Gå tilbage leveret af  Boliga logo    
Boligdebatten.dk   Boligdebatten.dk > Politik og Økonomi > Politik
Opret bruger OSS Søgning Dagens indlæg Marker alt som læst


Svar
 
Emne værktøjer Visningsmåde
  #1 (permalink)  
Gammel 22nd September 2022, 12:17 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Det grønne cirkus

I disse for vort folk så svære tide, hvor alle stønner under vægten af energiomkostningerne, vil det være på sin plads at tage fat om ondets rod nemlig den latterlige "grønne omstilling", som de samme energiforbrugere, der nu prøver at vække vores medlidenhed, ivrigt og højlydt selv har stemt for.

Teorien om, at et marginalt øget indhold af atmosfærens CO2 er årsag til en katastrofal global opvarmning, er det logiske fundamentet for alle følgende mere indviklede detaljer i politikernes store plan om grøn omstilling, det være sig investeringer i vindmøller, solpaneler, elbiler, CO2-fangst fra atmosfæren, nedlæggelse af landbrug med køer, som prutter, og så videre.

Derfor hvis CO2-teorien smuldrer, vil alle de andre hundredevis af ideer om vindmølle-øer i oceanet, solpaneler i stedet for hvede på landbrugsjorden og så videre og så videre, logisk set falde til jorden som et korthus med et stort rabalder.

Efter min ringe mening er hovedargumentet imod CO2-teorien at den er en hån mod vores sunde fornuft. Skal vi virkelig lade os gejle op til at tro at en marginal tilvækst i et CO2 volumen i atmosfæren på fire titusinddele vil få Jordens civilisationer til at gå under i et varmehelvede?

Nogle vil måske indvende at 97% af verdens videnskabsmænd, som i andre sammenhænge kan virke fornuftige, påstår at teorien er sand, og derfor må den være sand. Vi må jo stole på videnskaben, ikke sandt!

For det første tror jeg ikke at påstanden om den videnskabelige konsensus er sand, men det kan vi vende tilbage til senere.

Men for det andet mener jeg ikke at man kan afgøre sandhedsværdien i videnskabelige teorier ved afstemninger. Man kan ikke afgøre om Jorden er rund eller ikke ved en afstemning, det må komme an på målinger og observationer. En teori bliver ikke sand, blot fordi den har mange tilhængere.

Hvis man udskrev en afstemning om hvorvidt den kristne Gud og Helligånden eksisterer blandt blandt alle kirkernes præster og munke, ville et stort flertal stemme ja, sandsynligvis fordi de tror, al respekt for det, men måske også fordi hvis De ikke eksisterede ville de alle miste deres daglige brød.
Besvar med citat
  #2 (permalink)  
Gammel 22nd September 2022, 05:58 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jul 2009
Indlæg: 3,487
Standard

Citer:
Oprindeligt indsendt af Titorelli Se indlæg
Efter min ringe mening
#videnerfandemeikkeetsynspunkt
Besvar med citat
  #3 (permalink)  
Gammel 24th September 2022, 12:23 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Den moderne CO2-tori er ikke sand

CO2 teorien går ud på at CO2 er en drivhusgas, som tillader de kortbølgede solstråler at passere atmosfæren og derved opvarme Jordens overflade, medens den ikke tillader den langbølgede varmestråling fra den derved opvarmede Jordoverflade at undslippe til verdensrummet.

På den måde lader den varmen komme ind, men tillader den ikke at undslippe igen, meget som glasset i gartnernes drivhuse.

Man må formode at det har været således i årtusinder.

Men den moderne CO2-teori udsiger at et øget menneskeskabt CO2 indhold i atmosfæren er årsag til at en øget varmemængde holdes tilbage i jordens atmosfære, hvor den udgående langbølgede varmestråling træffer det atmosfæriske CO2. Hvilket påstås at være årsagen til at klodens gennemsnits-temperatur i løbet af de sidste årtier er steget med påståede klimaændringer og naturkatastrofer til følge.

