Gå tilbage leveret af  Boliga logo    
Boligdebatten.dk   Boligdebatten.dk > Politik og Økonomi > Politik
Opret bruger OSS Søgning Dagens indlæg Marker alt som læst


Svar
 
Emne værktøjer Visningsmåde
  #11 (permalink)  
Gammel 8th August 2022, 01:10 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard Grønland kan ikke eksistere som en selvstændig stat

Moderaterne støtter ubetinget selvstyreloven og de Grønlandske politikere ret til at erklære Grønland uafhængigt og dermed kaste sig armene af USA.

I 2009 vedtog de danske politikere under ledelse af statsminister Anders Fogh Rasmussen "Selvstyreloven", som definerer Grønland som en nation, som kan løsrive sig med dags varsel, og stiltiende anerkender at Inuitterne, som næsten udelukkende bor på den sydlige del af Vestkysten, har ret til hele øen Grønland med alle dets ressourcer til evig tid.

Lars Løkke Rasmussen var Anders Fogh Rasmussens ivrige løjtnant under den famøse beslutning i 2009 og afsnittet om rigsfællesskabet i Moderaternes partiprogram tyder ikke på at han er blevet klogere.

Har man nogensinde hørt at den Svenske eller Finske regering skulle have planer om at give de samiske folk i deres nordlige distrikter fuld selvstændighed og for al fremtid overlade dem retten til de geologiske ressourcer der?

Det har ikke så meget som strejfet amerikanernes bevidsthed at overlade Alaska til de alkoholiserede indianere og eskimoer, som har hjemme der. Hvis en enkelt-stat truer med løsrivelse vil de formentlig sætte militæret ind, som de gjorde da Sydstaterne ville løsrive sig i 1860.

Den Brasilianske præsident da Silva erklærede ufortøvet, at Amazomas og regnskovens ressourcer skal være et aktiv for hele Brasilien og ikke blot for de indianerstammer, som bor der.

Heller ikke Canada kunne drømme om at forære det hele væk. Da den Canadiske premierminister Stephen Harper afsluttede en "sandheds- og forsoningskommision" og på statens vegne gav en undskyldning til landets indfødte befolkning, var det med ordene: "Den vil være et første skridt i retning af skabelsen af - et stærkt Canada for os alle."

Kun danske politikere kan finde på sådan noget som selvstyreloven. De har hovederne fuldt af ædle tanker om menneskerettigheder, demokrati, tolerance og respekt for andre racer og religioner - men deres eget folks velstand og fremtid synes at betyde meget lidt for dem. De synes mest interesserede i at gøre et godt indtryk overfor deres udenlandske politiske kollegaer. Kun Dansk Folkeparti stemte imod Selvstyreloven.

Moderaternes partiprogram gentager blot den uheldige lov om Selvstyre fra 2009 og ignorerer fuldstændig at situationen i Grønland i dag er særdeles farlig - ikke mindst for Grønlænderne selv - men også for Danmark og Rigsfællesskabet.

Situationen er den at en klike af Grønlandske politikere har forført de enfoldige og dårligt uddannede Inuitter til at tro at Grønlands kan eksistere som en selvstændig stat - politisk og økonomisk.

Støttet og inspireret af venstreorienterede danske journalister lægger disse politikere Danmark og Danskere for had og sikrer dermed at de kan blive valgt og genvalgt og dermed fortsætte med at leve et liv på første klasse. De flirter konstant med at erstatte et tilhørsforhold til rigsfællesskabet med et tilhørsforhold til USA.

Grønland kan ikke eksistere som en selvstændig stat. En erklæring om løsrivelse fra Rigsfællesskabet vil i løbet af ganske få dage bringe USA på banen.

Overalt hvor Amerikanere kommer flyder det med stoffer og sjove piller. Det vil de også bringe med til Grønland, og det vil blive Inuitternes endeligt.
Besvar med citat
  #12 (permalink)  
Gammel 9th August 2022, 08:08 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard Moderaternes forsvars og flygtningepolitik

I afsnittet om forsvar og sikkerhed støtter moderaterne medlemskab af NATO, men åbner samtidig døren for at være med i en fremtidig EU-hær. De demonstrerer den naive tro at udsendte danske soldater i shitholes i de varme lande vil "begrænse flygtningestrømmen til Europa"

Lars Løkke og moderaterne støtter ideen om kommisærernes EU-hær: "Så længe USA står som garant for Europas sikkerhed, vil NATO dog fortsat være hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik. Men vi må allerede nu forberede os på, at amerikanerne langsomt vender blikket væk fra Atlanterhavet og over mod Stillehavet. I denne situation har Danmark ikke noget alternativ til at deltage fuldt ud i et europæisk forsvarssamarbejde."

