisk Gris (Indlæg 301406)
Feminister giver ofte udtryk for at deres hjertesag er at redde deres medsøstre fra mænds undertrykkelse og udnyttelse.

I den islamiske kultur er kvinder så umyndiggjorte og diskriminerede, som de næsten kan blive. Som Lars Hedegaard har påpeget, bliver kvinder i den muslimske kultur massivt undertrykt.

Hvordan kan det være at engagerede feminister ikke organiserer den ene demonstration efter den anden ud for Wolls Mose, Gjellerup Parken og Mjølner Parken imod den omfattende kvindeundertrykkelse? Der er da virkelig noget at tage fat på!


David Hume 1711 – 1776

David Hume skrev: "Fornuften er, og bør kun være slave af lidenskaberne, og den kan aldrig foregive at have noget andet formål end at tjene og adlyde dem." (A Treatise of Human Nature)

Han mente at følelser er den første årsag til fornuftens logiske konklusioner og dermed vore handlinger. For eksempel, vi mærker en følelse af sult, og derfor sætter vi vor fornuft igang med at finde ud af, hvordan vi kan skaffe noget mad. Eller en følelse fortæller os, at vi gerne vil have noget sex, og derfor begynder vor fornuft at lægge en logisk og realistisk plan for at opnå dette.

Men hvad er da den følelse, som motiverer feminister til deres kamp? Det kan ikke være medfølelsen med deres ulykkelige undertrykte medsøstre, for de synes ganske ligeglade med den muslimske kvindeundertrykkelse.

Den grundlæggende følelse i feministers hjerte og hjerne må være og er - hadet til de hvide mænd. Den virkelige kerne i feminismen er, at de vil vippe deres egne mænd af pinden. Muslimske mænd og andre etniske mænd opfatter de blot som allierede i kampen mod de patriakalske magthavere.

I den Den Korte avis skriver KAREN JESPERSEN OG RALF PITTELKOW

Direktør for kvindecenter støtter manden, der ikke vil give hånd til kvinder

I den seneste tid var der først en pågående kampagne for, at ansatte i Dansk Supermarked skulle have lov til at bære islamisk tørklæde. Et par dage efter nægtede en muslimsk censor i matematik at give hånd til kvindelige elever, der skulle til eksamen. Derimod var der ingen problemer med at give hånd til de mandlige elever.

Det var det samme, der lå bag konflikten om Muhammed-tegningerne i 2006. Dengang krævede islamistiske kræfter, at de muslimske regler for ytringsfriheden også skulle gælde for ikke-muslimske danskere i Danmark. Herunder forbud mod at tegne profeten Muhammed.

Når den slags situationer opstår, er det, fordi islam ikke bare er en religion i vores forstand. Islam giver også regler for, hvordan samfundet skal fungere. Og man ser stadig flere eksempler på, at islamister vil have udstrakt disse regler til det danske samfund – frem for at indordne sig under de danske regler, for eksempel med at give hånd til alle.

Kvinfos direktør: I orden ikke at give hånd

Som for eksempel Elisabeth Møller Jensen, der er direktør i Kvinfo, som får en betragtelig offentlig støtte til at arbejde for kvinders ligestilling.

Hun synes, det er helt i orden, at der er en censor, der ikke vil give hånd til kvinder. Det afgørende er, at censor overhovedet hilser på de kvindelige elever!

»For mig er det afgørende, at censor hilser på hende. Det vil han formentlig gøre – men bare på sin egen måde. Og det har jeg personligt meget svært ved at forstå, at man kan blive krænket over. Man må være åben for, at folk har forskellige måder at hilse på,« siger Elisabeth Møller Jensen, der understreger, at det er hendes private holdning. (Information, 14.6)

Den politiske korrekthed i et center, der skulle arbejde for kvinderes ligestilling, er med andre ord nået dertil, at en kvindelig elevs krav om ligestilling bliver stemplet som fordomme.