Vi kender langbølget varmestråling fra udendørsrestauranter, som har placeret en varmekilde måske under en baldakin eller et halvtag. Når den langbølgede varme-stråling rammer et fast legeme, for eksempel vores hud, vil den afsætte sin varme der.

På samme måde antages det at når den udgående langbølgede varmestråling, som udstråler fra den af solen opvarmede jordoverflade, rammer CO2 i atmosfæren vil den afsætte sin energi der i form af øget varme.

Derfor - hvis CO2 teorien er sand - skulle det være muligt at måle en temperaturstigning i atmosfæren, specielt i 10 km højde.

Men imidlertid - ingen målinger hverken fra satellitter eller med vejr balloner - har nogensinde påvist en øget temperatur i atmosfæren, tværtimod synes atmosfærens temperatur at være faldet en ubetydelighed. Efter alt at dømme sker al opvarmning ved jordoverfladen.

Hvilket viser at CO2 teorien ikke er sand, i hvert fald med hensyn til at være årsag til fremtidige klimakatastrofe.

Det kan stadig være sandt at CO2 er en drivhusgas og at den øgede atmosfæriske CO2 - alt andet lige - er årsag til en opvarmning i atmosfæren. Men at virkningen er så ubetydelig at den ikke lader sig måle og i øvrigt bliver overlejret og modvirket af mange andre processer.
Besvar med citat
  #4 (permalink)  
Gammel 24th September 2022, 12:56 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Jan 2019
Indlæg: 747
Standard

Det kunne være du skulle oplyse den samlede verdens videnskab om at du, lige netop du, har fundet de vises sten
Besvar med citat
  #5 (permalink)  
Gammel 24th September 2022, 05:03 PM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard World Climate Declaration

Citer:
Oprindeligt indsendt af Blackstar Se indlæg
Det kunne være du skulle oplyse den samlede verdens videnskab om at du, lige netop du, har fundet de vises sten
Jeg er ikke helt alene, og selv om jeg var, ville jeg nok skrive det samme.

Jeg bryder mig ikke om at argumentere ved at slå hinanden oven i hovedet med ekspertudsagn og links til sådanne. Men jeg vil gøre en undtagelse.

I "World Climate Declaration" har indtil nu omkring 1000 videnskabsmænd og eksperter manet til besindelse med erklæringen:

"There is no climate emergency"

"Klimavidenskaben bør være mindre politisk, mens klimapolitikken bør være mere videnskabelig. Især bør videnskabsmænd understrege, at deres modelleringsoutput ikke er resultatet af magi: computermodeller er menneskeskabte. Hvad der kommer ud er helt afhængigt af, hvad teoretikere og programmører har lagt ind: hypoteser, antagelser, sammenhænge, parametriseringer, stabilitetsbegrænsninger osv. Desværre er det meste af dette input udeklareret i mainstream klimavidenskab.

At tro på udfaldet af en klimamodel er at tro på, hvad model-skaberne har lagt i. Det er netop problemet med nutidens klima-diskussion, for hvilke klimamodeller er centrale. Klimavidenskaben er degenereret til en diskussion baseret på overbevisninger, ikke på sund selvkritisk videnskab. Vi bør frigøre os fra den naive tro på umodne klimamodeller. Fremover skal klimaforskningen lægge markant mere vægt på empirisk videnskab."

Så vidt jeg husker blev erklæringen totalt ignoreret i samtlige main stream medier, hvilket viser at almindelige borgere og vælgere bliver manipuleret ud over alle grænser af statsfinansierede klima-alarmister.

https://clintel.org/world-climate-declaration/

Sidst redigeret af Titorelli : 24th September 2022 kl. 05:12 PM.
Besvar med citat
  #6 (permalink)  
Gammel 25th September 2022, 10:28 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard De 97,1% klimakonsesus

Det skrives ofte i main-stream medierne at 97,1% af klimaforskere konkluderer at klimaforandringerne siden 1950 er menneskeskabte. Underforstået at de resterende 2,9% er nogle håbløse kværulanter, som man ikke behøver at tage alvorligt - de bliver med en omskrivning af et middelalderligt udtryk kaldt "klimafornægtere".

