Gå tilbage leveret af  Boliga logo    
Boligdebatten.dk   Boligdebatten.dk > Politik og Økonomi > Politik
Opret bruger OSS Søgning Dagens indlæg Marker alt som læst


Svar
 
Emne værktøjer Visningsmåde
  #1 (permalink)  
Gammel 30th June 2022, 12:40 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Kritik af Lars Løkke og Moderaterne

For mange år siden, lige efter at Lars Løkke havde været igennem mediekværnen for hans habitter, skjorter og undertøj, troede eller håbede jeg at han kunne komme ud i den anden ende som en ny Stauning, der kunne samle landet i en vanskelig tid.

Det gjorde han ikke. Han tog ikke fat om problemerne, som hovedsagelig var forbundet med den islamiske indvandring. Han foretrak at smyge sig udenom formentlig af vælger-taktiske grunde og for at forberede en international karriere for sig selv efter sine bedrifter i dansk politik.

Men han er jo en erfaren politiker, og der kan være enkelte guldkorn i Moderaternes partiprogram. Hvem ved. Det vil jeg prøve at kigge på.

Moderaternes partiprogram er delt op i 24 forskellige afsnit herunder indledning, værdigrundlag, klima og energi og så videre.

Afsnittene Indledning og værdigrundlag er grundlæggende feel-good sætninger, som ingen kan hænges op på. Dog skal han have pluspoint for "at målet ikke er økonomisk lighed, men chancelighed, så alle borgere har samme mulighed for at udnytte egne evner til både egen og samfundets fordel" hvilket adskiller ham fra de socialdemokratiske Robin Hood partier, som kun tilstræber lighed ved at tage fra "de rige" og give til "de fattige".

Men iøvrigt skinner hans økonomiske liberalisme igennem idet "Der skal være plads til os alle, uanset alder, evner, herkomst og holdninger." Løkke har således ikke nogen særlig veneration for Danmarks oprindelige indbyggere, danskerne. For ham kan landet være befolket af afrikanere, muslimer eller polakker "så længe de ikke udfordrer de moralske og etiske standarder, vores demokrati og retsopfattelse bygger på." Hvilket også er helt i overensstemmelse med hans godkendelse af Marrakesh traktatens bestemmelser om organiseret og reguleret indvandring af afrikansk "arbejdskraft" til Europa.

I afsnittet "Klima og Energi" er der intet nyt at hente. Det er useriøst og har alene til formål at samle stemmer.

Han kører blot videre i mediernes brede spor: "Danmark skal arbejde for, at EU sætter ambitiøse mål", "Danmark skal være foregangsland på klimaområdet." På trods af Moderaternes påståede fornuft accepterer han påstanden om at en marginal stigning i de fire ti tusindedele, som CO2 udgør af atmosfærens volumen, får klodens temperatur til at stige.

Noget er løse påstande, som han bare lirer af: "Næsten 3/4 af verdens udledning af drivhusgasser kommer fra produktion, som er baseret på fossile brændstoffer." Langt hovedparten af CO2 kommer fra vulkaner og således har det været i milliarder af år. Hvor stor en andel af væksten i atmosfærens indhold af CO2, som kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer, lader sig ikke måle.

Man ville have forventet at Moderaternes påståede fornuft ville bringe atomenergi på banen. Som jo er den eneste løsning på virkelig langt sigt

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf
Besvar med citat
  #2 (permalink)  
Gammel 30th June 2022, 03:07 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Kritik af Moderaternes kulturpolitik

I afsnittet om kultur slår han næsten nationalliberale toner an. Det er en oldgammel diskussion hvad kultur egentlig er og det tager han ikke stilling til. Det ville også have været vanskeligt. Men til trods for moderaternes økonomiske liberalisme synes de at være klar til at støtte dansk kultur. Han slår han næsten nationalliberale toner an ved at erklære at han vil genindføre morgensangen i skolerne.

Vi noterer at moderaterne vil medvirke til at staten vil støtte bevarelse af danske fortidsminder og dertil knyttede museer. De vil støtte kendskabet til såvel ældre som nyere dansk kunst og litteratur. Hvilket vi må tro vil være sådan noget som at øge kendskabet til guldalderdigterne, Oehlenschläger, Blicher, HC Andersen, Herman Bang med videre, måske skagensmalerne og lignende. Hvilket vi ikke kan være uenige med moderaterne i. Der er ikke noget om hvorledes denne støtte skal i praksis skal udføres, men der er formentlig tale om økonomisk støtte med midler betalt af skatteyderne.