Moderaterne tror fuldt og fast på at hvis man sender danske soldater til forskellige shit-holes, vil det begrænse flygtningestrømmen til Europa: "Derfor er det vigtigt, at Danmark også prioriterer deltagelsen i internationale aktioner, der er med til at forebygge og begrænse flygtningestrømmen mod Europa."

De mener åbenbart at flygtningestrømmen til Europa er en slags naturkatastrofe, som man ikke rigtigt kan gøre noget ved. Man kan kun gøre nogle ubehjælpsomme og demonstrative fagter for at bilde vælgerne ind at man gør noget - ved at sende soldater til forskellige shitholes.

Men flygtningestrømmen mod Europa er forårsaget af de afrikanske og muslimske kvinders høje fertilitet, og den vil være ganske upåvirket af at nogle danske soldater viser deres våben frem i nogle få shitholes.

De muslimske ørken stater Niger, Mali og Somalia topper fertilitetslisterne sammen med Uganda med omkring syv børn per kvinde. Afghanistans problemer med borgerkrig og fattigdom hænger helt sikkert sammen med overbefolkningen, ikke desto mindre føder hver afghansk kvinde i gennemsnit mere end seks børn. I den allerede meget overbefolkede Palæstinensiske Gaza Stribe føder hver kvinde i snit mere end fem børn.

Alle disse lande, som producerer millioner af flygtninge, har for længst løsrevet sig fra deres kolonimagter og har været frie og uafhængige lande i årtier. Ingen fremmede magter vil forhindre dem i at begrænse deres egen befolkningseksplosion, de er uafhængige nationer, som kan træffe hvilke foranstaltninger, som de finder passende, det er deres eget ansvar, som de ikke kan tørre af på Europæerne.

Vi ved godt, hvordan Lars Løkke vil "begrænse flygtningestrømmen mod Europa". Det viste han i 2015, da de syriske indvandrere marcherede på de danske motorveje. Da var det var klart for enhver at landets højeste ledelse, statsministeren, indenrigsministeren og justitsministeren som strudse havde stukket hovedet i hullerne. De lod som om at det ikke skete, og overlod det hele til det lokale politis konduite at beslutte, hvad der skulle gøres. Ingen ansvarlige politikere skulle nyde noget af at være bussemand over for de hellige køer fra Syrien, og derved ødelægge deres politiske omdømme og mulige internationale karriere.

Under hele den kolde krig var politikerne faste i overbevisningen om at de kunne holde Sovjetunionens millioner af soldater, kernevåben, ubåde og panserkrydsere stangen. Men når det kommer muslimske indvandrere, som ønsker at marchere ind over vore grænser for at bosætte sig i vore lande, er de ganske hjælpeløse. Angriberne behøver blot at sende nogle grædende børn i forvejen, så vil ethvert forsvar bryde sammen.

Sidst redigeret af Titorelli : 10th August 2022 kl. 05:15 PM.
Besvar med citat
  #13 (permalink)  
Gammel 12th August 2022, 07:41 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard Fri handel i modsætning til økonomiske sanktioner

I afsnittet om international haldel og markederhar moderaterne nogle klassiske og sande og rigtige betragtninger over, hvorfor vi i Danmark skal øge vor velstand ved at deltage i international handel. Det er også sandt at "EU er helt klart vores mest betydningsfulde marked" og "Skabelsen af EU’s indre marked har i høj grad bidraget til den styrkede samhandel."

Lars Løkke og Moderaterne har ganske ret i at det er meget fordelagtigt for Danmark at deltage i EU's indre marked. Ikke et ord til kritik af dette. Det er i smuk overensstemmelse hvad Adam Smith skrev i "Wealth of Nations": "Hvis en fremmed nation kan forsyne os med en vare billigere, end vi selv kan fremstille den, så er det bedre at købe den med en del af vor egen produktion, i hvilken vi har nogen fordel."