Man kan undre sig over hvorledes sådan et eksakt tal er fremkommet. Har der været arrangeret en form for afstemning? Hvem har haft stemmeret? Hvad foregår der i det hele taget?

Men faktisk, en blogger ved navn Frank Lansner, har behandlet dette problem indgående i Børsen 22. Maj 2017.

Han fortæller at tallet fremkommer i en artikel af John Cook og andre fra 15. maj 2013.

Cooks og hans kolleger udvalgte ca. 12.000 artikler og gennemgik abstracts (altså resumeer). De skønnede at ca. 4000 abstracts forholder sig til spørgsmålet om menneskeskabt opvarmning og at 97,1%. af disse støtter teorien om den menneskeskabte opvarmning.

Men, imidlertid en anden forsker ved navn Legates med kollegaer har gennemgået det samme materiale og har konkluderet at blot 41 abstracts rent faktisk skriver at mennesket er hovedårsagen til den globale opvarmning. Og det er jo unægtelig et ganske andet tal.

Det viser sig at Cooks kom frem til sit tal ved at inkludere alle der støtter teorien om at drivhusgasser har en opvarmende effekt og at mennesket derfor har bidraget til opvarmningen i et ikke specificeret omfang.

Men det vil automatisk inkludere næsten alle, for det er vist i laboratorieforsøg at CO2 er en drivhusgas, og da den findes i atmosfæren må den nødvendigvis også drive sin skumle virksomhed der. Det vil føre til at alle, som mener at CO2's effekt er ubetydelig og næppe målbar også er blevet medregnet i de 97,1% konsensus.

Frank Lansner afslutter: "I historien har videnskabelige majoriteter haft uret så mange gange at det ikke kan tælles. Cooks 97,1% omfatter begge fløje i klimadebatten, men ikke desto mindre ser vi politikere og andre bruge dette tal forkert. Det er ikke bare flovt og pinligt, det er også misvisende og undergravende for hele debatten."

https://borsen.dk/opinion/blogs/view...forskerne.html

https://iopscience.iop.org/article/1...ce.cld.iop.org
Besvar med citat
  #7 (permalink)  
Gammel 26th September 2022, 11:06 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Overbefolkning og klimaet

Der er sket noget exceptionelt. Et main-stream medie bringer en historie om at klodens overbefolkning er årsag til klima problemer. Det skal de have ros for til trods for alle deres synder. I årtier, ja måske i næsten et århundrede, har politikerne og virkelig også medierne ignoreret og fornægtet problemer med overbefolkning og givet klimaet skylden.

Jyllandsposten bringer en artikel om overbefolkning i Indien:

"Storbyen Delhi vokser eksplosivt og er nu verdens femtestørste by. Verdens befolkning har kurs mod knap 10 mia. i 2050. Mange mener, at overbefolkning er én af hovedforklaringerne på klodens klimaproblemer."

"Da Aktari Begum i 1970 flyttede til Delhi, slog hun og hendes mand sig ned i den lille landsby Laxmi Nagar, der var omgivet af skov. Her boede omkring 500 mennesker et stykke uden for storbyen Delhi, der dengang med sine knap 1,4 mio. indbyggere var en meget stor by.

I dag bor den 75-årige kvinde i det samme hus sammen med 44 børn, svigerbørn og børnebørn, landsbyen er vokset til 45.000, og Laxmi Nagar er nu en del af Delhi, hvor der i alt bor svimlende 29,4 mio. mennesker. Skov og levende træer skal man rigtig mange kilometer væk for at finde."

