Gå tilbage leveret af  Boliga logo    
Boligdebatten.dk   Boligdebatten.dk > Politik og Økonomi > Politik
Opret bruger OSS Søgning Dagens indlæg Marker alt som læst


Svar
 
Emne værktøjer Visningsmåde
  #1 (permalink)  
Gammel 4th September 2022, 12:12 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 152
Standard Politikernes kamp mod ytringsfriheden

Berlingeren og Altinget fortæller at "Tidligere justitsminister Søren Pind bliver formand for et medieansvarsudvalg, der er nedsat som et led i medieaftalen fra maj i år."

Egentlig kan det være ganske relevant at se på, hvad der foregår på nettet, tror jeg, især i forhold til børn og unge. Det siges at de lever helt deres eget online liv fuldstændig udenfor forældrenes påvirkning, og det er faktisk meget alarmerende.

Men jeg tror at politikerne også vil bruge aftalen som en trojansk hest for at få ram på politisk ukorrekte elementer.

Jeg bemærkede denne sætning, som de sikkert vil gøre meget ud af: "Hvordan influencere og bloggere m.fl. kan stilles til ansvar for det indhold, de publicerer, herunder om der fx er behov for at pålægge dem et redaktørlignende ansvar."

Alle er ansvarlige overfor Dansk lov, for eksempel injurieloven og love om ophavsret mv. Men hvad er der specielt ved redaktører?

Man kan sige at redaktører er ansvarlige for at det, som de skriver er sandt og relevant, men det ansvar (udover injurier mv) er mig bekendt overfor deres læsere og ikke overfor loven. Læserne kan ansvarliggøre dem ved for eksempel at lade være med at købe deres avis.

Videre skriver Berlingeren: "Udvalget skal undersøge, hvordan det kan blive muligt at styrke mediernes ansvar i en digital tid, hvor det går rigtig stærkt" - "det går meget stærkt på nettet og på de sociale medier. Og nogle gange går det også for stærkt."

Det er et noget kryptisk udtryk "styrke mediernes ansvar", og jeg tror at de derved søger at skjule den virkelig hensigt. De mener sandsynligvis at politikernes muligheder for at begrænse eller umuliggøre bloggeres og internetmediers aktiviteter skal forbedres ved at skabe muligheder for at stille dem til ansvar overfor nye skrappere love af forskellig art.

I selve aftalen tales der meget om at styrke "frie og uafhængige medier", hvilket betyder at give flere skattekroner til mainstream medier som kompensation for de svigtende abbonnement-indtægter: "Og samtidig er frie og uafhængige medier afgørende for, at dem med magten kontrolleres og stilles til ansvar. Derfor er aftalepartierne enige om et markant løft af mediestøtten til frie og uafhængige medier."

https://www.berlingske.dk/politik/so...diernes-ansvar

https://www.altinget.dk/artikel/nyt-...pind-i-spidsen

https://www.regeringen.dk/aktuelt/pu...-skal-styrkes/
Besvar med citat
  #2 (permalink)  
Gammel 5th September 2022, 11:47 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 152
Standard Internationale traktater mod ytringsfrihed

Jeg vil tillade mig at genbruge noget tekst, som jeg skrevet i en anden sammenhæng.

De Danske politikere har sovset landets lovgivning ind i internationale traktater i en sådan grad at ytringsfriheden er blevet et blot teoretisk-filosofisk begreb. De har lovet og forsikret deres udenlandske politiker-kollegaer at de også i Danmark vil lukke munden på dissidenter og anderledes tænkende.

Mange kritiserer de sociale medier for at udøve censur til skade for ytringsfriheden. Men det er politikerne selv , som har pålagt dem at censurere. De har udliciteret censur, manipulation og misinformation til de sociale medier, privatejede aviser - som dog er fuldstændig afhængige statens økonomiske støtte - og statsejede og statsfinansierede fjernsynskanaler.

1) "Committee on the Elimination of Racial Discrimination" under FN skal forhindre udbredelsen af skadelige ideer. Den forpligter deltagerstaterne til at træffe foranstaltninger til at bekæmpe enhver tilskyndelse til eller udøvelse af racediskrimination. Særligt er staterne forpligtet til at kriminalisere udbredelse af ideer, der hviler på forestillinger om racemæssig overlegenhed eller racehad. Tilskyndelse til diskrimination, voldshandlinger og tilskyndelse til volds-handlinger imod personer af en anden etnisk oprindelse. Traktaten "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination" er ratificeret af Danmark i 1971.