Men de mener det ikke helhjertet, de trækker "embargoer" op af den høje hat med følgende kryptiske svada: "Selv om samhandlen spiller en afgørende rolle for dansk økonomi, ønsker vi ikke at gå på kompromis med vores overordnede menneskesyn. Lande, der fører angrebskrig, skal på alle måder boykottes, ligesom danske virksomheder ikke bør investere i lande, som er os fjendtligt stemt. Og så accepterer vi under ingen omstændigheder begrænsninger i ytringsfriheden af misforståede handelspolitiske hensyn."

Det er blevet påvist at økonomiske sanktioner ikke er særlig effektive, idet stater, som er mål for sådanne, kun oplever en nedgang i GDP på i gennemsnit 2.3%-3.5% om året. Desuden er økonomiske sanktioner skadelige for de lande, som udøver sådanne sanktioner, hvilket mange danske virksomheder har oplevet i forbindelse med sanktionerne mod Rusland.

Økonomiske sanktioner bruges mest af politikerne til at få deres vælgere til at tro at de gør noget.

De taler om "vores overordnede menneskesyn", som de ikke har defineret nogen steder. De bruger det blot som gummi elasticum til at retfærdiggøre, hvad end de kan finde på i fremtiden

De taler om "Lande, der fører angrebskrig, skal på alle måder boykottes", hvormed de sikkert mener Rusland. Men de er ignorerer at USA og Vesten omhyggeligt har opbygget den Ukrainske krise lige siden det psykopatiske CIA inspirerede Maidan kup i 2014. Det har hele tiden været meningen presse Rusland op i et hjørne for at få det til at reagere med at starte en ny krig i Europa til hele verdensdelens ulykke.

De skriver "ligesom danske virksomheder ikke bør investere i lande, som er os fjendtligt stemt" uden at være specifikke. For hvis de havde været det, måtte de nævne Kina, som er et kommunistisk styret land, som ønsker at brede sin magt ud over hele verden, og det må jo siges at være "fjendtligt stemt". Danske virksomheder nøjes ikke med at handle med det kommunistiske Kina, de har i meget stort omfang oprettet regulære produktionsafdelinger der.

"Og så accepterer vi under ingen omstændigheder begrænsninger i ytringsfriheden af misforståede handelspolitiske hensyn." Men i 2013 var det Søren Espersen og Pernille Skipper, der i Folketinget afkrævede daværende justitsminister Morten Bødskov svar på, hvad der var årsag til politiets indgreb overfor Tibet aktivisterne. Lars Løkke var leder af den borgerlige opposition på daværende tidspunkt, og det er ikke kendt at han tog noget initiativ i denne sag.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_sanctions
Besvar med citat
  #14 (permalink)  
Gammel 13th August 2022, 05:20 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard EU's fremtidige føderale overbygning

I Moderaternes afsnit om EU, som de åbenbart mener er eller skal være noget andet og mere politisk end et fælles marked, demonstrerer de manglende forståelse for international politik og stor naivitet.

ALLE STATSDANNELSER HAR INTERESSER

De skriver: "Tidligere afgjordes europæiske stridigheder ved at føre krige, hvor den stærkeste militærmagt gennemtrumfede sin vilje overfor resten af kontinentet. Igennem århundreder har de store europæiske lande på skift haft rollen som den førende magt, de øvrige lande måtte rette ind efter. Selv i fredsperioder blev konflikter primært løst med magtpolitiske midler, som naturligvis gjorde det nemmere for de store lande at opnå indflydelse."

Grundlaget for international politik er at alle statsdannelser har interesser, som de prøver at samordne med andre staters interesser i traktater og aftaler. Hvis en stat nægter at tale med anden stat, eller staterne ikke kan blive enige, kan det i ulykkelige tilfælde føre til at uoverensstemmelserne bliver afgjort ved krig.

Som Clausewitz sagde: "krig er blot en fortsættelse af politik med andre midler".

Det er naivt at forestille sig at hvis man blot går ind i EU's føderale overbygning, kan man ignorere "magtpolitiske midler" - hvad de end mener med det - og Danmark, Liechtenstein og Andorra kan forhandle med Tyskland og Frankrig med lige vægt?