Da Verden i 1918 slikkede sårene efter Første Verdenskrig og den spanske syge, var vi omkring 1.8 milliarder mennesker på planeten. I dag er vi tæt på 8 milliarder. Det er mere end en firedobling på 100 år.

Allerede i 1914 advarede den senere berømte økonom John Maynard Keynes i en Oxford forelæsning om at overbefolkning vil ødelægge koloni-regeringernes bestræbelser på at hæve levestandarden i Egypten og Indien; en stigning i reallønnen i Punjab skyldtes kun et "velgørende besøg" af pesten. Han fastholdt at "næsten alle foranstaltninger synes mig at være berettigede for at beskytte vores livsstandard mod skade i hænderne på mere produktive racer. Nogle bestemte parceleringer af verden kan muligvis blive nødvendigt, og jeg antager at dette ikke usandsynligt kan provokere til racemæssige krige."

Men tilbage til klimaet.

Træer opsuger store mængder af vand. Når man fælder træer på bjergsiderne for at give plads til beboelse, vil regnvandet uhindret og meget hurtigt kunne løbe ned i dalene og floderne og der skabe oversvømmelser. Det bliver vi ofte underholdt med i TV, hvor de giver klimaet skylden.

Skove skaber skyer og sænker temperaturen.

Store områder med asfalt og fliser vil forhindre nedsynkning af regnvand og skabe lokale oversvømmelser.

I store byer er temperaturen altid højere end ude på landet, fordi fliser, mursten og asfalt har en højere varmefylde end jord, grus og græs. Og det siger sig selv at når der bliver flere mennesker, vil der blive større arealer med mursten asfalt og fliser.

https://jyllands-posten.dk/premium/i...-til-taelling/

Sidst redigeret af Titorelli : 26th September 2022 kl. 11:09 AM.
Besvar med citat
  #8 (permalink)  
Gammel 1st October 2022, 11:10 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard Klodens klima har altid varieret.

Med en horisont på nogle tusinde år er det ikke seriøst at angive en præcis gennemsnitstemperatur indenfor for eksempel plus-minus en halv grad og udnævne denne til klodens normale temperatur, som vi forbryder os imod ved at udlede CO2.

I hvert fald gennem de sidste 800.000 har klodens klima varieret mellem istider (-10 grader) med varigheder på omkring 100.000 år og mellemistider (+12-14 grader), som gennemsnitligt har varet godt 10.000 år.Den nuværende mellemistid kaldes Holocæn. Denne graf er hentet fra wikipedia. Den viser otte forskellige rekonstruktioner (som rullende gennemsnit) af vor nuværende mellem-istids temperatur. Den tykke sorte linie er et gennemsnit af disse. Tiden skrider frem fra venstre mod højre.

Stenalderen er kun vist omkring en grad varmere end nutiden, men de fleste kilder nævner at Skandinavisk jægerstenalder var omkring 2-3 grader varmere end nutiden; det behøver ikke at være gensidigt udelukkende udsagn, fordi kurven rekonstruerer hele Jordens temperatur, og på de højere breddegrader har temperaturvariationerne været større end omkring ækvator.

Tendensen synes at være, at Holocæns højeste temperatur blev opnået i Jæger-stenalderen omkring 8.000 år før nutid. Derefter har temperaturen generelt været jævnt faldende, dog overlejret af mange kulde- og varmeperioder.

Således taler man om fem til syv kuldeperioder i Holocæn, herunder den lille istid og adskillige varmeperioder, blandt andet den Minoiske, den Romerske, Middelalder- og den Moderne Varmeperiode.

