Gå tilbage leveret af  Boliga logo    
Boligdebatten.dk   Boligdebatten.dk > Politik og Økonomi > Politik
Opret bruger OSS Søgning Dagens indlæg Marker alt som læst


Svar
 
Emne værktøjer Visningsmåde
  #1 (permalink)  
Gammel 17th May 2022, 10:30 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet

Jeg så partilederdebatten om forsvarsforbeholdet for et par dage siden. Jeg blev forbavset da studieværten fortalte at det var den første udsendelse om den mulige afskaffelse af forsvarsforbeholdet, så vil der komme en til et par dage før afstemningen, og det vil så være det. Øjensynligt satser de på hysteriet omkring Ukraine vil gøre arbejdet for dem.

Partilederne var opdelt i tilhængere af at afskaffe forbeholdet til venstre og modstandere til højre med studieværten midt imellem. Tilhængerne var de fleste og de brugte det meste af sendetiden.

Tilhængernes hovedargumenter for at afskaffe forbeholdet var:

1. At så kunne Danske soldater tage del i internationale missioner i EU regi til forskellige mislykkede lande i Afrika og Mellemøsten.

2. De lovede at selvom forsvarsforbeholdet blev afskaffet, ville de i folketinget udgøre et bolværk mod en Europahær.

3. Hvis vi afskaffede forsvarsforbeholdet ville vi sidde med ved bordet og kunne nedlægge veto hvis nødvendigt - for eksempel mod en EU-hær.

Modstandernes modargumenter var

Ad 1. De missioner som kan komme på tale er i tidligere Franske kolonier i Afrika, som alle er mislykkede indtil nu.

Ad 2. Som Morten Messerschmidt sagde, kunne de kun tale for sig selv. Ministre og folketingsmedlemmer udskiftes uophørlig, og hvad dagens politikere lover, vil fremtidens politikere ikke føle sig bundet af. Desuden hvis udfaldet bliver et "ja", vil folket aldrig mere se noget til dette problem. Men hvis det bliver et "nej", vil der komme en ny afstemning om en ti års tid.

Ad 3. Det er de fleste politikernes drøm at gøre international karriere. Det er utænkeligt at de vil ødelægge deres egen fremtid ved nedlægge veto i en EU organisation. Det er aldrig sket at en dansk repræsentant har nedlagt veto. De vil altid finde en grimasse der kan passe, så de undgår at vække for megen mishag.

Personligt blev egentlig forarget over at de gamle politiske partier var så ivrige efter at sende danske soldater til forskellige shit-holes i verden, og at de derfor vil sætte så stort et apparat i gang for ændre en vigtig og grundlæggende udenrigspolitisk traktat.

Der er jo ikke tale om at vor soldater kommer ud og deltager i rigtig krig og derved får værdifuld erfaring. At gå rundt i et shit-hole og agere skydeskive for snigskytter og være mål for vejsidebomber, medens de selv hverken kan gøre fra eller til af såkaldte humanitære grunde, er ikke krig. Jeg forstår godt at mange ikke har det så godt, når de kommer hjem fra sådan noget.

Det sikkert vigtigt for ambitiøse moderne politikere at være tilhængere af disse "missioner" for at fremstå med den korrekte humanistiske profil, som er gavnlig for en international karriere.
Besvar med citat
  #2 (permalink)  
Gammel 20th May 2022, 03:57 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard Målet er Europas Forenede Stater med en Europahær

Meningen med EU er at skabe Europas Forenede Stater. Gennem alle traktatjusteringer har EU's ledere aldrig tabt dette mål af syne, og de drømmer alle om at være med på det fremtidige gruppefoto, som afbilleder de politikere, som omsider gennemførte det store idealistiske mål, Europas Forenede Stater.

I Rom-traktaten fra 1957, der var det oprindelige grundlag for samarbejdet inden for EU, hed det i den såkaldte præambel at de seks stiftende lande, Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien, Holland og Luxembourg står at de "er besluttede på at skabe grundlag for en stadig snævrere union mellem de europæiske folk".

I Maastrichttraktaten om den Europæiske Union fra 1993 fastholdes denne vigtige målsætning: Nemlig at det drejer sig om at skabe "en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk".

I Amsterdamtraktaten fra 1997 gentages budskabet: "Som har det fortsæt at videreføre processen hen imod en stadig snævrere sammenslutning
mellem de europæiske folk".

I Lissabontraktaten fra 2008 gentages den overordnede målsætning "Denne traktat udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk". Den taler endda direkte om en gradvis udvikling mod et fælles forsvar: "Unionens kompetence inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik omfatter alle udenrigspolitiske områder samt alle spørgsmål vedrørende Unionens sikkerhed, herunder gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik, der kan føre til et fælles forsvar".