Det er noget nær historieforfalskning - i hvert fald ukendskab til historien - når de skriver: "Siden 2. verdenskrig har de europæiske demokratier udviklet en gensidig forståelse for, at stridigheder ikke bør løses med militærmagt." Måske vikingerne af og til har brugt magt før forhandlinger, men alle konger og andre magter har formentlig altid foretrukket at nå deres mål uden tab af soldater og penge.

IMPERIER SØGER AT EKSPANDERE

Moderaterne bruger det upræcise udtryk "lande", men det fremgår af sammenhængen at de mener nationalstater, og de bærer dermed ved til myten om at det er eksistensen af de egoistiske nationalstater, som er den dybere årsag til krige.

Myten, som holder EU's ambitioner om en forbundsstat i gang, fortæller at det har været stridigheder mellem nationalstater, som har skabt Europas krige gennem historien. Moderaterne synes at mene at hvis nationalstaterne, herunder Danmark, går sammen i en EU's forbundsstat og reducerer vore stater til noget i lighed med de Amerikanske delstater, amter eller provinser, så vil vi for evigt have afskaffet alle krige i Europa.

Men det er ikke sandt og faktisk naivt.

De store kriges moder, Første Verdenskrig, blev hovedsageligt udkæmpet mellem imperier og ikke mellem nationalstater. Fordi imperier ønsker bestandigt at ekspandere på bekostning af svagere naboer.

Østrig-Ungarn, som bærer det største ansvar for starten af første verdenskrig, var ikke en nationalstat. Kejserdømmet omfattede østrigere, tyskere, ungarere, russere, polakker, tjekker, slovakker, serbere, kroater, slovenere, bosniere, ukrainere, rumænere og italienere. Egentlig meget som kommissærerne forestiller sig en fremtidig EU forbundsstat.

Zarens Rusland var heller ikke en nationalstat. Den omfattede mest russere men også Finner, Estere, Litauere, Polakker, hviderussere, jakuter, volga-tyskere, mongoler og andre asiatiske folk.

Kejserens Tyskland omfattede mest tyskere, men også polakker og danskere, men staten var selv en nyskabelse opstået af de oprindelige tyske stater, Preussen, Bayern, Mecklenburg med videre kun 43 år forinden.

Fremtidens Europæiske Union vil selv sagt heller ikke være en nationalstat men derimod et multinationalt imperium, og nutidens EU har allerede vist sine sande tendenser ved at søge at holde krigen i Ukraine i gang.

MANGEL PÅ VÆRDIER

"Værdifællesskabet gør EU-landene til vores naturlige samarbejdspartnere," skriver de. Hvilke værdier?

Det er jo blot noget med menneskerettigheder, som de bruger til at sikre at alle de millioner af indvandrere i Europa, som de har tilladt og faktisk opmuntret til at komme - wir schaffen das - får de samme rettigheder som landenes oprindelig indbyggere.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf

Sidst redigeret af Titorelli : 13th August 2022 kl. 08:11 PM.
Besvar med citat
  #15 (permalink)  
Gammel 14th August 2022, 01:50 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard Indvandring og integration

I afsnittet om indvandring og integration fremsætter moderaterne den tvivlsomme påstand at Danmark altid har været er indvandringsland "åbent for alle der kan og vil" - En slags ubeboet jomfruelig prærie - Åbenbart mener de at landets oprindelige indbyggere, danskerne, ikke har nogen form for særstilling.

De skriver: "Historisk har Danmark været et åbent land for dem, der kom udefra, og som ønskede at bidrage til det danske samfund. Vi inviterede hollændere til Danmark i 1500-tallet for at lære os dyrkningsmetoder. Vi modtog huguenotter på flugt fra religiøs forfølgelse i slutningen af 1600-tallet, ligesom der i samme periode kom mange jøder hertil. Og i slutningen af 1700-tallet kom herrnhutere fra Tyskland til Danmark, hvor de grundlagde Christiansfeld."

Der var ikke fri adgang til Danmark i tidligere historisk tid. Næsten alle, som kom, blev inviteret på grund af deres særlige kvalifikationer.

I virkeligheden har den historiske indvandring til Danmark gennem 300 år været ganske mikroskopisk i forhold til de hundreder af tusinde af talentløse afrikanere og muslimer som er kommet siden 1983.

Hollænderne på Amager i 1521 udgjorde omkring 1000 personer.