Den nuværende mellem-istids kulde og varmeperioder repræsenterer imidlertid kun ganske små temperatur-udsving sammenlignet med sidste istids ophør for godt 10.000 år siden, hvor klodens temperatur steg otte grader i løbet af få hundrede år - helt uden menneskers hjælp.Hvorfor skal vi da føle os skyldige når vi idag ser temperaturvariationer på kun 0,5 - 1,0 grader - og tro at årsagen er noget så eksotisk som en marginal stigning i et helt ubetydeligt volumen af CO2 i atmosfæren.

Sidst redigeret af Titorelli : 1st October 2022 kl. 01:42 PM. Årsag: Dårligt sprogbrug
Besvar med citat
  #9 (permalink)  
Gammel 4th October 2022, 10:43 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Mar 2022
Lokation: Odense
Indlæg: 505
Standard CO2 er ikke en giftig gasart

Når man lytter til klima-alarmisternes propaganda får man indtrykket af at CO2 er en giftig gasart, som bør undgås og fjernes med alle midler.

Men CO2 i atmosfæren er en grundlæggende betingelse for alt liv på jorden. Både dyr og planter er baseret på carbon, som kommer til planterne fra atmosfæren. Planterne optager carbon som CO2 med deres fotosyntese, de bliver spist af dyr, som igen bliver spist af andre dyr herunder mennesker.

Den dag da der ikke er mere carbon i atmosfæren vil alt liv på Jorden ophøre. Vinden vil blæse hen over golde klipper og sandsletter oplyst af strålende sol, men ingen vil se det.

Det er kendt at gartnere med stor fordel tilfører ekstra CO2 til atmosfæren i deres drivhuse med frugter som agurker og tomater eller blomster, fordi CO2 bidrager til hurtigere og ikke mindst kraftigere vækst.

Da Dinosaurerne gik rundt på Jorden for godt 100 mill. år siden var CO2 indholdet i atmosfæren omkring 10 gange det moderne indhold - sikkert på grund af vulkansk aktivitet - hvilket skabte en frodig plantevækst, som skabte føde for sådanne kæmper.

Derfor et øget CO2 indhold i atmosfæren, hvad enten det skyldes mennesker, vulkaner eller frigjort CO2, som har været opløst i oceanerne, vil alt andet lige være årsag til mere effektiv dyrkning af fødevarer overalt på kloden.Det klassiske foto fra et forsøg med fyrretræer, der under i øvrigt ens betingelser groede med forskellige indhold af CO2 i luften. Tydeligt nok gav et højere indhold et meget større træ på den samme tid.

Hvis vi har nogen medfølelse med de sultende milliarder i Afrika og Asien skal vi ikke begræde at atmosfærens indhold af CO2 er steget marginalt.

https://klimarealisme.dk/2022/05/07/groennere-verden-4/

Sidst redigeret af Titorelli : 4th October 2022 kl. 12:40 PM. Årsag: Problem med billede
Besvar med citat
  #10 (permalink)  
Gammel 4th October 2022, 11:40 AM
Senior Member
 
Registreringsdato: Dec 2009
Indlæg: 2,082
StandardChristiansborgs Slotsplads netop nu
Besvar med citat
Svar


Emne værktøjer
Visningsmåde

Regler for indlæg
Du kan ikke starte nye emner
Du kan ikke svare på indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Du kan ikke rette dine indlæg

vB code er aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er ikke aktiv
Trackbacks are aktiv
Pingbacks are aktiv
Refbacks are ikke aktiv

Lignende emner
Emne Startet af Forum Svar Nyeste indlæg
Lejeboliger, grønne afgifter Hefaistos Generelt lejeboliger 0 15th April 2010 10:05 AM
Grønne forbrugere! Thomas Off-topic 3 23rd March 2010 09:05 PM
Skat har grønne fingre SilentVoyager Generelt 13 5th April 2009 10:46 PM
The CDO flying cirkus eller grisen med læbestift Skyblue Generelt 0 11th April 2008 09:57 AM
hjælp til 2 helt grønne acatiera Finansiering 6 29th August 2007 10:02 AMAl tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 10:16 PM.Powered by: vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.