Dog lyder det som om moderaterne også vil overføre skattebetalte midler til udefinerde kunstneriske projekter måske i stil med Arken eller Lousiana og slige steder: "Staten skal støtte, men ikke definere kulturen. Politikerne og offentlige institutioner har naturligvis ret til at udtrykke deres mening om kunst og kultur, men bevillinger skal ikke baseres på politisk smagsdommeri."

Det er betænkeligt at moderaterne vil indføre et kuturpas, som giver unge adgang til skatteyderbetalt aktiv sportsdeltagelse med symbolsk egenbetaling. "Det er vigtigt, at nydanskere møder gammeldanskere i alle de fællesskaber, vi deltager i. Kulturpasset for unge er en del af løsningen."

Sådan et kulturpas vil ødelægge ungdomsafdelingerne i de danske sportsklubber på samme måde som den inkluderende undervisning ødelægger folkeskolen. Ungdomsafdelingerne vil blive domineret af forurettede, aggressive og højtråbende muslimske unge og de etnisk danske unge vil efterhånden sive bort.

Desuden tror jeg at et kulturpas med "gratis adgang til alle offentligt ejede museers permanente udstillinger" vil devaluere museumsoplevelsen og desuden vil museer blive hang-out steder for utilpassede unge således som det allerede er tilfældet med ubemandede biblioteker.
Besvar med citat
  #3 (permalink)  
Gammel 1st July 2022, 03:13 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Kritik af moderaternes skattepolitik

I Moderaternes afsnit om skat opridser de fire "mål": "at den skaber et tilstrækkeligt provenu, at den er fordelt retfærdigt, at den motiverer borgerne til at udvise den rigtige adfærd og at den bidrager til at skabe øget velstand for hele samfundet."

Det første mål er indlysende nemlig at skatteindtægten "skaber et tilstrækkeligt provenu" til at finansiere statens udgifter. Men som vi ved det er almindeligt at regeringer stifter lån ved at udstede obligationer og sælge dem til offentligheden, eller udsteder obligationer, som de sælger til nationalbanken, "som lader seddelpressen køre". Vi kan ikke tro at Moderaterne vil give afkald på alt dette.

Det andet mål "at den er fordelt retfærdigt" er mere vanskeligt, for hvad er retfærdighed? Det besvarer moderaterne med det socialdemokratiske kampråb: "De bredeste skuldre skal bære den tungeste byrde" dog lover de at være mere moderate end de rigtige socialdemokrater.

Moderaterne har ingen tanke om at gammeldags før-socialistisk retfærdighed vil sige at de, som er årsag til omkostningerne, også skal betale. Således at trafikanter betaler trafikrelaterede omkostninger, børnefamilier betaler skole- og børnehave omkostninger, de som har noget at miste, betaler militæromkostninger og de, som har et liv de kan miste, betaler sundhedsomkostninger og så videre.

Moderaterne respekterer ikke de enkelte individers beslutninger vedrørende deres eget liv og helbred. Deres tredje mål for beskatning er "at den motiverer borgerne til at udvise den rigtige adfærd." Hvilket vi kan forestille os vil sige afgifter på tobak, alkohol, flybilletter, ikke-grøn strøm, oksekød alt efter hvordan de nu synes at danskerne skal opføre sig.

De skriver "at kapitalindkomstskatten på investering i virksomheder og værdipapirer skal sænkes betydelig". Det er helt sikkert en god ide. Som bekendt er kapitalindkomst det vi skal betale for fortjenester på visse ETF'er og handel med krypto, og der tager skattefar godt fat.