Huguenotterne i Fredericia i 1720 udgjorde omkring knap 400 personer.

Kartoffeltyskerne på Alheden i 1700 tallet udgjorde omkring 500 personer.

Herrnhuterne i Christiansfeld i 1771 udgjorde omkring 750 personer.

Polakkerne på Lolland i 1893, som ikke tog tilbage til Polen, udgjorde 3-5.000 personer.

Forskellige bølger af jødiske indvandrere har resulteret i en moderne jødisk gruppe på 5-8.000 personer.

Ungarerne i 1956 udgjorde måske 1.400 personer.

Vietnameserne i 1975 udgjorde omkring 5-7.000 personer.

Modsat de moderne muslimer var alle disse historiske indvandrere af Europæisk type - selv de fleste af jøderne - og de er alle stort set integreret i den danske befolkning, og vi kan blot genkende nogle typiske hollandske, tyske, franske og ungarske navne.

Moderaterne bruger ikke denne dristige påstand - at Danmark historisk set har været et indvandringsland - i nogen sammenhæng nedenfor. Den skal formentlig blot skabe forståelse for at den moderne indvandring af en halv million kulturfremmede muslimer og afrikanere er helt naturlig, selv om moderaterne dog ikke vover at skrive det direkte.

I øvrigt er det ikke sandt at vi modtog huguenotter på flugt fra religiøs forfølgelse. De blev inviteret af Frederik 4, som vidste at de var dygtige til at dyrke tobak. Kongen sendte bud til Brandenburg hvor de opholdt sig, og tilbød dem store fordele, hvis de ville flytte til Fredericia.

Moderaterne har planer om endnu mere indvandring til Danmark i fremtiden. De skriver: "Derfor bør der etableres et pointsystem for, hvad der kvalificerer ikke-EU-borgere til indvandring. Her kan det canadiske system tjene som forbillede. Nøglekriterierne bør være god uddannelse, demokratisk tradition og faglige kvalifikationer på mangelområder. Opholdet i Danmark skal betinges af, at personen kan finde arbejde og er selvforsørgende."

Det lyder smukt, men alle erfaringer siger os at hvis personer fra de muslimske lande eller Afrika først er kommet ind i landet, slipper vi aldrig af med dem igen.

Moderaterne har til hensigt i fremtiden at lade en øget indvandring i Danmark styre af EU. De skriver: "Med udsigten til fortsatte krige, undertrykkelse og hungersnød, er der desværre udsigt til en fortsat stigning i antallet af flygtninge. Det problem kan vi ikke løse i Danmark alene. Vi ønsker derfor at arbejde for, at EU-landene får det fælles asylsystem til at fungere."

EU's kommisærer har klart demonstreret hvorledes de vil håndtere denne sag. De vil slippe flest mulige ind og derefter fordele dem "retfærdigt" til EU's medlemslande i den hensigt at destabilisere nationalstaterne og dermed muliggøre deres store mål, Den Europæiske Union.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf

https://immigrantmuseet.dk/migration...s-hollaendere/

https://graenseforeningen.dk/om-grae...rtoffeltyskere

https://immigrantmuseet.dk/migration...roepolakkerne/

https://www.kristeligt-dagblad.dk/da...mark-i-400-aar

https://folkedrab.dk/artikler/joeder-til-danmark

https://fredericiabib.dk/huguenotterne

https://da.wikipedia.org/wiki/Christiansfeld

Sidst redigeret af Titorelli : 14th August 2022 kl. 04:02 PM.
Besvar med citat
  #16 (permalink)  
Gammel 14th October 2022, 12:18 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard Lars Løkke er karriere-politiker af værste skuffe

Mandag aften i TV forklarede moderaternes stifter og leder, Lars Løkke Rasmussen, selv, hvorfor man ikke kan have den mindste tiltro til hans ord og erklæringer. De er formentlig blot politisk symbolpolitik, som til hver en tid vil blive ofret for hans egen karrieres skyld.

Det forekommer mig at mainstream-medierne gik ganske let hen over denne forbløffende afsløring.

Smykkeloven, tildækningsforbuddet og kravet om håndtryk for at kunne blive dansk statsborger var blot politisk taktik - fortalte han - der skulle få Mette Frederiksen til at "knække".