2) FN's General Assembly resolution 2200A (XXI), "International Covenant on Civil and Political Rights" indeholder specifikke begrænsninger af ytringer. Artikel 20, stk. 2, siger at enhver tilskyndelse til nationalt had, racehad eller religiøst had, som ophidser til forskels-behandling, fjendtlighed eller vold, skal være forbudt ved lov. Traktaten er ratificeret af Danmark i 1972.

3) "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention" tilsiger i princippet borgerne ytringsfrihed, men i en paragraf 2 giver den de nationale regeringer carte blanche til at begrænse den efter behov: "Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne for-melle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at fore- bygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af for-trolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed." Konventionen blev ratificeret af Danmark i 1953 og inkorporeret i dansk ret.

4. "Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol" blev etableret i 1959 som en uafhængig institution i organisationen Europarådet, i hvilken organisation Danmark er stiftende medlem. Domstolens afgørelser er bindende for Europarådets medlemsstater. Domstolen har i en lang række sager taget stilling til spørgsmålet om tilskyndelse til had contra ytringsfrihed. Den har således afvist en klage over krænkelse af ytringsfriheden, idet klager havde offentliggjort en række artikler indeholdende hadefulde ytringer om jøder, hvilket var i strid med konventionens værdier om tolerance og ikke-diskrimination.

5. Europarådets "Convention on Cybercrime" - sidst redigeret med en tillægsprotokol i 2003 regulerer hadefulde ytringer motiveret af racisme og xenofobi. Den pålægger medlemsstaterne at kriminalisere racistiske eller xenofobiske udtalelser på internettet. Danmark har ratificeret både selve konventionen og tillægsprotokollen.

6. EU's rammeafgørelse om fremmedhad fra 2008 forpligter medlemsstaterne til at gøre offentlige tilskyndelser til vold og had mod personer eller grupper defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst, nationalitet og etnicitet strafbare. Derfor er gruppen af beskyttede udvidet i forhold til racediskriminations-konventionen til også at omfatte personer med religiøst tilhørsforhold. Endvidere kriminaliserer ramme-afgørelsen "offentligt forsvar for eller benægtelse af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser begået af disse personer eller grupper". Rammeafgørelsen forpligtet Danmark til at fastsætte effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

7. EU-Kommissionen indgik i 2016 et samarbejde med Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft om at bekæmpe hadefulde ytringer på nettet. Med det såkaldte Code of Conduct forpligtigede IT-virksomhederne sig til at gennemgå anmeldelser om hadefuld tale på deres platforme og reagere på ulovligt indhold inden 24 timer. Parterne definerer ulovlige hadefulde yt-ringer ud fra EU's rammeafgørelse fra 2008 om fremmedhad og racisme og tilknyttet straffelovgivning. Censuren omfatter således offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, national eller etnisk oprindelse.

8. Som Danmarks statsminister tiltrådte Lars Løkke Rasmussen i 2018 Marrakech aftalen, som er den omstridte FN-pagt "Global Compact for Safe and Orderly Migration", som antages at åbne op for immigranter fra Afrika til Europa, som ikke behøver at betegne sig selv som flygtninge. Dansk Folkeparti var det eneste parti i Folketinget, der var modstander af aftalen, som partiet mente ville åbne op for flere migranter fra Afrika og Mellemøsten. Aftalen forpligtigede endvidere de underskrivende stater til yderligere at begrænse ytringsfriheden ved: "øget opmærksomhed på kampen mod fremmedhad, racisme og diskrimination: parterne vil bestræbe sig på at bekæmpe disse fænomener og fremme en afbalanceret fortælling om migration og diasporas, baseret på fakta og fremhæver deres positive bidrag til udviklingen af samfund i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande."