Uden at sætte tal på taler de vagt om at hæve eller sænke forskellige skattesatser herunder "den almindelig aktiebeskatning", som er et langt større problem end handel med krypto og en pestilens for alle private investorer. Her kunne moderaterne, som ellers bryster sig af at være så fornuftige, godt have foreslået at udsætte det hele for lagerbeskatning, som det sker på aktiesparekonti.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf
Besvar med citat
  #4 (permalink)  
Gammel 2nd July 2022, 10:55 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Kritik af moderaternes program vdr. Livsfaser

I et afsnit om "livsfaser" foreslår de indførelsen af "borgerpligt". "Unge bør aftjene en borgerpligt ved forsvaret, civilforsvaret, i skoler, børneinstitutioner, ældreplejen eller ved civilsamfundets institutioner efter endt ungdomsuddannelse og inden starten på arbejdsmarkedet eller den videregående uddannelse. Hensigten er at skabe en forståelse for, at samfundsfællesskabet kræver en indsats af alle borgere."

Øget værnepligt vil komme af sig selv med NATO's planer for stærkt øget beredskab. Men jeg tror ikke det er en god ide at lade "borgerpligtige" udføre gratis arbejde i civilsamfundets institutioner, som andre bliver betalt for. Det vil virke som en slags tidsbegrænset slaveri, og vil ikke "skabe en forståelse for, at samfundsfællesskabet kræver en indsats af alle borgere."

Det hedder "Alle, der har evnerne, skal tilbydes og have mulighed for at fuldføre en videregående uddannelse, uanset social baggrund." Det er ren feel-good for sådan er det jo i forvejen og har været det i mange år. Det er også en slags stråmand, for jeg mindes ikke at der nogensinde har været formelle lovmæssige begrænsninger af uddannelsesmuligheder på grund af "social baggrund".

Moderaterne foreslår endvidere "en familiekonto, som familien kan trække på til institutionsbetaling i de trange år med lav indkomst og høje børneudgifter. Kontoen kan så nedbringes, når der med årene kommer mere luft i økonomien." Hvorfor skal det nu på en politikers bord?

Som min nu pensionerede yndlingssagfører sagde: "Vi har aftalefrihed her i landet og gudskelov for det". Der er intet, som som forhindrer banker og børnefamilier i at at oprette en sådan aftale, den behøver ikke at tage vejen over Christiansborg. Det er jo dybest set blot en slags udefineret forbrugslån.

Når bankerne ikke indtil nu ikke har markedsført sådanne lånetilbud, så må det være fordi de har en lumsk mistanke om at sådanne børnefamilier ikke vil betale i sidste ende og ikke har aktiver, som der kan gøres udlæg i. Det er jo en offentlig hemmelighed at børnefamilier ofte er identiske med muslimske familier.

Desuden har de ideer om "Private og offentlige arbejdsgivere bør i langt højere grad tænke alder positivt ind i personalepolitikken." Men i Danmark har vi jo privat ejendomsret til jord og firmaer. Bønderne bestemmer selv, hvad de vil dyrke på deres jord og firmaerne bestemmer selv deres personalepolitik. Det er ikke en politisk sag.

Man ville forventet af et politisk parti at de i hovedsagen præsenterer, hvad de vil gøre i parlamentet.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf
Besvar med citat
  #5 (permalink)  
Gammel 3rd July 2022, 08:41 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Kritik af moderaternes ideer om Ungdomsuddannelser og unges mistrivsel

I afsnittene Ungdomsuddannelser og unges mistrivsel prøver moderaterne at angribe de store problemer vi har med unge mennesker.

Det skal være sagt med det samme at Lars Løkke skal have stor ros, fordi at han har angrebet problemet med drenges mistrivsel med sin Løkkefond og Drengeakademiet. Han ved at der er et problem. Moderaternes program taler dog blot om "unge" og skelner ikke mellem drenge og piger - ejheller mellem kristne og muslimer.

Moderaterne skriver: "Unges mistrivsel er alarmerende høj, og udviklingen går fortsat den forkerte vej. Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand har dårligt mentalt helbred. Psykiske lidelser har nu overhalet fysiske sygdomme blandt unge, og problemet er størst blandt de 16 til 24 årige."

"Det må der gøres noget ved", skriver moderaterne, og det har de så sandelig ret i. Men disse problemer har dybe psykologiske rødder, som hænger sammen med moderne kultur eller mangel på samme, livsstil, woke, feminismen og faderens fravær. De kan ikke løses administrativt blot med nogle nye love om at alle skal have en ungdomsuddannelse.