I virkeligheden er han ganske ligeglad med Danmark og Danskerne. Det geografiske område, som betegnes "Danmark" er for "alle der kan og vil" og landet oprindelige indbyggere skal ikke have nogen særstilling.

Efter afsløringen af sin "symbolpolitik" lagde han straks afstand til den udlændingepolitik, som symbolerne repræsenterede, og som han angivelig selv førte som statsminister 2016-19, støttet af blandt andet Dansk Folkeparti, med de sædvanlige eksempler på nogle søde unge piger, som det er så synd for, fordi de står til nægtelse af opholdstilladelse efter gældende regler.

Det blev Dansk Folkepartis ulykke at de fejlagtigt troede at der dybt nede i Lars Løkkes sorte sjæl boede en slags kærlighed til fædrelandet, som kunne lokkes frem med traditionelle parlamentariske og politiske metoder, som er kompromisser og den slags. Det kom navnlig til at gå ud over Thulesen Dahl.

https://jyllands-posten.dk/politik/E...kulle-knaekke/

https://headtopics.com/dk/l-kke-skro...trege-30610547
Besvar med citat
  #17 (permalink)  
Gammel 28th October 2022, 08:15 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard Folkepension er falsk varebetegnelse

Jeg sad og så et debatprogram vedrørende valget. Et af de mest hotte emner var Lars Løkkes ide om at erstatte folkepensionen med en organiseret egen opsparing.

Alle de socialdemokratiske partier lige fra Olsen Dyhr til Pape var dybt forargede. Hvordan kunne han foreslå at kassere velfærdssamfundets juvel? Hvad så med alle de stakkels gamle, som derefter ikke får nogen penge?

Et problem med folkepensionen er at det er falsk varebetegnelse. Der er ikke tale om "pension", det er en slags kontanthjælpsordning, som udbetaler penge til værdigt trængende personer over en vis alder efter meget indviklede og uoverskuelige regler. Man skal være taknemlig mod de politikere, som har skabt denne godgørende ordning, selvom det dybest set er ens egne penge, som man har betalt i skat gennem mange år.

Løkkes forslag derimod repræsenterer en virkelig pension.

De socialdemokratiske partiers politik følger princippet "De stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder". Det er et Robin Hood princip - de tager fra de rige og giver til de fattige. De konfiskerer pengene hos nogle få personer og deler dem derefter ud til mange flere personer. Ideen er at pengenes modtagere så vil stemme på dem, som giver dem pengene, og disse repræsenter mange flere stemmer end de få personer, som de har taget pengene fra.

De socialdemokratiske partier vil nødig undvære folkepensionens regel-jungle, fordi den faciliterer sådan en Robin Hood politik. Det er derfor den med tiden er blevet så utroligt indviklet. Man giver lidt mere til den og den gruppe, filer lidt procentsatserne, modregningsregler og så videre. Det er selve essensen af socialdemokratisk politik, de har ikke de store visioner.

I dag er det jo sådan at personer, som har været så kloge og forudsende at følge princippet "Lev stærkt dø ung", brugt alle deres penge efterhånden som de tjente dem og ikke skænket deres alderdom en tanke, de bliver belønnet og har flere penge til rådighed som pensionister end andre, som har sparet op til deres alderdom.

Sidst redigeret af Titorelli : 29th October 2022 kl. 01:49 PM. Årsag: tydeliggøre meningen
Besvar med citat
  #18 (permalink)  
Gammel 30th October 2022, 10:14 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard Den stående generalforsamling på Christiansborg

Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtrykker sig i et højtideligt "menneskerettigheds sprog" vedrørende Løkkes forslag til en opsparingsbaseret pensionsordning: "Det er jo tydeligt at læse, at Lars Løkke og Moderaterne på dybt foruroligende vis lægger op til et grundlæggende opgør med folkepensionen som en universel rettighed."

Mage til vås har man sjældent hørt.

Der er ingen almindelige danskere, som har nogen som helst rettigheder i forhold til politikerne, udover hvad der er nævnt i Grundloven - og slet ikke "universielle rettigheder". Politikerne kan i løbet af ganske få dage skære folkepensionen ned til det halve, hvis de skulle føle at de kan opnå flere stemmer ved at bruge pengene til vindmøller, våben til Ukraine eller øget støtte til flygtninge og indvandrere. De øger pensionen til nogle grupper mindsker den for andre som de nu synes.