9. EU parlamentet har netop (07-21) med overvældende flertal besluttet at annullere deres "Direktiv om privatlivets fred og elektronisk kommunikation" ved at det skal være tilladt for netværksudbydere at læse alle private emails og chats og efter anmodning udlevere indholdet til politiet. Mistænkelig adfærd er ikke et krav, de skal blot tilkendegive at de leder efter børne-pornografi.

10. Som om alt dette ikke er nok sysler de i Bruxelles lige nu med en såkaldt "Digital Services Act", der angiveligt skulle gøre det "mere trygt" at være på sociale medier. Der bliver krav at platformene ændrer deres algoritmer, så de ikke prioriterer indhold hos brugerne, "der har negativ indflydelse på de demokratiske processer eller på borgernes helbred." (DR.dk, 23. april 2022)

"Sikre demokratiet", "forhindre skadelige ytringer", "undgå ekstremisme", "skabe tryghed på nettet" og lignende er politikernes kampråb i deres kamp mod ytringsfriheden. Men meningen er blot at lukke munden på folk, hvis meninger politikerne ikke kan lide.

Sidst redigeret af Titorelli : 5th September 2022 kl. 11:54 AM.
Besvar med citat
  #3 (permalink)  
Gammel 7th September 2022, 06:44 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 152
Standard Et nødråb fra en uskyldig tid

Som sagt er jeg født under Anden Verdenskrig. Jeg tilhører den store efter krigs-årgang. Som barn boede vi i et helt nybygget kvarter, og jeg gik i en fuldstændig ny skole.

Der var flere tusind elever på denne danske kommuneskole. De var alle sammen almindelige danske børn med navne som Jensen, Andersen og Hansen. Der var overhovedet ingen muslimske eller afrikanske elever.

Jeg husker at skolen fik besøg af en skoleinspektør fra Nakskov, som var sort eller måske mulat. Han havde vist rødder fra de Vestindiske øer. Det var et kæmpe tilløbsstykke, vi havde aldrig set noget lignende.

Dengang var Danmark beboet udelukkende af danskere, bortset fra nogle få enestående undtagelser, som den ovenfor nævnte.

Det var et trygt samfund. Jeg husker flere eksempler på at forældre tog på campingferie og efterlod børnene hjemme med et fyldt køleskab. Det gik fint og børnene havde det skægt med at være alene hjemme som en slags Pipi Langstrømpe. Der var fred og ingen fare.

Men i 1983 lavede politikerne en forfærdelig fejltagelse. De vedtog udlændingeloven, som gav hele verdens rettigheder ifølge dansk lov.

I takt med at landet langsomt blev fyldt op med ufordøjelige muslimer og afrikanere, blev mange klar over at dette var den største katastrofe i mange hundrede års Danmarkshistorie.

Uden at vi var besejret i krig, må vi afmægtige se på at tusinder af fuldstændig fremmede marcherer ind over grænsen, fordi de vil slå sig ned i vores land og nyde de fordele og ydelser, som de indfødte her kan tilbyde.

Siden da har politikerne og main-stream medierne haft travlt med at lukke munden på kritikere af deres katastrofale beslutning i 1983. Ytringsfrihed er godt, synes de at mene, når blot man ikke ytrer sig kritisk om indvandringen og den hurtigt voksende muslimske befolkningsgruppe og deres udskejelser.

Dette er kernen i politikernes kamp mod ytringsfriheden.
Besvar med citat
Svar


Emne værktøjer
Visningsmåde

Regler for indlæg
Du kan ikke starte nye emner
Du kan ikke svare på indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Du kan ikke rette dine indlæg

vB code er aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er ikke aktiv
Trackbacks are aktiv
Pingbacks are aktiv
Refbacks are ikke aktiv

Lignende emner
Emne Startet af Forum Svar Nyeste indlæg
Frankrig angriber ytringsfriheden Vymer Politik 0 7th July 2019 01:41 PM
Råd til kamp mod ejerskifteforsikring ? :-/ østjyden_i_tvivl Generelt 9 31st August 2011 09:12 PM
Socialdemokratiet vil afskaffe ytringsfriheden! Firsttimebuyer Politik 9 11th July 2011 11:31 AM
Hvad med politikernes pension? efo Politik 1 27th January 2011 08:24 PM
Ytringsfriheden Skyblue Off-topic 27 16th June 2010 03:48 PMAl tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 09:54 AM.Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.