Tværtimod vil det formentlig blot skabe nye problemer og forværre de eksisterende at udstede et dekret om at alle skal have en ungdomsuddannelse. Det vil lukke endnu flere umotiverede tabere ind i de praktiske uddannelser og almindelige etnisk danske drenge vil slå syv kors for sig ved tanken om at gå ind i sådan en uddannelse.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf

Sidst redigeret af Titorelli : 3rd July 2022 kl. 12:34 PM.
Besvar med citat
  #6 (permalink)  
Gammel 3rd July 2022, 04:31 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Kritik af moderaternes arbejdsmarkedspolitik

Det er i den senere tid kommet frem at job-centrene i meget ringe omfang formidler jobs. Kun 8% af arbejdsløse, som kommer i job, kan sige at de fandt jobbet med hjælp fra et Job-center.

Cepos har således beregnet at det på den måde koster skatteyderne ca. 0,5 mio. kr. at få blot en ledig i job via et job center.

Cepos beretter endvidere at almindeligvis finder ledige jobs uden at hjælp fra kommunen, jobcenteret eller a-kassen. Det gør de typisk gennem jobannoncer, netværk og uopfordrede ansøgninger. I 92 pct. af tilfældene siger nyansatte lønmodtagere, at de fandt det nye job på egen hånd.

Moderaternes svar på dette problem er at job centrene skal operere på et frit marked. "Vi ønsker et mere frit valg til borgeren, som selv skal kunne vælge, om det er jobcentret, a-kassen eller en privat leverandør, der skal hjælpe med jobmatchet. Vi ønsker ikke at nedlægge jobcentrene, men at udvikle- og konkurrenceudsætte dem til gavn for borgeren."

Det lyder som om at moderaterne mener at den enkelte arbejdsløse frit skal kunne vælge hvilken agent, der skal repræsentere ham på arbejdsmarkedet, på samme måde som skuespillere og professionelle fodboldspillere har agenter. Mener de så også at den enkelte helt skal kunne spare udgiften ved at vælge agenten fra?

Det lyder usandsynligt. Det er mere sandsynligt at moderaterne forestiller sig - hvis de har forestillet sig noget - at liberaliseringen skal bestå i at kommunen med nogle års mellemrum skal holde licitation over jobformidlingen - og vælge den agent, som de tror på den billigste og mest effektive måde vil være i stand til at drive de arbejdsløse rundt i manegen.

Lars Løkke slutter dette afsnit om arbejdsmarkedet ved at slutte sig til kravet om øget udenlandsk arbejdskraft i danske virksomheder, en øget indvandring, som han selv søgte at gøre mulig ved sin godkendelse af Marakesh traktaten.

Moderaterne skriver: "Mange virksomheder har problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft her i landet. Det problem bør løses ved at give mulighed for at hente kvalificeret arbejdskraft fra lande udenfor EU. Vi er således fortalere for et pointsystem, hvor der lægges vægt på både ansøgerens uddannelse og kvalifikationer, som vi oplever, der er mangel på indenlandsk."

Moderaterne synes ganske at ignorere det forhold at den eftertragtede udenlandske arbejdskraft allerede findes i Danmark, den er bare ikke interesseret i at arbejde. Som Asger Aamund gør opmærksom på koster det danske skatteydere et årligt nettobeløb på 38 til 90 milliarder kroner at finansiere livet for migranter fra hovedsageligt islamiske kultursamfund. Hvilket beløb er fem gange forsvarsbudgettet. Aamund skriver: "I Schweiz ryger man som migrant ud af vagten, hvis man ikke tager anvist arbejde. Hvis vi gjorde det samme i Danmark, ville der ikke være akut mangel på ufaglært arbejdskraft."

"Vi er 4,2 millioner stemmeberettigede vælgere, hvoraf 2,1 million er offentligt forsørgede." skriver Asger Aamund, "fraregner vi pensionisterne, er der stadig over en million personer i den arbejdsdygtige alder, der ikke er i beskæftigelse." - Det skulle dog være muligt at finde nogle, som kan arbejde.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf

https://cepos.dk/artikler/det-koster...t-af-sig-selv/

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT? DET MÅ VÆRE EN VITS – Asger Aamund

Sidst redigeret af Titorelli : 3rd July 2022 kl. 04:37 PM.
Besvar med citat
  #7 (permalink)  
Gammel 3rd July 2022, 10:07 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Moderaternes ideer om pension

Lars Løkke skal også have pluspoint for moderaternes ideer om pension: "For lønmodtagere vil grundstammen fortsat være arbejdsmarkedspensionen, altså den pension, man har aftalt med sin arbejdsgiver." - "Selvstændige skal også forpligtes til at indbetale til pension, men efter regler, der bl.a. afhænger af alder og virksomhedens overskud."