Da det overordnede formål er at skabe Europas Forenede Stater, så må en sådan føderation også have en hær, hvilket de heller ikke lægger skjul på.

Det er nemt at se at den første etape i en sådan gradvis udvikling frem mod en egentlig EU-hær er at lokke de tøvende nationale politikere til at være med til at skabe et Europæisk ekspeditionskorps med nogle fine humanitære målsætninger, der kan give disse politikere pluspoints i deres håb om en international politisk karriere.

Når det humanitære ekspeditionskorps i EU regi først er hjemme, vil det blive udvidet til andre noble formål og tilsidst vi de få deres EU-hær. EU burokraterne vil få kommandoen over danske soldater, og de vil have en militær styrke, som for eksempel kan sættes ind i tilfælde af uroligheder i nogle af medlemsstaterne.


https://www.eu.dk/~/media/files/eu/l...ssabon_16.ashx

https://www.europarl.europa.eu/facts...erdamtraktaten
Besvar med citat
  #3 (permalink)  
Gammel 22nd May 2022, 12:37 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard EU kommisærernes forræderi mod europæerne

EU kommissærerne har gennem 23 år groft svigtet deres ansvar for Europas ydre grænser, og derfor kan de ikke betros en militær kommando.

Schengen aftalen består i at der ikke er nogen grænse kontrol de mellem de 26 Schengen-lande indbyrdes, mens grænsekontrollen ved EU’s ydre grænser varetages af de lande, der har grænser til resten af verden.

Schengenreglerne blev en del af EU-samarbejdet med Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft den 1. maj 1999. Hvilket betød at EU fik det overordnede ansvar for Schengens ydre grænser.

Dette ansvar har kommissærerne svigtet på det groveste.

De har ladet millioner af indvandrere fra Afrika og Mellemøsten strømme ind over Schengens ydre grænser uden de har løftet en finger. I stedet presser de blot EU's medlemslande til at modtage disse indvandrere i en "retfærdig fordeling".

Kommissærerne fordømmer EU lande, som for eksempel Polen, Ungarn og Grækenland, som tager fysiske spærringer i brug for at beskytte Europa.

EU oprettede Frontex i 2004, som angivelig skulle sikre EU's ydre grænser, hvad det overhovedet ikke gør. Organisationen gør sig mest bemærket ved at opsamle "nødstedte" i gummibåde i internationalt farvand og bringe de ombordværende til sikker Europæisk havn.

Det sidste nye vedrørende Frontex er at chefen, franskmanden Fabrice Leggeri, er blevet fyret på grund af gentagne rapporter om, at Frontex gennemfører såkaldte pushbacks af migranter i Middelhavet. Det vil sige, at man forsøger at forhindre personer i at søge asyl ved at skubbe dem tilbage over EU's ydre grænse. Det er i strid med "EU's værdier".

Det er nemt at indse at kommissærerne simpelthen ønsker en stor indvandring fra Mellemøsten og Afrika, og blot lader som om at de søger at hindre den. De ønsker at nedbryde nationalstaterne ved at skabe kaos i disse, og derefter vinde berømmelse ved at "skabe orden" med en central EU militær magt. Efter følgende kan de oprette et "Europas Forenede Stater" med en så broget befolkning af afrikanere, arabere og oprindelige indbyggere, at de enkelte nationalstater aldrig vil blive en trussel mod unionen.

Sidst redigeret af Titorelli : 22nd May 2022 kl. 12:40 PM.
Besvar med citat
  #4 (permalink)  
Gammel 24th May 2022, 09:16 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard Mange kokke fordærver maden

Det er indlysende at en given soldat eller en given militær enhed kun bør have en overordnet. Det skal ikke være flere militære ledelser, således at en general kan kommanderer fremad og en anden tilbage.

Vi har nu engang tilsluttet os NATO og dermed underlagt os den fælles militære ledelse i denne organisation. Hvis vi miltært både skal være underlagt NATO og EU, har vi startet en diskussionsklub. Det er skadeligt for den militære effektivitet og derved også for den tilstræbte afskrækkelse.

Desuden repræsenterer NATO en alliance med verdens stærkeste militære magt, nemlig USA. Vi er fuldstændig afhængige af at de kommer, når vi kalder. Hvis vi tilslutter os også et EU militær, vil vi svække USA's tillid til Danmark som militær alliancepartner, og dermed gøre det mindre sandsynligt at de vil komme, når vi kalder.

Berettiget eller ikke repræsenterer EU's militære ambitioner en slet skjult mistillid til USA, som alt andet lige vil mindske deres iver efter et engagement i Europa.
Besvar med citat
  #5 (permalink)  
Gammel 26th May 2022, 12:20 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard Danmark har forskellige interesser end andre Europæiske lande

Mette Fredriksens pressemødetale søndag den 6. marts 2022 var ikke ligefrem en opvisning i logik.