Politikerne foretrækker langt at kradse pengene ind til en eneste stor pengetank på Christiansborg. Og samme sted gør de sig interessante ved at holde en stående generalforsamling, som diskuterer hvad pengene skal bruges til. De forskellige partier favoriserer udvalgte grupper i samfundet for at opnå deres stemmer og slår ned på andre grupper, som ikke repræsenterer så mange stemmer.

Sådan har det ikke altid været. Jeg husker fra min barndom at jeg blev sendt på posthuset for at betale "sygekasse" som skulle finansiere sundhedsvæsenet.

Jeg tror også at vægtafgiften på biler og motorcykler oprindeligt var beregnet til at finansiere trafikomkostninger - nu er den reduceret til blot at være en blandt utallige måder, som politikerne kradser penge ind på.

En opsparingsbaseret pensionsordning som foreslået - hvis den for eksempel blev fastlagt i Grundloven - ville derimod give give de enkelte "rettigheder". De ville få "ret" til en pension, som er proportional med hvad de har opsparet og indbetalt i løbet af deres liv.

Sidst redigeret af Titorelli : 30th October 2022 kl. 11:22 AM.
Besvar med citat
  #19 (permalink)  
Gammel 14th January 2023, 12:47 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 490
Standard Lars Løkke er en politisk kamæleon

Lars Løkke Rasmussen stod selv i spidsen for det såkaldte paradigmeskifte i 2019, hvor udlændingeloven blev strammet. Men sandsynligvis for at optimere sit stemmetal for sit nye parti, Moderaterne, og navnlig for at støtte sin egen politiske karriere, har han fundet en ny melodi.

I valgkampen agiterede Løkke for et opgør med udlændingepolitikkens værste "tidsler" og "tåbeligheder," hvortil Socialdemokratiet og Venstre sagde blankt nej.

Som udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek sagde i et interview med DR: "Når man er her som flygtning, så er man her midlertidigt. Og det gælder uanset, om man er ledig, i arbejde, under uddannelse eller pensioneret, for alle er lige for loven."

Men i regeringsgrundlaget er både Socialdemokraterne og Venstre gået på kompromis med Lars Løkke vedrørende deres såkaldte "stramme udlændingepolitik". Det hedder at regeringen vil "håndtere det problem, vi har set den seneste tid, med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse til trods for, at de har vist, at de vil Danmark", og regeringen vil "give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft".

Sammen med de Radikale og Alex Vanopslagh skubber Løkke ihærdigt sympatiske unge kvinder foran sig for at nedbryde de få til utilstrækkelige udlændingeregler, som stadig findes.

Hovedproblemet med hjemsendelse af de såkaldte "flygtninge" er at deres oprindelseslande nægter at modtage dem, hvis de ikke kommer frivilligt.

Men hvis vi selv beholder de "flygtninge", som muligvis kan have nogen økonomisk værdi for et samfund, og kun ønsker at sende små-kriminelle og analfabeter tilbage til oprindelseslandene, så er der da for alvor ringe udsigt til at oprindelseslandene ønsker at modtage dem!

https://www.altinget.dk/artikel/i-va...udviste-syrere

https://www.dr.dk/nyheder/politik/fo...-med-taabelige

Sidst redigeret af Titorelli : 14th January 2023 kl. 03:16 PM.
Besvar med citat
Svar


Emne værktøjer
Visningsmåde

Regler for indlæg
Du kan ikke starte nye emner
Du kan ikke svare på indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Du kan ikke rette dine indlæg

vB code er aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er ikke aktiv
Trackbacks are aktiv
Pingbacks are aktiv
Refbacks are ikke aktiv

Lignende emner
Emne Startet af Forum Svar Nyeste indlæg
Lars Løkke i natligt cykeluheld på Rådhuspladsen anonyym Politik 1 6th June 2013 09:41 PM
Pia K: Lars Løkke vildleder befolkningen anonyym Politik 0 23rd December 2012 10:58 AM
JP.dk: Lars Løkke forlader Græsted Crumar Generelt 11 1st July 2012 09:55 PM
Lars Løkke og CO sagsøges skitz Off-topic 2 11th January 2011 02:04 PM
Lars Løkke helt alene - på et hotel.... Gorrion Off-topic 0 29th January 2009 10:17 PMAl tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 12:03 AM.Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.