"Dansk Almennyttig Pensionskasse (DAP) skal oprettes for de mange, der midlertidigt eller permanent er udelukket fra arbejdsmarkedet, hvad enten det er på grund af uarbejdsdygtighed eller længerevarende arbejdsløshed. Bidragene til denne pensionskasse skal betales af fællesskabet" - altså skatteyderne. "Hermed vil alle, der har opholdt sig i Danmark i et helt arbejdsliv, modtage en pension, de kan leve af."

"For den enkelte borger er fordelen, at man ejer sin egen pension. Man kan derfor nøje planlægge sin økonomi i alderdommen uden tanke på et nyt politisk flertals luner. Ønsker man at arbejde ved siden, bliver det heller ikke modregnet, fordi pensionen ikke længere er en social ydelse, men din egen opsparing."

Det vil blive astronomiske formuer, som derved bliver sparet op til pension. De skal alle investeres i reale aktiver bedst muligt for at modvirke inflationen. Man kan frygte at en sådan enorm efterspørgsel efter aktier og lignende vil presse kurserne op på urealistiske og usunde niveauer. Men så længe det kun er Danskerne, som sparer op denne måde, er det ikke noget problem - for vi er jo ikke så mange - vi kan jo blot investere i udenlandske aktier.

Desuden kan man frygte at når sådanne astronomiske formuer efterhånden tårner sig op, vil det begynde at klø i politikernes fingre efter at at beskatte dem.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf

Sidst redigeret af Titorelli : 4th July 2022 kl. 12:12 PM.
Besvar med citat
  #8 (permalink)  
Gammel 4th July 2022, 12:12 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Kritik af moderaternes politik om sundhed

Kritik af moderaternes politik om sundhed

Lars Løkke og moderaterne vil afskaffe regionerne og erstatte dem noget, som de kalder SygehusDK. Regionerne blev indført i 2007 i forbindelse med de tretten amters nedlæggelse som en del af strukturreformen af samme Lars Løkke Rasmussen, idet han dengang var indenrigs- og sundhedsminister i regeringen Anders Fogh Rasmussen.

Det kan da ikke passe at regionerne i 2007 var godt, men nu kun 15 år er det ikke godt og skal laves om igen. Det er da vist, hvad man kalder "bessermachen". Jeg er sikker på at en sådan organisationsændring i det offentlige vil koste skatteyderne mange millioner og - ingen kender fremtiden - der er ingen sikkerhed for at SygehusDK vil være bedre end regionerne.

https://moderaterne.b-cdn.net/wp-con...tikProgram.pdf

Sidst redigeret af Titorelli : 4th July 2022 kl. 12:16 PM.
Besvar med citat
  #9 (permalink)  
Gammel 7th August 2022, 05:36 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Der er ingen tredje vej

I et langt og rodet afsnit om offentlige og private institutioner, som ikke er hospitaler, foregøgler Moderaterne os at der findes en tredje vej mellem kapitalisme og socialisme. De skriver: "De borgernære offentlige institutioner er gennem årene sandet mere og mere til i bureaukrati, uprofessionel ledelse og processtyring - Det er ikke et nyt problem, men i generationer er løsningerne strandet i en ideologisk kamp mellem det private og det offentlige. Mere udlicitering og privatisering har det lydt fra den ene lejr. Flere penge og højere normeringer fra den anden. Der er brug for at finde en tredje vej frem, hvor vi frisætter faglig frihed og energi i den offentlige sektor, og flytter fokus fra proces til indhold."

"Bestyrelsen og ledelsen af de kommunalt ejede institutioner skal have frihed til at drive institutionen indenfor de krav, kommunen stiller. Bestyrelsen skal sammensættes af f.eks. politikere, forældre, ansatte, pårørende og repræsentanter fra erhvervslivet i bl.a. vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem. Både bestyrelsen og den daglige ledelse skal kunne udskiftes."