Hun sagde at det russiske angreb på Ukraine var "meningsløst", selv om den russiske ledelse helt sikkert har en mening mening med angrebet, det er ikke blot et maskulint følelsesudbrud eller tidsfordriv, som hun synes at mene.

Hun præsterede også at påstå at vi vil styrke NATO ved at tilslutte os en konkurrerende militær organisation, nemlig EU.

Logisk set forholder det sig omvendt. Hvis vi demonstrerer mistillid til USA ved at udvikle en konkurrerende Europæisk militær sammenslutning, vil vi svække USA's interesse i NATO.

Ikke et ondt ord - ved denne lejlighed - om Tysklands og Macrons ønske om at skabe et Europæisk samarbejde. Men Danmark har blot ikke de samme interesser som Tyskland og Frankrig.

Danmark har nemlig også interesser på det Amerikanske kontinent i form af Grønland og Rigsfællesskabet. Og det samme landområde er genstand for USA's store interesse, som de har demonstreret ved Trumans og senest Trumps forsøg på at købe landet.

USA holder sig formodentlig tilbage, fordi de ikke ønsker at forulempe en NATO allieret. Men en fremtidig situation hvor Danmark militært har knyttet sig til EU vil være at præsentere Grønland på et sølvfad for USA.

https://www.stm.dk/presse/pressemoed...-6-marts-2022/
Besvar med citat
  #6 (permalink)  
Gammel 27th May 2022, 02:46 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard Myten om de onde nationalstater

Myten, som holder EU's ambitioner om en forbundsstat i gang, fortæller at det har været stridigheder mellem nationalstater, som har skabt Europas krige gennem historien. Derfor, hvis vi går sammen i en forbundsstat og reducerer vore nationalstater til noget i lighed med de Amerikanske delstater, amter eller provinser, så vil vi for evigt have afskaffet alle krige i Europa.

Men det er en myte og ikke sandhed.

Første Verdenskrig blev hovedsageligt udkæmpet mellem imperier og ikke mellem nationalstater.

Østrig-Ungarn, som bærer det største ansvar for starten af første verdenskrig, var ikke en nationalstat. Kejserdømmet omfattede østrigere, tyskere, ungarere, russere, polakker, tjekker, slovakker, serbere, kroater, slovenere, bosniere, ukrainere, rumænere og italienere. Egentlig meget som kommissærerne forestiller sig en fremtidig EU forbundsstat.

Zarens Rusland var heller ikke en nationalstat. Den omfattede mest russere men også Finner, Estere, Litauere, Polakker, hviderussere, jakuter, volga-tyskere, mongoler og andre asiatiske folk.

Kejserens Tyskland omfattede mest tyskere, men også polakker, men staten var selv en nyskabelse opstået af de oprindelige tyske stater, Preussen, Bayern, Mecklenburg med videre kun 43 år forinden.

Det navnkundige Britiske imperium aktiverede Canadiere, New Zealændere, Australiere, Indere og afrikanere i krigen fra dag et og gjorde den til en verdenskrig fra starten.

Frankrig aktiverede deres vietnamesere og nordafrikanere tropper i krigen.

Det Tyrkiske imperium omfattede tyrkere, grækere, armenere og næsten alle de arabiske folkeslag i Mellemøsten.

Italien var også krigsdeltager, og som vi i dag anser for rigtig nationalstat, blev først forenet i 1861, 53 år før krigen. Landet bestod oprindeligt af kongerigerne og hertugdømmerne Sardinien, Lombardiet, Parma, Toscana og Begge Sicilier mv.

Så må man spørge: Hvorfor skal vi egentlig tro på at en endnu større sammenslutning, en Europæisk forbundsstat vil være mere fredsbevarende end de oprindelig nationalstater?

Anden Verdenskrig var en følge af den uretfærdige Versailles fred 1918, som afsluttede første Verdenskrig.

Sidst redigeret af Titorelli : 27th May 2022 kl. 02:49 PM.
Besvar med citat
  #7 (permalink)  
Gammel 29th May 2022, 10:19 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard Lissabon Traktaten tilsiger en fælles EU hær

Vi mindes tidligere statsminister Poul Schlütter. som umiddelbart før den vejledende folkeafstemning om det indre marked torsdag den 27. februar 1986 sagde i DR TV: "Unionen er stendød, når vi stemmer ja på torsdag," I dag kan vi se at den højst var skindød.

"Der er ikke en EU-hær, og der kommer ikke en EU-hær" sagde Mette Fredriksen fra folketingets talerstol d. 23. Maj 2022, som om det er noget, som hun bestemmer.

Det fremgår ellers klart og tydeligt af Lissabon Traktaten artikel 42, stk. 1 at traktaten opererer med en regulær EU hær: "Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når Det Europæiske Råd med enstemmighed træffer afgørelse herom. Det henstiller i så fald til medlemsstaterne, at de vedtager en sådan afgørelse i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser."