Direktør for kvindecenter støtter manden, der ikke vil give hånd til kvinder » Den Korte Avis - Klar – Skarp – Seriøs

madsensd 17th June 2013 11:35 AM

Citer:

Oprindeligt indsendt af Praktisk Gris (Indlæg 304148)
I den Den Korte avis skriver KAREN JESPERSEN OG RALF PITTELKOW

Direktør for kvindecenter støtter manden, der ikke vil give hånd til kvinder

I den seneste tid var der først en pågående kampagne for, at ansatte i Dansk Supermarked skulle have lov til at bære islamisk tørklæde. Et par dage efter nægtede en muslimsk censor i matematik at give hånd til kvindelige elever, der skulle til eksamen. Derimod var der ingen problemer med at give hånd til de mandlige elever.

Det var det samme, der lå bag konflikten om Muhammed-tegningerne i 2006. Dengang krævede islamistiske kræfter, at de muslimske regler for ytringsfriheden også skulle gælde for ikke-muslimske danskere i Danmark. Herunder forbud mod at tegne profeten Muhammed.

Når den slags situationer opstår, er det, fordi islam ikke bare er en religion i vores forstand. Islam giver også regler for, hvordan samfundet skal fungere. Og man ser stadig flere eksempler på, at islamister vil have udstrakt disse regler til det danske samfund – frem for at indordne sig under de danske regler, for eksempel med at give hånd til alle.

Kvinfos direktør: I orden ikke at give hånd

Som for eksempel Elisabeth Møller Jensen, der er direktør i Kvinfo, som får en betragtelig offentlig støtte til at arbejde for kvinders ligestilling.

Hun synes, det er helt i orden, at der er en censor, der ikke vil give hånd til kvinder. Det afgørende er, at censor overhovedet hilser på de kvindelige elever!

»For mig er det afgørende, at censor hilser på hende. Det vil han formentlig gøre – men bare på sin egen måde. Og det har jeg personligt meget svært ved at forstå, at man kan blive krænket over. Man må være åben for, at folk har forskellige måder at hilse på,« siger Elisabeth Møller Jensen, der understreger, at det er hendes private holdning. (Information, 14.6)

Den politiske korrekthed i et center, der skulle arbejde for kvinderes ligestilling, er med andre ord nået dertil, at en kvindelig elevs krav om ligestilling bliver stemplet som fordomme.


Direktør for kvindecenter støtter manden, der ikke vil give hånd til kvinder » Den Korte Avis - Klar – Skarp – Seriøs

Det værste er at kællingen og hendes syge organisation lever på ryggen af skatteyderne. 30 millioner årligt!

Praktisk Gris 1st July 2013 09:19 PM

Homoseksualitet er medfødt men ikke nødvendigvis arveligt
 
En fremragende dokumentar af Harald Ela belyser spørgsmålet om, hvorvidt homoseksualitet er medfødt, eller det er et slags frit eksistensielt valg, om man nu har lyst til at være maskulin eller feminin. Noget i slægt med den feministiske påstand om at mænd og kvinder dybest set er ens, og penis og bryster blot er ubetydelige overfladiske attributer, som nemt kan korrigeres til det ønskede køn ved hjælp af kirugi.

Faktisk må det være således, at hvis man kommer frem til, at anlæg for homoseksualitet er medfødt, og homosexuelle mænds og lesbiske kvinders sexuelle orientering således er forankret i deres biologi, så må det være endnu mere fuldstændig udelukket at mænd og kvinder kan være ens, således som feministerne påstår.Harald Ela interviewer en række almindelige mennesker på gaden og spørger dem, om de tror at homoseksualitet er medfødt, og det er alle almindelige mennesker overbevist om. Imidlertid de norske universitets ansatte forskere har kun hånlatter til overs for denne folkelige ide. De mener virkelig at det er et slags eksistensielt valg, om man nu har lyst til at være homoseksuel eller ej - egentlig helt i tråd med den feministiske påstand om at vi alle er ens.

De norske forskere er Agnes Bolsoe sociologisk lektor ved NTNU, Nils Axel Nielsen homoforsker og professor ved Oslo Universitet og Jørgen Lorentzen fra Tværfagligt Køns-forsknings Institut.