Vi kan lige så godt tage fat om nælden med det samme: Det er varm luft, der findes ikke en tredje vej.

Enten skal økonomiske organisationer ledes af ejere, som virkelig risikerer noget og har noget i klemme, eller også skal de være underlagt en kommandostruktur, som fører op til en tilstrækkelig brutal og konsekvent beslutningstager, som i militæret eller Stalins Sovjetunionen.

Vi skal ikke tro at man blot kan udnævne nogle erhvervs personligheder, kulturpersonligheder, tilfældige brugere eller ansatte til bestyrelse, uden at de selv har noget i klemme, og så forvente at de vil træffe de rigtige beslutninger - også de ubehagelige.

Det er ikke nok at der sidder nogle repræsentanter for erhvervslivet eller kulturlivet i bestyrelser for selvejende institutioner. Når de ikke selv har noget i klemme, vil de blot betragte bestyrelsesmøderne som en behagelig afveksling fra det daglige stress. De vil komme til møderne, drikke kaffe og spise wienerbrød og sludre med gamle bekendte, måske vil de føre sig frem med deres dybe visdom. Men de vil ikke gerne være bussemænd og gribe fat om slendrian. De vil i hovedsagen lade den daglige ledelse passe sig selv. Hvorfor skulle de risikere deres gode navn og rygte ved at fare frem med bål og brand, når det ikke er deres penge, deres virksomhed, som er på spil?

Sidst redigeret af Titorelli : 7th August 2022 kl. 05:39 PM.
Besvar med citat
  #10 (permalink)  
Gammel 7th August 2022, 09:46 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Ønsker Moderaterne større tolerance for narkotika?

I et rodet afsnit om socialt udsatte gør de sig til talsmænd for at disse skal have exclusive rettigheder i forhold til sundhedsvæsenet, som normale skatteydere ikke har: "Det er afgørende, at de nu sikres ret til at blive hjulpet og modtage behandling der, hvor de faktisk opholder sig"

"Alle svært udsatte skal have ret til en koordinerende myndighedssagsbehandler og en støtteperson efter eget valg, der tilknyttes borgeren gennem hele forløbet. Denne støtteperson sørger for koordination samt udarbejdelse og løbende opdatering af handle- og behandlingsplaner."

Lars Løkke slutter med at flirte med at tolerere narkotika: "Svær rusmiddelafhængighed kan ses som symptom på ekstrem udsathed og utilstrækkelig hjælp. Narkotikafænomenet er et af de store samfundsproblemer, som vi må erkende aldrig at have fået hånd om. Årtiers repressiv politik har - modsat intentionen - haft store skadevirkninger på både individ- og samfunds niveau, mens de kriminaliserede rusmidler kun er blevet mere tilgængelige, og brugerne af dem er blevet flere." - "Det er nødvendigt, at emnet snart tages op til samtale."

Ifølge Sproget.dk betyder repressiv: "undertrykkende; dæmpende; afværgende".

Hvis vi ikke længere skal være repressive i forhold til narkotika, hvad skal vi så være?

Det må man da vist kalde uklar og tvetydig tale.
Besvar med citat
Svar


Emne værktøjer
Visningsmåde

Regler for indlæg
Du kan ikke starte nye emner
Du kan ikke svare på indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Du kan ikke rette dine indlæg

vB code er aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er ikke aktiv
Trackbacks are aktiv
Pingbacks are aktiv
Refbacks are ikke aktiv

Lignende emner
Emne Startet af Forum Svar Nyeste indlæg
Lars Løkke i natligt cykeluheld på Rådhuspladsen anonyym Politik 1 6th June 2013 08:41 PM
Pia K: Lars Løkke vildleder befolkningen anonyym Politik 0 23rd December 2012 09:58 AM
JP.dk: Lars Løkke forlader Græsted Crumar Generelt 11 1st July 2012 08:55 PM
Lars Løkke og CO sagsøges skitz Off-topic 2 11th January 2011 01:04 PM
Lars Løkke helt alene - på et hotel.... Gorrion Off-topic 0 29th January 2009 09:17 PMAl tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 10:54 AM.Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.