Og videre i stk 2: "Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når Det Europæiske Råd med enstemmighed træffer afgørelse herom."

De udvikles videre i stk 3 og videre i følgende paragraffer til og med paragraf 46.

Politikere som vil afskaffe forsvarsforbeholdet vil muligvis argumentere at dette her drejer sig slet ikke om et EU forsvar, og det er kun en lille humanitær ekspeditionsstyrke, som ikke betyder noget. Men uanset om de har ret eller ej, så ved vi at Lissabon Traktaten kun er det sidste skud på stammen i en række af traktater.

Der vil med sikkerhed komme en ny traktat, som annullerer tidligere traktater og bringer os endnu nærmere et Europas Forenede Stater.

EU-politikerne længes hemmeligt efter at slippe for ansvaret for forsvars- og udenrigspolitik ved at overlade det til EU. Så kan de koncentrere sig om det, som de anser for det væsentlige, nemlig at at arbejde for at skaffe sig nogle flere stemmer.

https://www.eu.dk/~/media/files/eu/l...ssabon_16.ashx
Besvar med citat
  #8 (permalink)  
Gammel 2nd June 2022, 06:00 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard Måske skulle vi skrue ned for Putin-retorikken

Så er det afgjort. Jeg bemærkede at et gennemgående argument for at stemme ja var at den forventede udvikling i international politik vil være karakteriseret ved den frygtelige Donald Trumps tilbagevenden til præsidentposten i USA. Bortset fra at han efter sigende er kvindehader, racist, russisk agent og fascist har han ifølge Lars Løkke sat spørgsmålstegn ved Natos musketer ed. Derfor skal vi tilnærme os et Europæisk militært samarbejde, lød det.

Men logisk set, hvis den vestlige magt er ved at vende Europa ryggen, så må konsekvensen jo være at søge tilnærmelse til den østlige magt. Det er meget sjældent set i verdenshistorien at en magt har stået ensom mod alle i selvretfærdig moralsk ophøjethed, og det har sjældent varet særlig længe.

Måske skulle vi skrue lidt ned for Putin retorikken.

Sidst redigeret af Titorelli : 2nd June 2022 kl. 06:04 PM.
Besvar med citat
  #9 (permalink)  
Gammel 2nd June 2022, 07:21 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2021
Indlæg: 364
Standard

Du har ret. Mon Mette F. så pludselig vender på en tallerken?

Jeg kan lige se overskriften for mig på DR.DK: Mette Frederiksen ændrer holdning- kan pludselig godt lide Putin.
Vedhæftede billeder
Filtype: jpg Putin2.jpg (49.7 KB, 4 læst)
Besvar med citat
  #10 (permalink)  
Gammel 7th June 2022, 02:00 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 409
Standard Imperier gør ikke mennesker lykkelige

Politikerne fortæller os at EU passer på de ydre Schengen-grænser på en mere forfinet og overordnet måde end ved blot at blokere grænserne for dem, som vi ikke ønsker. EU bekæmper nemlig ondet rod, bagmændene, våben- og menneskesmuglere siger de. Men den egentlige indvandring fra Afrika og Mellemøsten får lov til at fortsætte år efter år - for det er jo så synd for dem - og det er netop meningen.

EU kommissærernes drøm om et Europas Forenede Stater, hvor enkeltstaterne er befolket af en urolig blanding af arabere, afrikanere og oprindelige Europæere vil ikke gøre Europæerne lykkelige. Det vil blive et Europa karakteriseret ved udbredt bande-kriminalitet, kirkeafbrændinger, voldtægter, grafitti, affald og almindeligt forfald overalt.

Europæerne er langt mere rodfæstede i deres årtusind gamle nationalstater end Amerikanerne er rodfæstede i deres historisk set meget nye stater. Det vil ikke føre til noget godt at overføre den Amerikanske føderale model til Europa.

Mennesker er mest lykkelige i overskuelige etnisk og kulturelt homogene samfund, hvor de kan have deres religion, sprog og kulturelle særpræg i fred uden at blive konfronterede med forbud og anklager. Så kan ethvert folk spise svinekød og drikke alkohol, som de finder passende, eller bade afklædte i havet eller gå tildækkede, som de nu synes.
Besvar med citat
Svar


Emne værktøjer
Visningsmåde

Regler for indlæg
Du kan ikke starte nye emner
Du kan ikke svare på indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Du kan ikke rette dine indlæg

vB code er aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er ikke aktiv
Trackbacks are aktiv
Pingbacks are aktiv
Refbacks are ikke aktiv

Lignende emner
Emne Startet af Forum Svar Nyeste indlæg
Ny folkeafstemning om Islands gæld cirb Politik 39 23rd February 2011 10:33 AMAl tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 09:11 AM.Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.