Hvis nu homoseksualitet er noget medfødt, skulle det være muligt at identificere potentielt homofile personer ved hjælp af deres måde at tale og bevæge sig på, på samme måde som mænd og kvinder kan genkendes på den måde, som de går og taler på. De fleste almindelige mennesker på gaden er også overbevist om, at de kan vurdere om en person er homofil eller ej. Igen har de norske kønsforskere kun hånlatter til overs for denne ide, vi er alle ens, siger de.En lesbisk kvinde genkendes på den maskuline måde hun sidder på - en af Gerulf Riegers modeller.

Gerulf Rieger er psykolog ved Northwestern University i Chicago. Han filmede 40 mænd og 40 kvinder, som sad på en stol og talte om vejret, nogle af dem var homofile og lesbiske andre var ikke. Optagelser blev derefter modificeret og vist forsøgspersoner, som skulle vurdere om kropssproget viste, om de var homofile eller ikke. Resultatet blev at homofile og lesbiske kunne identificeres ud fra deres kropssprog med 80% sikkerhed.

Rieger, som selv er homofil, mente at med denne særlige homofile adfærd udlever de homofile, hvad de virkelig er, men måske overdriver de en lille smule.

Professor og psykolog Richard Lippa fra Los Angeles University har lavet test med over 200.000 personer fra hele verden. Det viste sig at homofile mænd gennemgående er mere feminine og har mere feminine interesser end almindelige mænd, det vil sige, at de er mindre interesseret i ting (som ingeniører og teknikere er interesseret i ting) og mere interesseret i fag, som indbærer mere menneskelig kontakt. For eksempel viste en amerikansk undersøgelse af mandlige professionelle dansere at 50% var homofile, mens der var så godt som ingen kvindelige lesbiske dansere. En engelsk undersøgelse har vist, at homofile mænd er dårligere til at læse kort end andre mænd.

Den nu pensionerede Simon Le Vay fra West Holywood i Californien publicerede i 1991 i det fornemme videnskabelige tidsskrift Science en artikel om "A difference in Hyopthalamic Structure between Heterosexual and Homosexual Men". Han byggede på et tidligere studie, som påviste en forskel mellem de dele af mænds og kvinders hjerner, som styrer sexualitet og kønsbetinget adfærd. Han dissekerede afdøde hetero- og homosexuelle mænds hjerner og undersøgte det samme område og fandt, at der var en forskel mellem homofile og almindelige mænds hjerner, og således en biologisk forskel.

Mange mener at man kan identificere homofile allerede som børn. Potentielt homofile drenge er mere forsigtige typer, som ikke prøver at være seje så meget som andre drenge. En lesbisk kvinde, Vigdis Bunkholdt, fortæller at hun var en rigtig drengepige som barn.

Glenn Wilson, psykolog og professor ved London Universitet, har studeret grupper af børn fra barndom til voksen. Han fortæller, at hvis et barn opfører sig som et barn af det modsatte køn, som for eksempel en forsigtig lidt feminin dreng eller en vild drengepige, er der omkring 75% chance for, at det bliver henholdsvis homofil eller lesbisk, når det vokser op. Det kan ikke ændres lige så lidt, som en venstrehåndet kan ændres til at bruge højre hånd.Den norske komiker Sturla Berg Johansen sprang ud som homofil i en moden alder. Han fortalte at han havde været sammen med sin veninde i et år, men at han blot ikke følte det fungerede, uden dog at kunne sætte fingeren på noget.Homofile mangler ikke testoron, men en teori går ud på, at i fostertilstanden når testoronen ikke frem til vigtige centre i hjernen, hvor den skal udløse maskulin adfærd. Man kan således sige at det er medfødt men ikke arveligt.

Man har dog kendt mange eksempler på enæggede tvilinger, hvor begge blev homofile, hvilket indikerer, at det er i noget omfang - på en ukendt måde - også er arveligt.

Brainwash 3:7 - Gay/straight on Vimeo


Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 01:06 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.